Mehmet Emin Resulzade ( 1884)- (06.03.1955)
Azerbaycan Cumhuriyeti Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı

1884 yılında Bakü'de doğdu. Çalışma hayatına 19 yaşındayken gazete yazarlığı ile başladı. Tiflis'te yayınlanan Şark-i Rus Azerbaycan'da Hüseyinzâde Ali Bey Turan'ın Hayat ve Füyuzat ile Ahmet Ağaoğlu'nun İrşat ve Terakki gazetelerinde yazdı. Bakü'de haftalık Tekâmül sonra Yoldaş dergilerini yayınladı.

1905'te siyasete atıldı. Çarlık yönetimine karşı gizli bir dernek kurdu. Takibata uğrayınca Türkiye'ye kaçtı. 1913'te Çarlık yönetimi af çıkarınca Bakü'ye döndü.

1917'de Bağımsız Azerbaycan fikrini savunan Müsâvât Partisi'nin başkanı oldu. Türkistan'daki diğer Türk Cumhuriyetleri'nin de Rusya'dan ayrılması ve Türk Devletleri Federasyonu kurulması fikrini savundu.

28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu. İlk cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet iki yıl yaşadı. Kızılordu Azerbaycan'ı işgal edince Almanya'yla gitti. İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya teslim olunca Türkiye'ye geldi. Ankara'ya yerleşti. 6 Mart 1955 tarihinde vefat etti.

alıntıdır