Mihail Gorbaçov
SSCB (Rusya) Devlet Başkanı

Glasnost (Açıklık) ve Perestroika (Yeniden Yapılanma) mimarı

Mihail Sergeyeviç Gorbaçov

2 Mart 1931 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Stawropol bölgesinde Privolye köyünde doğdu. Çocukluğu Stalin döneminde geçti. Çocuk yaşta dedesi tarafından Komünist Parti’nin öğrenci yetiştirme koluna gönderildi.

Tahsil hayatına köyde başlayan Gorbaçov başarılı bir öğrenciydi. Özellikle matematiğe ve tarihe ilgi duyuyordu. Eğitim hayatı devam ederken bir yandan da çiftlikte çalışıyordu. 1950 yılında Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1952 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. 1955 yılında hukuk fakültesini bitirdi. Stawropol'da Genç Komünistler Birliği'nde görev aldı.

Bu dönemde Raisa Maksimovna Titarenko ile tanıştı ve 25 Eyül 1953 tarihinde evlendi. 1970 yılında Strawropol'da teşkilatın birinci sekreteri oldu.

Ertesi yıl Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyeliğine seçildi. 1978 yılında tarım sorumlusu olarak sekretaryaya girdi. Ertesi yıl politbüro yedek üyesi 1980'de de asil üyeliğe getirildi. Konstantin Çernenko'nun ölümünden sonra 1985 yılında KPSS'nin Genel Sekreterliği'ne getirildi. Aynı yıl Ronald Reagan ile Cenevre'de silahsızlanma bilim kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi.

Glasnost (Açıklık) ve Perestroika (Yeniden Yapılanma) mimarı

1987 yılının başında ülkede önemli iktisadi reformlar yapılmasını sağladı. Glasnost (Açıklık) ve Perestroika (Yeniden Yapılanma) görüşleri Sovyet meclisince kabul edildi. Avrupa ve Asya'da orta ve kısa menzilli füzelerin imhasını kabul etti. Yine 1987 yılında Ekim Devrimi'nin 70. yıl kutlamalarında Stalin ve Troçki’yi cesaretle eleştirdi. 1988 yılında devlet başkanlığı görevine getirildi. Ülke ekonomisinde yaptığı reformlar başarılı olmadı.

1989 yılında yapılan seçimlerde tekrar parlamento başkanlığına seçildi. Azerbaycan Ermenistan Gürcistan ve Türkistan'da milliyetçi düşüncelerden hareketle maden işçileri greve başladı. Bu dönemde Doğu ve Batı Almanya birleşti.

Çizdiği ılımlı dış siyasetle aynı yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. 19 Ağustos 1991'de komünist rejimi yeterince desteklememesi bahanesiyle Yanayev komutasındaki KGB ve ordu Gorbaçov'a karşı darbe düzenledi. Ancak yapılan darbe başarısızlıkla sonuçlandı. Darbede ismi geçenler yurtdışına kaçtı.

22 Ağustos 1991'de devlet idaresini tekrar eline aldı. Ancak siyasetin rayına oturmayışı ve Yeltsin ile Gorbaçov'un siyasi mücadelesi iç karışıklıkların artmasına sebep oldu. 25 Aralık 1991'de görevinden istifa etti.

ESERİ:

Yerküre Manifestom
Mihail Gorbaçov

Mihail Gorbaçov şeffaflık ve yeniden yapılanma politikasını açıkladığı zaman Sovyet toplumu kaynayıp durdu. Ancak beş sene sonra dünyanın şekli değişmişti. Gorbaçov bugün ise yeryüzündeki hayatımızı ilgilendiren her şeyde yeniden yapılanma ve şeffaflık istiyor. Kafkasya’nın çetin tabiat şartlarında geçen çocukluğunu hatırlatıyor; kendi hayat çizgisinden bahsediyor.

Çernobil şokunun insanları nasıl bir çevre şuuruna sevkettiğini ve "Green Cross International"ı bu yüzden kurduğunu anlatıyor. Yeni bir müşterek şuur ve değerler manzumesi ortaya koymak gerektiğini devasa bir “yeryüzü perestroykası” olmadan alınacak bütün tedbirlerin başarısızlıkla sonuçlanacağını haykırıyor. Düşünce ve tecrübelerini çok açık bir biçimde herkese anlatarak yaşanacak bir yerküre projesi için tekliflerini ilk defa bu kitapta dile getiriyor.

alıntıdır