Rauf Denktaş ( 27.01.1924)
KKTC Eski Cumhurbaşkanı

Rauf Raif Denktaş
27 Ocak 1924 tarihinde Kıbrıs’ın Baf bölgesinde doğdu. 15 yaşındayken annesini kaybetti.B abası hakim Raif Bey’dir. Anneannesi ve babaannesi tarafından büyütüldü. 1930 yılında eğitim için İstanbul’a gönderildi. Arnavutköy’de ilkokuldan liseye kadar eğitim veren Fevziati Lisesi’nde yatılı okumaya başladı. Ortaokuldan sonra Kıbrıs’a döndü ve liseyi Kıbrıs’ta bitirdi. II.Dünya Savaşı’ndan sonra hukuk tahsili için İngiltere’ye gitti. Mezun olduktan sonra avukatlığa başladı. 1949 yılı yaz aylarında savcılık yapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanım’la evlendi.

27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingte Dr.Fazıl Küçük ile beraber hatiplik yaptı. Türk Cemaatının iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Dr.Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üslenip toplumun çıkarlarının takipçisi oldu. Faiz Kaymak’ın teklifi ve Dr.Fazıl Küçük’ün tasvibiyle Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu kongresinde başkanlığa seçildi. Savcılık görevinden İngiliz yönetimini zorlukla ikna ederek istifa etti ve Cemaat sorunlarıyla uğraşmaya başladı. 1958 yılına gelindiğinde Rum teröristler Türk köylerine saldırınca Türkler de bu olayları protesto etti. Zürih-Londra anlaşmaları öncesinde Dr.Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş Ankara’ya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu görüşmede Denktaş adaya Türk askeri gönderilmesi teklifini dile getirdi. 16 Ağustos 1960 tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Magosa Limanı’na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş bir sandalla Kıbrıs’a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı. Bu dönemden sonra Kıbrıs Türklerinin temsilcisi olarak görev yaptı. 1974 Barış Harekatından sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönemlerinde cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

English Biography

RAUF DENKTAS


Rauf Raif Denktaş was born in Baf Region of Cyprus on 27 Ocak 1924. Rauf Denktaş lost his mother when he was 15. His father is judge Raif Bey. He was grown up by his maternal and paternal grandmothers and was sent to Istanbul for education in 1930.

He began to study at in Fevzi Ati High School giving education in Arnavutköy from primary to high school as a boarding student. He turned back to Cyprus after secondary school and completed high school in Cyprus. He went to England for law education after the 2nd World War. He started to work as a lawyer after he graduated. He began to work as a prosecutor in summer months of 1949. He married Aydın Hanim the same year.

He addressed to the public in the first public meeting arranged by Cyprus Turks on 27 November 1948 together with Dr. Fazil Küçük. He acted as mediator between the two important persons of Turkish community Faiz Kaymak and Dr. Fazıl Küçük and pursued the interests of the community. Upon the proposal of Faiz Kaymak and approval of Dr.Fazıl Küçük he was elected as the chairman in the congress of Cyprus Turkish Institutions Federation. He resigned his position as prosecutor by hardly convincing English government and began to deal with the problems of the community.

Denktaş who directed Cyprus Turkish resistance against Enonis which played a terrorist role and EOKA in 1955 resigned from his duty in the government in 1958. He established Turkish Resistance Organization on 1 August 1958 together with his friends. He paid efforts in Zurich and London Agreements in 1959 in 1960 agreements and preparation of the Constitution of Republic of Cyprus. The same year he was elected as the chairman of Turkish Community Assembly and the execution committee.

In 1958 Greek terrorists attacked on Turkish villages which Turks protested. Dr. Fazıl Küçük and Rauf Denktaş went to Ankara to hold negotiations with Foreign Minister Fatin Rütü Zorlu before Zurich-London agreements. In this negotiation Denktaş proposed sending of Turkish troops to the island.

On 16 August 1960 a Turkish regiment of 650 people landed on Magosa Port. Denktaş went to Ankara to hold negotiations after 1963 events. Denktaş returned to Cyprus on a rowboat having completed his contacts and began to organize Turkish resistance. He was declared as “persona non grata” by Makarios after 1964 London Conference. His entry to Yeşilada was forbidden. He landed on Erenköy secretly and took part in the war. He was arrested in 1967 while entering the island secretly. He was given back to Turkey as a consequence of intense efforts. In 1968 since prohibition of his entry to the island was lifted he returned to Cyprus.

He was elected as the chairman of Turkish Community Council in 1970 elections. He was elected as Assistant Cyprus President and President of Turkish Government until 28 February 1973. After proclamation of Cyprus Turkish Federal State on 13 February 1975 he pursued the posts of state and government president and was elected as the state president in the general elections held in 1976. He became the president of the state for the second time in 1981.

He was elected as the president for the second time in the early elections held on 22 April 1990. He was elected as the president in the elections held in 1995 too.
He is still the President of Republic of Northern Cyprus Turks.

He has published books on various issues.

ESERLERİ:

Rauf Denktaş'ın Hatıraları
Cilt: 1
1964-1974 Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R. Denktaş
Boğaziçi Yayınları / Hatıra Serisi

Güzide devlet adamı Rauf Denktaş Kıbrısı milli dava haline getirmiş insandır. Bu elbette netameli bir iş. Şimdi de o heyecan ve şeref dolu günleri günlük notlarına ve vesikalara dayanarak yazdığı hatıraları ile milli hafızaya emanet etti. Tarihi yapmak ve yazmak; bu Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı'nın nasibi... Tarihi yapanın kaleminden okumak da Boğaziçi okuyucularının...

Rauf Denktaş'ın Hatıraları
Cilt: 2

1965
Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R. Denktaş
Boğaziçi Yayınları / Hatıra Serisi

"1965 yılının bu ilk gününde Tanrı'ma yalvarıyorum: "Tanrım! Kıbrıs Türk'ünü koru acılarımız son bulsun çocuklarımız özgür ve mutlu yaşasınlar esaret zincirleri bizden uzak olsun." 1965 yılının son günü. "Özgürlük mücadelemizin ikinci yılındayız ve sürgünlüğümüzün de ikinci yılını doldurduk. Bin bir ızdırap ve çile içinde geçen koskoca iki yıl. Geçmişi dünü ve bugünü düşünüyorum: Enosis Olmaz."

Rauf Denktaş'ın Hatıraları
Cilt: 4

1967
Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R.Denktaş
Boğaziçi Yayınları / Hatıra Serisi

"Ada'dan uzak kalışın baskısı ve tatsızlığı ile bir yıl daha geçti. Kıbrıstan gelen haberler daha da tatsızlaştı... Ankara'dan geçerken uğrayıp hal hatır
soranlar da iyice azaldı. Benimle temas edenler "ikbalden" düşüyorlarmış. Aydın "iş bul artık" diyor sık sık."
Rauf Denktaş'ın Hatıraları
Cilt: 5

1963
Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R.Denktaş
Boğaziçi Yayınları / Hatıra Serisi

1968 yılının son günü. Asırlar kadar uzun gelen sürgün yıllarından sonra ilk defa yeni bir yıla halkımla halkımın çocukları ile birlikte giriyorum.

Halkımla olmak Mücahitlerle omuz omuza mücadele etmek benim için en büyük mutluluk... Acılarımı yüreğime gömdüm... Geriye bakacak zamanımız yok... Önümüzde zorlu ve çetin bir yol başarıya ulaştırılması gereken soylu bir mücadele var... 1968 yılının bu son gününde Tanrımdan yine tek bir dileğim var; "Şehitlerimizden emanet aldığımız mücadelemizde bize güç ver... bu küçük vatan parçasında bayrağımız inmesin ezan sesleri dinmesin..."

Rauf Denktaş'ın Hatıraları
Cilt: 6

1969
Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R.Denktaş
Boğaziçi Yayınları / Hatıra Serisi

Emin Dırvana geliyor gözlerimin önüne: "Makarios bu anlaşmaları bozacak ortaklık binasını başımıza yıkacak enkazın altında kalmayalım" demiştim adaya geldiği ilk gün. Çok kızmıştı!... "Kimsenin bu anlaşmaları bozmaya gücü yetmez" diye haykırmıştı ve o günden sonra da bizim verdiğimiz her raporu" geçersizdir inanmayınız" diyerek Ankara'ya intikal ettirmişti. Acaba şimdi ne diyor ne yapıyor? "Makarios'un anlaşmaları bozmak niyeti yoktur bu düşünceler Denktaş ve kafadarlarının vesvesesidir" diyerek Türkiye'yi uyutmuş olmasının kefaretini şimdi hem biz hem de Türkiye ödemektedir. Büyükelçi'lik önemli hayati bir görev!... Emin Dırvana ise "asker ve Kıbrıs kökenli güçlü bir Büyükelçi" olarak Mayıs 1960 ihtilal hükümetinin hediyesi olmuştu bize!.. -12 Şubat 1969 Rauf Denktaş-

Rauf Denktaş'ın Hatıraları
Cilt: 7

1970
Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R.Denktaş
Boğaziçi Yayınları / Hatıra Serisi

1970 günlüğünün ilk sayfasında Francis Tompson'dan şu dörtlük var: Ölümsüz bir güçle uzak veya yakın her şey gizlice birbirine bağlantılıdırlar. Öyleki yıldızları rahatsız etmeden bir çiçeğe dokunamazsınız."
Ölümsüz güç... Yüce Allah... 1970'te bu halkı sen koru. O'na dayanma gücü ver. İmanını gevşetme. 1 Ocak 1970-

Bir yıl daha geçti. Makarios'un en çok 24 saatte halledilmesini istediği Kıbrıs Türk'ü hala ayakta inançla mukavemetini sürdürüyor... 31 Aralık 1970-

Rauf Denktaş'ın Hatıraları
Cilt: 8

1971-1972
Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R.Denktaş
Boğaziçi Yayınları / Hatıra Serisi

27 Ocak 1972: Doğum günüm. Kaç yıldır yaşıyor muyum? Azap içinde gece gündüz mücadele ve sorumluluk altında hergün bunalıma girmek yaşamak ise "evet yaşıyorum" diyebilirim. Kurban Bayramı. Sana kurban olayım Allah'ın bizi şu Makariostan kurtar artık.

HAKKINDA YAZILANLAR

Rauf Denktaş'a Armağan
Yakan Cumalıoğlu/Erol Cihangir
TURAN KÜLTÜR VAKFI

İÇİNDEKİLER
Rasim Ekşi Dentaş'ın Misyonu ve Kıbrıs'ın Geleceği 1
Erol Cihangir Gittiler Ama Bir Gün Gelecekler 8
Metin Akar Ahmet Vefik Paşa Hakkında İki Belge 28
Zeki Akçam 1974 Barış Harekâtı Sırasında Gazimağusa Baykal Bölgesi'nden Kale İçine Geçişi Sağlayan Tünel... 31
Aydın Akkurt Ulusal Direniş TMT'den Kesitler 36
Mustafa G. Aksaygun Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihinde Kanlı Nobel 44

Çiğdem Arkan Kıbrıs Türk Mücadelesinde Bayrak Radyosu 60

Ali Fikret Atun Kıbrıs Meselesi ve Rauf Denktaş 64
Hakkı Atun KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş 73
Yakan Cumalıoğlu KKTC'nin Temelindeki Harç TMT 78
Kemal Çapraz Vatandaş Denktaş İle Mülâkat 87
Özkul Çobanoğlu Osmanlı İskân Siyasetiyle Adalar Türklüğü'nün Akıbeti Bağlamında Dağ Köyleri ve Kıbrıs Türklerinin.. 91

Özge Eliz KKTC Milli Mücadele Tarihinde Katliamlar 106
Mehmet S. Emircan Türk Kıbrıs ve Kıbrıs Türkü 112
Necati Münir Ertegün KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş 127

Cumhur Evcil Kıbrıs'ta Barış ve Özgürlük Yolu 130
Harid Fedai Kıbrıs'ta Namık Kemal Kültü 136
Ahmet C. Gazioğlu Kıbrıs'ta Federasyon Fikrinin Doğuşu 144
Gönül Gökdemir Mücahid Yemini 165
Necat Gültepe Kıbrıs'ın Tapusu 171

M. Arif Erdoğru Kıbrıs'ın Alınmasından Sonra Ada'ya Yapılan İksânlar 208

Yusuf Halaçoğlu Kıbrıs'ın Alınmasından Sonra Ada'ya Yapılan İksânlar 208

Cristhine Hainze KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 220
Sebahattin İsmail Kıbrıs'ta İki Ulusal Kongre 222
Yaşar Kalafat İkinci Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 236

Nejat Konuk Başkan Denktaş 253
İsmet Koltak Kurtlar Sofrasında Denktaş 257
Hasan Köni Kıbrıs Stratejiler ve Yanlışlıklar Çözümler 259
Kıymet Mahirel Namık Kemal Lisesi'nin Kuruluş ve Misyonu 266

Erol Manisalı Türkiye Doğu Akdeniz ve Kıbrıs 274
Erol Mütercimler Türkiye'nin Jeopolitiğinde Kıbrıs 277
Gökçin Orundalı Bereketçiler 281

Ahmet Ötüken Kıbrıs Türk Sendikal Hareketi 285
Ersin Özarslan Toroslar'dan Beşparmaklar'a Uzanan Şiir Köprüsü 288

Metin Özarslan Şükrü Elçin'in Şiirinde Adalar ve Kıbrıs 301
Muzaffer Özdağ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Önemi 313

Halil M. Paşa Barış... Ama Nasıl? 320
Filiz Pehlivanoğulları Kıbrıs İnönü Köyündeki Panayırlar 324
Behiye Saltkaya Erenköy Mücadelesi ve Erenköy Şehidleri 328

Michael Stephen Cumhurbaşkanı Denktaş Hakkında Şahsi Düşünceler 333

İlke Susuz Kıbrıs Türk Mücadelesinde Tiyatro 336
Ahmet Tolgay Kıbrıs'ta TMT Atatürkçülük ve Karşıt Kültür Virüsleri 353

Dursun Yıldırım Tarihin İçinde Yürürken Tarih Yapmak 362

Yayın Yılı: 2000; 369 sayfa; 3.HAMUR; 16x235 cm; KARTON KAPAK; Dili:TÜRKÇE

HABER

Denktaş'tan iyi haber

Denktaş'a solunum desteği sağlayan tüp çıkarıldı

Kalpteki ritim bozukluğuna bağlı olarak beynine giden damarlardan birinde tıkanıklık sonucu sol tarafı felç olan KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a solunum desteği sağlayan tüp bugün çıkarıldı.
1 Haziran 2011
HABER

Denktaş taburcu oldu

KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş yaklaşık bir buçuk aydır tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nden taburcu oldu.

24 Mayıs'ta rahatsızlanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından YDÜ Hastanesi'nde tedavi altına alınan Denktaş'ın kalpteki ritm bozukluğuna bağlı olarak beyine giden damarlardan birinde tıkanıklık sonucu sol tarafı felç olmuştu.
7 Tummuz 2011

HABER

Septik şoktan çıktı

Akciğerlerinde oluşan zatürreenin ilerlemesi nedeniyle septik şoka giren KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş mucizevi bir şekilde hayata geri döndü. Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş “Doktorların ‘geri döneni görmedik’ dediği şoka girdi ama Denktaş yine ‘Denktaş’lığını yaptı” dedi.

13 Eylül 2011

alıntıdır