Akif Mütevellioğlu ( 1882) 1882'de Alaşehir'de doğdu. Çiftçiydi. Üçüncü dönem Manisa Milletvekili Alaşehir eşrafından ve Alaşehir Belediye Başkanı idi.

alıntıdır