Hacı Ahmed Efendi ( 1822)- (1876) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)

25 Muharrem 1278-22 Rebiülevvel 1278
30 Temmuz 1861-27 Eylül 1861

Emanet Müddeti: 2 ay

1238 (1822) yılında Kastamonu’da doğan Hacı Ahmed Efendi Hayriye tüccarlarından Mehmed Efendi’nin oğludur.
İlk tahsilini Kastamonu’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek medreselere devam etmiş ayrıca özel muallimlerden ders almıştır.

Karantina Başkatipliği görevinde de bulunan Ahmed Efendi 25 Muharrem 1278’de Şehremaneti’ne tayin edilmiştir. İki ay sonra Hüsameddin Bey’in Sultan Abdül’aziz tarafından Şehremaneti’ne getirilmesi üzerine bu görevden azledilen Hacı Ahmed Efendi aynı yıl İstinaf Reisliği’ne tayin edilmiştir.

Şehremaneti görevinden sonra Divan-ı Muhasebat Divan-ı İstinaf Divan-ı Zabtiye reisliği görevlerinde bulunan Hacı Ahmed Efendi’nin bundan sonraki görevleri sırasıyla Hukuk Reisliği Cinayet Reisliği İcra Reisliği ve Şura-yı Devlet Reisliği’dir.

1876 yılında 55 yaşında iken vefat eden Hacı Ahmed Efendi Yenikapı Mevlevihanesi avlusuna defnedilmiştir.

alıntıdır