Halet Paşa - (1879) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)

20 Eylül 1875-18 Ocak 1876 (19 Şaban 1292-21 Zilhicce 1292) tarihleri arasında 4 ay 2 gün İstanbul Belediye başkanlığı yaptı.

Kaptanıderya Abdülkadir Paşa’nın oğludur. Devlet hizmetine Tersane’de başlamıştır. Anadolu Harp Ordusu Defterdarlığı Bursa Harir Nazırlığı Kıbrıs Mutasarrıflığı gibi görevlerde bulundu. Sonra Serasker Müsteşarlığı’na getirildi. Trablusgarb Edirne Sivas valiliklerinde bulundu. Bu görevden ayrıldıktan sonra Şehremaneti’ne getirildi. Ardından Nafıa Nazırlığı görevine getirildi. Daha sonra Ticaret Nazırlığı ve Ayan Üyeliği yaptı.

Cidde valiliği görevinde bulundu. 1879 senesinde vefat etti.

alıntıdır