Hüseyin Avni Oktay ( 1893)- (1978) huseyin avni oktay (1893-1978)1893 yılında Filibe’de doğdu.Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ailesı ile birlikte Anaduluya göç ederek İznik'e yerleşti.Bursa Rüştiyesini bitirdikten sonra Balkan Savaşlarına katıldı.Birinci Dünya Savaşı patlayınca Suriye-Filistin cephesine gönderildi.Burada ingilizlere karşı savaşırken Şam'da esir düştü oradan Mısır İskederiye'ye götürüldü10 aylık esaretten sonra kacarak yurda dönmeyi başardı.İznik kuvayı-milliye o içinde aktif görevler aldı. Gökbayrak tabur'unda milis kuvvetleri bölük kumandanlığı yaptı.TBMM düzenli orduları kurulunca batı cephesinde askeri sevkiyat subaylığına atandı.Bölgede oluşturulan ve Kocaeli kumandanı halit pasa'nın emrinde Mudanya'ya giren ordunun en ön saflarında çarpıştı.Kırmızı şeritli istiklal savası madalyası ile cumhuriyetin 10 ncu yılında verilen 10 yıl madalyası ile ödüllenderildi.Savaştan sonra il encümen üyeliği ile 1945-1948 yıllarında İznik Belediye Baskanlığı yaptı.İki kızı bir oğlu olan Hüseyin Avni Oktay 1978 yılında İznik'de vefat etti.Mezarı İznik'dedir.

Kaynak: Ulusal Kurtuluş Savaşınde İznik Recep Bozkurt

alıntıdır