Osman Raşid Paşa ( 1802)- (1880) Osman Bey (Osman Raşid Paşa) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)

29 Cemaziyelahir 1272-18 Zilkade 1274
7 Mart 1856-30 Haziran 1858
Emanet Müddeti: 2 sene 4 ay 18 gün.

Osman Bey 1217 (1802-1803) tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Önce ilmiye mesleğine girip Bab-ı Meşihat’a devam eden Osman Bey sonra Kapan Naibi Miri Katibi ve Muhallefat Kassamı olmuş 1250 (1834-35) senesinde İzmir Mevleviyyetine tayin edilmiş 3 yıl sonra sürgün cezasına çarptırılmıştır.

Sürgün yerinden dönüşte mülkiye mesleğine alınan Aydın Kaymakamlığı Meclis-i Ahkam-ı Adliye azalığı ve İhtisab Nazırlığı yapan Osman Bey 1847’de İzmir Muhassılı 1851’de Trabzon Müfettişi 1854’te Zimemat Komisyonu Reisi 1854’te de Zabtiye Muavini olmuştur.Zabtiye Muavinliğinden azledilen Osman Bey1855/56 senesinde Zahire ve Ağnam Müdürlüğü’ne getirilmiş aynı yıl Şehremaneti’ne tayin edilmiştir.

Şehremaneti görevinden sonra 1860’ta vezaret rütbesiyle İzmir Valiliği’ne tayin olunan Osman Bey kısa bir süre sonra azledilmiş ardından Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayetine tayin olunmuş ve bu görevinden emekli edilmiştir.1298 (1880) yılında vefat eden Osman Bey Rumeli Hisarı’ndaki Kayalar Kabristanı’na defnedilmiştir.