Şükrü Karatepe ( 1949) akademisyen

Kayseri Büyükşehir Eski Belediye Başkanı

1949 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1973'de Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre serbest avukatlık ve iş müfettişliği yaptı. İngiltere'de 18 ay dil öğrenimi gördü. 1978'de Ege Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde asistanlığa başladı. 1983'de siyaset bilimi doktoru 1989'da anayasa doçenti oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Başkanlığı'nı yürüttü. Hak-İş ile Müsiad'ın siyasi danışmanlığını yaptı. Değişik gazete ve dergilerde Türkiye'nin siyasi ve idari sorunlarına ilişkin yüzlerce araştırması yayınlandı. Evli ve üç çocuk babası. 27 Mart 1994'de Refah Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
-
ESERLERİ:
Sivil Toplum (1987)
Demokrasi Sivil Toplum ve İşçi Hareketi (1988)
Osmanlı Siyasi Kurumları (1989)
İdare Hukuku (1991)
Tek Parti Dönemi (1992 2. baskı 1997)
Darbeler Anayasalar ve Modernleşme (1993 2. baskı 1997)
Türkiye'nin Yönetim Sorunları (1994)
Anayasa Hukukuna Giriş (1994)
Siyaset ve Bürokrasi Gündemi (1996)