Darius (M.Ö. 550–486)Aynı adı taşıyan üç Pers kralı içinde en ünlüsüdür. M.Ö. 522–486 arasında hüküm sürdü. Tarihte Büyük Darius olarak anılır. Darius bir eyalet valisi olan Hystaspes'in oğluydu. Pers soylularının yardı*mıyla tahta geçti. Başarılarının tarihçesine ilişkin temel kaynak Bisütun kayasındaki yazıttır.

Darius ülke çapında egemenliğini kurmak için çok sayıda ayaklanmayı bastırmak zorun*da kaldı. Krallığı sırasında ülke içinde düzeni sağlayan Darius yeni yerler alarak gücünü artırdı. Ticareti geliştirmek amacıyla yeni yollar yaptırdı; bir posta örgütü kurdu; vergi sistemini yeniden düzenledi. 521'de Sus'u başkent yaparak kentin surlarını sağlamlaştır*dı. Burada yeni binalar ve bir saray yaptırdık*tan başka Persepolis'te de kendine büyük bir saray yaptırdı. Ülke sınırlarını güvence altına almak amacıyla Trakya ve Makedonya'yı ülkesine kattı. Limni ve İmroz adalarını aldı. Darius Tuna Irmağı'nı aşarak Avrupa'daki İskit topraklarına girdiyse de başarılı olama*dı. M.Ö. 499'da Atina ve Eretria'nın Pers yönetimine karşı gelişen İyon ayaklanmasını desteklemesi üzerine Atina ve Eretria'ya bir sefer düzenledi. Ama Pers donanması fırtına*ya yakalanarak batınca seferden vazgeçildi. Darius M.Ö. 490'da Atina'yla yaptığı Mara*ton Savaşı'nda yenilgiye uğradı; üçüncü sefe*rin hazırlıkları tamamlanamadan öldü.