Glafkos Klerides


Kıbrıs Rum Kesimi Eski Cumhurbaşkanı. Annan Planı’nı destekleyen liberal politikacı.

24 Nisan 1919 tarihinde Kıbrıs’ta doğdu. Klerides avukat ve devlet adamı Yiannis Klerides'in en büyük oğludur. Glafkos Klerides 2. Dünya savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görev yapmıştır. 1942'de uçağı Almanya üzerinde düşürülmüş ve esir alınmıştır. Savaş bitene kadar esir kalmıştır. İstihbarat servislerinde ismi geçer.

Glafkos Klerides savaştan sonra Londra King Scollege'ta hukuk okur ve Kıbrıs'ta çalışmaya başlar. EOKA örgütü üyesidir. Bu örgütle Kıbrıs'ın İngiliz hakimiyetinden kurtulması için "Yperides" takma adıyla mücadele etmiştir. Bu süreçte İngilizler tarafından tutuklanan EOKA üyelerinin avukatlığını yapmıştır.


Klerides 1959'da Londra'da yapılan Kıbrıs konulu konferansa adalet bakanı olarak katılır. Bu süreç sonucunda 1960 yılında Kıbrıs bağımsızlık kazanır. Klerides aynı zaman diliminde Rum kesiminin öncü isimleri arasına girmiştir. 1960 yılında onu ileride ilk devlet başkanı seçecek olan temsil heyetine seçilir.

1960'ta Kıbrıs bağımsız olduktan sonra Klerides büyük güç kazanır. Bu sırada Birleşik Demokrat Parti’nin üyesi olur. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra geçici olarak devlet başkanlığı görevini devralır ve bilahare Makaryos’a devreder.

Daha sonra 1993-2003 yılları arasında arka arkaya iki defa devlet başkanı seçilmiştir. Ve en son 2003 yılında yapılan seçimde Tassos Papadopoulos’a yenildi. Bundan sonra "20th century cypriot history" isimli kitabını yayınlamıştır.

alıntıdır