İmam Yahya

Hakkında Yazılanlar


1.Milli Mücadele Dönemi'nde Yemen-Türkiye İlişkileri
İmam Yahya-Mustafa Kemal Paşa Yazışmaları
Mim Kemal Öke M.Lütfullah Karaman
Arba Yayınları / Tarih-Anı Dizisi

Bu kitapta belgelerin diliyle aktaracağımız öykü Yemen'de geçiyor. Hemen Birinci Dünya Savaşının ertesinde... Mütareke ile başlayan barışın hatta yeni bir dünya düzeninin kurulduğu yıllar içinde. Ama bu dönem bazıları için tarih daha doğrusu genel trendlerin ekseni dışında sapa kalmış bir konjoktürdür. Açıkçası kayda geçirilen tarihin yanında kronolojinin unutulan cebidir! Oysa ki resmi yazışmalarda izleyeceğiniz Türkiye-Yemen ilişkileri bir zamanlar aynı sınırlar ve anayasal başlık altında yaşanmış merkezle çevrenin vasi ile
mahminin keza savaş düşünülürse iki müttefiğin birbirlerinden kopuşunun hikayesidir.

Daha da önemlisi Türkiye açısından bırakılan sadece mahalli sahibine tevdi edilen "emanet" toprak değildir. O toprakları savunmaya gönderilen anavatan çocuklarıdır. Mütareke'den sonra ülkesine dönemeyen ortada kalmış gazilerin "yarını" üzerine yazılanlar bu kitabın ana temalarından birini oluşturuyor. Aslında arşiv vesikalarıyla ortaya çıkan kıtalar arası çok uluslu imparatorluğun çözülüşünde yaşanan dramın bir parçasıydı.