Martin Luther KING kısa süren yaşamı boyunca (D: 1929- Ö: 1968) zorlukları acıları ve başarıları birlikte yaşamıştır. 25 defa tutuklanmış 4 kez suikasta uğramıştır 1963’de Time dergisi tarafından yılın adamı seçilmiş5 adet onur ödülüyle mükâfatlandırılmıştır. Sözleri ve şiddet içermeyen mücadele yöntemi sadece siyahlar için değil tüm sömürülen ve ezilen toplumlar içinde bir model olmuştur. 35 yaşında özgürlük mücadelesi bayraktarlığının bir simgesi olarak Nobel ödülü kazanmış ve yaklaşık 54123 dolarlık ödülü kabul etmeyerek insan hakları örgütlerine bağışlamıştır.

1948 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Pennsylvania’da teoloji öğrenimi görmüş 1955 yılında Boston Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Bir süre Alabama Montgomery’de rahip olarak görev almıştır.

Şiddet içermeyen zenci hakları savunuculuğunda ilhamını büyük ölçüde sosyalizm ve Hıristiyanlığın öğretilerinden almıştır. Bu yolda mücadele yöntemini Mahatma Gandi’nin barışçı durumundan etkilenerek belirlemiştir.Zenci hakları ile ilgili birçok sivil toplum örgütünde görev almış; otellerlokantalar ve özellikle toplu taşıma araçlarında uygulanan ayrımcılığa karşı 382 gün süren bir boykotun liderliğini yürütmüş ve nihayet Anayasa Mahkemesi otobüste uygulanan zenci ayrımcılığına 21 Aralık 1956 ‘da son vermiştir.

1957 – 1968 yılları arasında yaklaşık 10 milyon kilometre yol kat etmiş ve 2500 den fazla seminer vermiştir. 5 adet kitabı ve sayısız makalesi mevcuttur.

4 Nisan 1968 akşamı Tennessee eyaletinde otelin balkonunda oturduğu sırada uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.

Aşağıdaki yazı 1960’lar Amerika’sının insan hakları insanlık onuru eşitlik ve özgürlükler açısından bir hayli zayıf görünen ayrımcı baskıcı ve yasaklayıcı anlayışını çok edebi bir dil ve üslup içinde yansıtan Dr. KING’in “Bir Hayalim Var!” başlıklı muhteşem hitabesidir...


BİR HAYALİM VAR!

Ülkemiz tarihinde özgürlüklerle ilgili düzenlenmiş olan bu en büyük gösteride şu anda aranızda bulunmaktan kıvanç duyuyorum.

Bundan bir asır kadar önce şu an manevi himayesinde bulunduğumuz Büyük Amerika’lı Özgürlük Beyannamesi’ni imzalanmıştı. Bu tarihi belge esaret zinciri altında yaşamış ve adaletsizlik ateşiyle yanıp kavrulmuş milyonlarca zenci için uzun ve zifiri karanlık esaret gecelerini sona erdirecek bir umut ışığı haline gelmişti. Ancak ne yazık ki bundan 100 yıl sonra bile siyahlar hala özgür değil ve hayatlarını ırkçılığın ve ayrımcılığın prangalarına mahkûm olarak sürünerek geçiriyorlar.

Uçsuz bucaksız zenginlikler okyanusun içinde fakirlikle kuşatılmış yalnız bir adada yaşıyorlar. Hala kendilerini Amerika toplumundan dışlanmış kendi torakları üzerinde sürgün hissediyorlar ve acılar içinde kıvranıyorlar. İşte bu maksatla; bugün bu utanç verici durumu gözler önüne sermek için burada toplanmış bulunuyoruz.

Bir anlamda bugün ülke başkentine artık vadesi dolmuş çeklerimizi bozdurmak için geldik.Büyük Cumhuriyetimizin yüksek mimarı İnsan Hakları Beyannamesi’nin ve anayasamızın muhteşem sözlerini imzaladıklarında aynı zamanda her bir Amerikalı’nın bu mirastan kendine düşen payı alabileceğini de vaad etmekteydiler.

Bu öyle bir vaatti ki herkesin; evet siyah olsun beyaz olsun herkesin vazgeçilmez ve devredilemez özgürce yaşama ve mutlu olma haklarını teminat altına almaktaydı.

Bu gün artık şurası gerçektir ki Amerika vaat edilen bu haktan vatandaşlarının renkleri söz konusu olduğunda vazgeçmiş gibi görünüyor. Bu kutsal yükümlülüğü ifa etmek yerine zenci vatandaşlara üzerinde ”karşılıksız” yazan sahte çekler veriliyor.

Ancak biz Adalet Bankası’nın iflas etmiş olduğuna inanmıyoruz. Bu ülkenin engin fırsatlar hazinesinin iflas etmiş olduğuna inanmak istemiyoruz. Onun için buraya; bu çekin dilediğimiz anda özgürlüğümüzü ve sosyal güvencemizi geri verecek olan bu çekin karşılığını almaya geldik.

Ayrıca bu kutsal mekândan Amerika’ya bu işin çok acil olduğunu hatırlatmaya geldik. İşleri ağırdan alma veya uyuşturucu çekmiş kişiler gibi yavaştan hareket etme zamanı değildir. Vakit demokrasiyle ilgili vaatlerin gerçekleştirme zamanıdır. Vakit ulusumuzu adaletsizlik ve ırkçılık bataklığından kardeşliğin sağlam zeminine oturtma zamanıdır. Vakit tanrının tüm evlatları arasında gerçekleştirme zamanıdır.

İçinde bulunduğumuz şu anın aciliyetini görmezden gelmek ve bizi siyah vatandaşların kararlılığını yanlış değerlendirmemek ülkemiz için gerçek bir felaket olabilir. Siyahların memnuniyetsizliğinin yol açtığı bu bunaltıcı sıcak yaz ateşi ta ki kardeşliğin ve özgürlüğün geleceği serin sonbahar günlerine kadar sürecektir. 1963 yılı bir son değil yalnızca bir başlangıçtır. “Zencilerin biraz hava atıp boşalmaya ihtiyaçları var bunlar hemen sakinleşirler” diye düşünenler şunu iyi bilsinler ki eğer bu usul önceki tutumlarına yeniden dönecek olursa sarsıcı bir uyanışla karşılaşacaklardır. Zencilerin vatandaşlık hakları verilmediği sürece Amerika’da ne bir rahat ne de bir huzur kalacaktır. Ta ki adaletin aydınlığına kavuşuncaya kadar isyan fırtınaları ulusumuzun temellerini sarsmaya devam edecektir.

Adalet sarayına giden sıcak eşiğin üzerinde durmakta olan halkıma da söylenecek ir çift sözüm var. Haklı davamızı gerçekleştirme yolunda yanlış tutum ve davranışların esiri olmamalıyız.

Hürriyet ateşimizi acı ve nefret kâsesinden içerek söndürmeye çalışmalıyız. Mücadelemizi daima vekar ve disiplinin yüce kanatları altında sürdürmeliyiz. Yaratıcı protestolarımızın fiziksel bir şiddete dönüşmesine asla müsaade etmemeliyiz. Her zaman fiziksel gücü manevi gücümüzün sosuz yücelikleriyle karşılık vermeliyiz.

Zenci toplumunu çepeçevre kuşatmış bulunan bu yeni ve kutsal militan ruh bizi tüm beyaz insanlara karşı bir güvencesizliğe yöneltmemelidir. Beyaz kardeşlerimizin pek çoğu kendi kaderlerinin bizimki ile sıkı sıkıya bağlı olduğunu idrak etmektedir. Bunun en güzel delili şu an bizim aramızda bulunmuş olmalarıdır. Biz bu yolu tek başımıza yürüyemeyiz.

Yolumuzda ilerlerken; daima ileriye bakacağımıza söz vermeliyiz. Artık geri dönmemiz mümkün değil… Kendilerini vatandaşlık hakları uğruna adamış kimselere “Daha ne zaman tatmin olacaksınız?”diyenlere zenci halkın hiçbir zaman dile getiremediği polis zulüm ve dehşetin bittiği ana kadar “Asla tatmin olmayacağız!” diyeceğiz.

Bizler bu yolda yürümekten bitkin düşmüş vücutlarımız otobandaki motellerde ve şehirdeki otellerde istirahat edemedikçe asla tatmin olmayacağız.

Bizler çocuklarımızı kimliklerinden sıyıran ve insanlık değerlerinden koparan “Beyazlara mahsustur” yazan tabelalar var olduğu müddetçe asla tatmin olmayacağız.

Bizler Mississippi’deki bir zenci oy veremediği ve New York’taki bir zenci oy vermeye değer bir şey olmadığına inandığı müddetçe asla tatmin olmayacağız.

Bizler adalet sular gibi çağlamadıkça ve haklar gür bir nehir gibi coşmadıkça katiyen tatmin olamayız ve olamayacağız.

Bir çoğunuzun buraya büyük bir çalkantı ve zorlukların içinden sıyrılarak geldiğinizi anlamıyor değilim. Kiminiz daracık zindanlardan henüz kurtulmuş olarak burada bulunuyorsunuz. Kimileriniz de hürriyet aşkınız zulüm rüzgârlarıyla gölgelendiği ve polis işkencesiyle tepelendiği yerlerden geliyorsunuz.

Sizler ıstırabın her çeşidini tatmış kahramanlarsınız! Acı çekmeden kazanılan başarıların gelip geçici olduğu inancıyla yolunuza devam edin…

Bu durumun bir şekilde değiştirilebileceğini ve mutlaka değişeceğini bilerek Mississippi’ye dönün Alabama’ya dönün Güney Carolin’e Georgia’ya Louisiana’ya dönün modern şehirlerimizin kıyısındaki fakirhanelerinize ve gettolarınıza geri dönün.

Bugün size şunu hatırlatıyorum ki dostlarım ümitsizlik batağında boğulmayalım. Şu an yaşamış olduğumuz ve önümüzde bulunan zorluklara rağmen hala bir hayalim var benim. Bu hayal Amerikan rüyasının derinliklerine kök salmışbir hayaldir.

Evet… Bir hayalim var benim…

Gün gelecek bu ulus ayağa kalkacak ve kendi inanç değerlerini tam anlamıyla yaşayacak. Şu husus apaçık ortadadır ki bütün insanlar eşit yaratılmıştır.


Bir hayalim var benim!…
Gün gelecek bir zamanlar köle olanların evlatlarıyla yine bir zamanlar köle sahiplerinin evlatları Georgia’nın kızıl tepelerinde birlikte kardeşlik sofrasına oturabilecekler…

Bir hayalim var benim…


Gün gelecek Mississippi eyaleti bile adaletsizliğin ve baskıların ateşiyle bunalmış olan o eyalet bile bir özgürlük ve adalet vahasına dönüşecek…

Bir hayalim var benim…


Gün gelecek dört büyük çocuğum derilerinin rengine göre değil karakterlerinin yapısına göre değerlendirilecekleri bir ülkede yaşayacaklar…

Bugün bir hayalim var benim…


Gün gelecek Alabama eyaleti şirret ırkçıları ile ağzından hep müdahale ve yasaklar yönünde sözler dökülen valisi ile o eyalet bile minicik siyah erkek ve kız çocuklarının minicik beyaz erkek ve kız çocukları ile kardeşçe el ele tutuşabilecekleri bir yer olacaktır…

Bugün bir hayalim var benim…


Evet bir hayalim var…! Gün gelecek özgürlüğümüzün önünde birer engel olan bütün vadiler yükselecek bütün dağlar eğilecek engebeli yerler hizaya gelecek ve Allah’ın yüce şanı yeryüzüne inecek ve bütün canlılar bunu hep birlikte göreceğiz.

Bizim umudumuzdur bu… Bu umutla Güneye gideceğiz. Bu inançla umutsuzluk dağlarını yontarak bir umut anıtı yapacağız. Bu inançla ülkeyi saran ahenksiz sesleri kardeşliğin senfonisine dönüştüreceğiz. Bu inanç sayesinde bir gün özgür olacağınızı bilerek hep beraber mücadele edecek hep beraber hapse düşecek ve hürriyetiçin hep beraber ayağa kalkacağız.

İşte o gün yüce Allah’ın bütün kulları yepyeni bir ruhla söylenecekler bu şarkıyı:

Benim ülkem senin ülken.

Özgürlüğün güzel yurdu

Sana söylüyorum bu şarkıyı.

Atalarımın öldüğü toprak burası.

Şehitlerin gururu olan toprak…

Her bir dağın yamacından

Özgürlük yankılanacak!

Ve eğer Amerika büyük bir ülke olacaksa bunun gerçekleşmesi şarttır. Öyle ise

New Hampshire’ın yüce tepelerinden özgürlük…

Yankılansın New York’un ulu dağlarından…

Ve… Pennsylvania dağ kasabalarının zirvelerinden…

Colorado’nun karlarla kaplı kayalıklarından yankılansın!..

Yankılansın California’nın kıvrımlı yamaçlarından…

Yalnızca Georgia’nın Yalçın Dağlarından değil

Mississippi’deki her bir ağacın yamacından yankılansın özgürlük…

Ve bunu başardığımızda her kasabadan ve köyden her eyaletten ve kentten özgürlük şarkısının yankısını duyduğumuzda o gün daha da yakın olacak ve Allah’ın bütün kulları siyahlar ve beyazlar Yahudiler Hıristiyanlar Müslümanlar ve Budistler el ele tutuşarak siyahların eski bir ilahisini söyleyecekler.

Sonunda özgürüz!

Şükürler olsun Ya Rabbim!

Sonunda hepimiz özgürüz.

Martin Luther KING

alıntıdır