Doğum / Ölüm: 1830-1876
Saltanat Süresi: 1861-1876Ağabeyi Abdülmecit'in vefatıyla 32 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Sultan Aziz necib vasıf ve hasletleri olan merd bir padişah idi. Sultan Abdülaziz'in saltanat devrini ilki bir şan şevket intizam kuvvet ve kudret diğeri kargaşa basiretsizlik ve siyasetsizlik olarak birbirine zıd iki safhaya ayırmaya sebep olan iki şahsiyet vardır ki; biri Ali Paşa ve diğeri Mahmud Nedim Paşa'dır. Sultan Aziz dönemiyle beraber ülkenin felaketi de başlamıştı. Osmanlı artık yavaş yavaş eriyordu.