SULTAN 5. MURAD
Doğum / Ölüm: 1840-1904
Saltanat Süresi: 30 Mayıs 1876-30 Ağustos 1876
Abdülaziz tahttan indirildikten sonra tahta çıkan V.Murad Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sırasında çıkan olaylardan ve tahta çıkışından sonra devlet adamlarının meşrutiyetin ilanı konusunda birbirlerine düşmesinden sinirleri ciddi biçimde bozulmuştu. 93 gün tahtta kaldıktan sonra iyileşmesi için Çırağan Sarayı'na gönderildi. Yerine II. Abdülhamid geçirildi.

alıntıdır