SULTAN MEHMED REŞAD
Doğum / Ölüm: 1840-1904
Saltanat Süresi: 1909-1918
31 Mart olayından sonra tahttan indirilen ağabeyi II. Abdülhamit'in yerine 27 Nisan 1909'da padişah oldu. 30 Eylül 19122'de Balkan Devletleri Osmanlılar'a savaş ilan ettiler. 18 Ekim 1912'de yapılan barış antlaşmasıyla Trablusgarb'ı İtalya'ya bıraktı. 23 Ocak 1913'de İttihat ve Terakki Partisi Bab-ı Ali baskınıyla yönetime egemen oldu. V. Mehmet tüm etkinliğini yitirdi.

alıntıdır