SULTAN MEHMED VAHDEDDIN
Doğum / Ölüm: 1861-1926
Saltanat Süresi: 1918-1922Son Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın en küçük oğludur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden ağabeyi ikinci Abdülhamid Han'ın himayesinde yetişti. 4 Temmuz 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Sultan Vahdeddin bu mütarekeye imza koyan delegeleri kabul etmedi. 16 Mart 1920'de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması imzalandı. Mondros mütarekesine dayanarak Yunanlılar İzmir'i İtalyanlar Güneybatı Fransızlar da Güney Anadolu'yu işgal ettiler. Bunun üzerine Türk milleti bütün imkânlarını seferber ederek İstiklal harbini başlattı.

alıntıdır