SULTAN ABDÜLMECİD

Doğum / Ölüm: 1823-1861
Saltanat Süresi: 1839-1861Babasının ölümü üzerine henüz 17 yaşında iken tahta geçen Abdülmecit saltanatının dördüncü ayında ilan ettiği Gülhane Hatt-ı Hümâyûn'u nedeniyle dönemine Tanzimat dönemi denir. 1856'da Tanzimat Fermanı'na ek olarak Islahat Fermanı'nı da ilan etti. Döneminde dış ve iç borçlanmalar giderek çığ gibi büyüdü.

alıntıdır