SULTAN 2. MAHMUD
Doğum / Ölüm: 1785-1839
Saltanat Süresi: 1808-183923 yaşında tahta çıktı. Amcası III. Selim'in himayesinde iyi bir eğitim görmüştü. Devrinde pek çok yenilikler yaptı. Sekban-ı Cedit ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni ordular kurup Yeniçeri Ocağını ortadan kaldırdı. Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmî gazetenin çıkmasını sağladı. Devletin insan ve servet durumunu belirlemek amacıyla yalnız erkekleri kapsayan nüfus sayımı yaptırdı. İlköğretimin zorunlu ve parasız olduğunu ilan etti. Rüştiye Harbiye ve Tıbbiye gibi okullar açıldı.

alıntıdır