SULTAN 4. MUSTAFA
Doğum / Ölüm: 1779-1808
Saltanat Süresi: 1807-18081 yıl 2 ay gibi kısa bir süre tahtta kalan IV. Mustafa'nın padişahlığı kendisini tahta çıkaran Alemdar Mustafa Paşa'nın isyanıyla uğraşmakla geçti. Sonunda Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirilerek yerine II. Mahmut geçirildi.

alıntıdır