SULTAN 3. SELİM
Doğum / Ölüm: 1761-1808
Saltanat Süresi: 1789-1807 28.
Osmanlı padişahı olan III. Selim III. Mustafa'nın oğludur. Amcası I. abdülhamid ölünce tahta çıktı. Saraydaki altın ve gümüş eşyaları eritip para bastırarak ekonomik durumu düzeltmeye çalıştı. Islahat hareketlerine girişti Nizam-ı Cedid adı altında yeni bir ordu kurdu. Osmanlı tarihinde ilk kez Londra'ya Paris'e Viyana'ya elçiler atadı. Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirildi.

alıntıdır