Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tarihimize Şan Verenler

  Sultan Tuğrul Bey
  Sultan Alparslan
  Sultan Melikşah
  Nizamü'l-Mülk
  Kutalmisoğlu Süleyman Şah
  Sultan Kılıç Arslan(II)
  Sultan Alâeddin Keykubad
  Osman Gazi
  Sultan Orhan Gazi
  Şehzade Süleyman
  Sultan Murad Hüdâvendigar
  Hacı İlbeyi
  Fatih Sultan Mehmed Han
  Mihaloğlu Gazi Alâaddin Ali Paşa
  Ulubatlı Hasan
  Yavuz Sultan Selim
  Basbaros Hayreddin Paşa
  Kanuni Sultan Süleyman
  Mimar Sinan
  Fuzûli
  Bakî
  Turgut Reis
  Pîrî Reis
  Tiryaki Hasan Paşa
  Kemankes Mustafa PaşaHezarfen Ahmed ÇelebiKâtip ÇelebiBuhurizâde Mustafa Itrî EfendiEvliya Çelebi
  prülü Mehmed Paşa
  Mehmed Es'ad Yesarî Efendi
  Ahmed Cevdet Paşa
  Kova Yusuf
  Sultan II.Abdülhamid Han
  Nene Hatun
  Şeyh Şamil
  Gazi Osman Paşa
  Ali Emiri Efendi
  Koca Seyyid
  Şahin Bey
  Mehmed Akif
  Bibliyografya

  Buğun dünyada "süper güç" olarak takdim edilen ülkeler yeni nesle tarihlerini öğretirken hayalî kahramanlardan ve uyduruk tarihten medet ummaktadırlar. Zira onların tarihlerinde övünülecek fazilet olarak takdim edilecek hâdiseler pek olmadığı gibi "örnek şahsiyetler" de yoktur. Onun için ortaya Teksas Tommiks Red-Kit vs. gibi çizgiroman kahramanları Süpermen gibi hayalî kahramanlar çıkarmışlardır.

  Oysa bizim tarihimiz baştan başa şanla şerefle doludur. Tarihimize mührünü basmış sayısız kahramanlar kumandanlar idareciler ilim adamları san'atkârlar maneviyat büyükleri birer masal kahramanı değil yaptıklarının çoğu tevazu perdesi altına gizlenmiş gerçek kahramanlardır.

  Düşünün ecdadımız İstanbul'u fethettiği zaman daha Amerika kıtası bile keşfedilmemişti. Ecdadımız dünyanın en büyük topunu icad eder dünyanın en mükemmel silah fabrikalarını kurarken bugün dünya silah pazarını elinde bulunduran ülkelerin adlan-sanları yoktu. Ecdadımız dünyanın en mükemmel ordu teşkilatını en gelişmiş harp sanayiini kurarken mimarîde san'atta ilimde en mükemmel örnekleri ortaya koyarken Batı dünyası bütün bu icraatları hayretler içerisinde ve hasetle seyrediyordu.

  Gün geldi devran döndü. Bizim çocuklarımız mükemmel örnekleri ortaya koyarken Batı dünyası bütün bu icraatlan hayretler içerisinde ve hasetle seyrediyordu.

  Gün geldi devran döndü. Bizim çocuklarımız gençlerimiz tarihini bilmez ecdadını tanımaz oldu. Bunun faturasını da çok ağır ödedik hâlen de ödemekteyiz. Maddî manevî sıkıntılarımızın temel sebeplerinden biri işte bu şekilde mazimizi tarihimizi bilmeyişimiz ecdadımızı tanımayışımızdır.

  Bize bu cennet vatanı armağan eden bu güzelim ülkeyi İslam beldesi haline gelen bu topraklar üzerinde Ezan-ı Muhammedi'nin ilelebet yankılanması için canlarını feda eden İ'la-yı Kelimetullah sancağını üç kıtada şerefle dalgalandıran ilimde teknikte san'atta birinciliği kimselere kaptırmayan ecdadımızı tanımak herşeyden önce bu vatanda yaşayanların boynuna borçtur. Hususan da gençlerin...

  Niçin gençler için "hususan" kaydını koyuyoruz. Zira eğik başlan tekrar dik tutturmak izzet vakar şeref yolunu açmak gençlerin aslî vazifesidir. Yaklaşık bir asırdan beri devam eden Batının tahakkümünden kurtulmak ekonomik sıkıntı çemberim parçalamak manevî değerleri yeniden elde edip asıl mecraina oturtmak için ecdadı örnek almak lazımdır.

  Bir Fatih Sultan Mehmed'e bakınız 21 yaşında İstanbul'u fethetmiştir. Bu bir masal değil gerçeğin tâ kendisidir. İşte gençlerimiz kendilerine bu büyüğümüzü örnek almalı "21 yaşında Fatih olmanın" yollarım araştırmalı kendilerini ona göre hazırlamalıdırlar.

  Tarihimize şan veren bize bu vatanı armağan eden güzel ahlakın güzel idarenin numunelerini sergileyen zaferler ve fetihler yolunu açan büyüklerimizden bazılarının hayatını hülasa olarak nakledeceğiz.

  Gençlerimizin TV filmleri çizgi filmler çizgi romanlar bombardımanıyla zihninde yer alan Batılı uyduruk kahramanları değil de ecdadımızı örnek almasını yürekten arzulamaktayız.

  Tarihine ve ecdadına sahip çıkan gençliğin yakın bir gelecekte güzel günler kapısını aralayacağına ve hepimizin yüzünü güldüreceğine inanıyoruz.

  Buyrun "Tarihimize Şan Verenler"den bazılarını tanıyalım onların şahsında bütün büyüklerimizi dualarla fatihalarla yâdedelim...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sultan Tugrul Bey

  Devrinde dünyanın en kuvvetli ve en büyük devleti olan Selçuklu Devleti ve büyük devlet adamı Tuğrul Bey... Biri diğerini hatırlatan iki muhteşem isim...
  Müslümanların kurduğu büyük devletlerden olan Selçuklu Devletinin kuruluşu ve yükselişi Tuğrul Beyin hayatında düğümlenir. Çünkü Selçuklu Devletinin kurucu ağabeyi Çağrı Beyle birlikte Tuğrul Beydir...

  Mahir bir devlet idarecisi şecaatli ve dirayetli bir kumandan İhlasın ve tevazuun zirvesinde bir Mü'min Ceyhun'dan Fırat'a kadar uzanan bir devletin kurucusu Tuğrul Beyin hayatı ibretlerle doludur. Sarsılmaz azmin ulvî idealin dağ gibi îmanın müşahhas misalidir Sultan Tuğrul Bey...

  Tuğrul Beyin baştan sona mücadelelerle dolu ibretli hayatına bakmak için nazarlarımızı Tuğrul Beyin doğduğu 995 tarihinde daha öncelere çevirmemiz konuya açıklık kazandıracaktır. Bu yüzden Selçuk boyunun Oğuzların Subaşılığını yaptığı devrelere gidiyoruz...

  Kınık boyu Beyi Selçuklular

  Selçukoğulları Oğuzların Kınık boyuna mensuptur. Bu boyun beyidirler. Yine Oğuzların bir başka boyunun beyleri de Cihanın en büyük Devletini kuracak olan Osmanoğullarıdır.

  Tuğrul Beyin Dedesi Selçuk Bey babası Dukak beyin 910 yılında ölmesi üzerine sü-başı olur. Selçuk Bey 915 yılına doğru İslâmiyyetle müşerref olmuş ve bu yüce dini Kınık boyuna tebliğ etmiştir. Kınık boyuna mensup Türkler büyük bir coşkuyla İslâmiyyeti kabul etmişler ve İslamiyyetin diğer Oğuz boylarına da tebliği için şevkle çalışmaya koyulmuşlardır...

  Selçuk Beyin oğullarından Mikail Bey Çağrı ve Tuğrul Beylerin Babalarıdır. Mikail Bey 998'te Çağrı ve Tuğrul Beyler henüz çok küçük yaştayken şehit düşmüştür.

  Babalarının şehadetinden sonra Çağrı ve Tuğrul Beyler dedeleri Selçuk Bey'in nezaretinde Cend şehrinde itina ile yetişirler...

  Dedelerinin vefatından sonra iki bahadır kardeşin mücadele dolu hayat dönemi başlar...

  Cesur kahraman dirayetli Selçukoğulları civar Devletlerin kısa zamanda alâkasını çekmiştir. Bunlardan en mühimleri; o devirde Dünyanın en büyük devletlerinden olan Gazneli Devleti ve Karahanlı Devletidir. İkisi de Müslüman Türk Devletidir. Sağlam idare tesis etmeğe muvaffak olmuş devletlerdir. Fakat her iki devlet de Selçuklulara el uzatmama onlardan istifade etmememe yolunu tercih ettikleri

  gibi Oğuzların bu namlı boyunu ezmek yoketmek için uğraşmışlardır. Bu yanlış kararları ve hırsları devletlerinin çökmesini netice vermiştir. Cenab-ı Hak İslam'ın sancaktarlığını ihlasla hareket eden Selçukoğullarının yapmasını takdir etmiştir.

  Selçuk Beyden sonra Yabgu olan Tuğrul Bey'in amcası Arslan Yabgu'ya Gazneli hükümdan Sultan Mahmud görüşmek istediğini söylemiş ve Onu davet etmiştir. Suizânı aklına getirmeyen Arslan Yabgu da davete icabet etmiştir. Fakat Oğuzlardan çekinen Sultan Mahmud'un niyeti başkadır. Oğuzları başsız bırakarak daha fazla toparlanmalarını önlemek istemektedir. Bu niyetini fiiliyata dökerek Arslan Yabguyu yakalatıp Hindistan'a Ganj nehrinin güneyine sürmüştür.

  Arslan Yabgu Hindistan'da esir ve sürgünken yerine geçen yeğeni Yusuf İnanç Yabgu da 1028 yılında Karahanlılar tarafından yakalanıp şehid edilmiştir.

  Gazneliler Deletler hukukunu açıkça ihlal etmişlerdi. Hiçbir sebeb yokken bir Oğuz beyini hileyle yakalayıp hapsetmişlerdir. Tuğrul ve Çağrı Beyler müteaddit defalar müracaat ederek amcaları Arslan Yabgu'nun iadesini istemişler fakat her defasında bu istekleri reddedilmiştir.

  Tuğrul ve Çağrı Beyler el ele vererek Selçukoğullarını "Adalet" esasına dayalı büyük bir devlet haline getirmek Gaznelilere ve Karahanlılara adalet ve hakkaniyet dersini vermek için çalışmalara koyulmuşlardır.

  İki cihangir kardeş bu kararı verdiklerinde hiç kimse bu küçük Oğuz boyunun Gaznelilere boyun eğdirip daha sonra Akdenize ulaşacağını tasavvur edemezdi. Kartalın serçeye tasallutunun serçenin istidatlarını (yeteneklerini) inkişaf ettirmesi gibi kuvvetli devletlerin Selçuklulara tasallutu ve zulümleri de Selçukluların mukavemet ve mücadele azmini kamçılamış kabiliyetlerini geliştirmiştir.

  23 Mayıs 1040 tarihinde Büyük Selçuklu Devletinin resmen kuruluşuna kadar geçen mücadele dolu devreye bakmaya devam edelim...

  Selçukoğulları ilk başlarda Müslüman Devletlerle çatışmaktan mümkün mertebe kaçınmışlar ve Bizans üzerine seferler tertip etmişlerdir. Çağrı Bey 1016-1021 arasında Güney Kafkasya'ya dalmış ve beş yıl boyunca bir avuç Oğuz atlısı ile Bizans'ın doğu sınırlarında gezmiş büyük ganimetler elde etmiştir.

  Bahsi geçtiği gibi yapılan haksızlıktan sonra Gaznelilerle mücadeleye karar verilmiş ve akabinde de Horasan'da devamlı akınlar yapılmaya başlanmıştır. O andan 23 Mayıs 1040'daki Dandanakan savaşına kadar devam edecek Gaznelilerle Selçuklular arasındaki mücadele başlamış olur.

  Selçuklular ilk hedef olarak Horasan illerini seçmişlerdi. Onlar Horasan'a hakim olacak siyasî kuvvetin aynı zamanda bütün İran'a hakim olacağını ve Yakın Doğunun efendisi olacağını biliyorlardı...

  Selçuklular Sultan Mahmud'un ölümünden sonra onun oğullan Sultan Muhammed ve Sultan Mesud arasındaki saltanat mücadelesinden istifade etmesini bildiler.

  1031'de Horasan'ın doğu kısmının merkezi olan Herât'ı aldılar. Bu fethin akabinde Gazneliler Selçukluları yapılan savaşta yendiler ve elden çıkan topraklarını geri aldılar. Fakat 1035 yılında Çağrı bey kumandasındaki Selçuklu ordusu kuvvetçe çok üstün Gazneli ordusunu dâhice bir taktikle bozguna uğrattı.

  Selçuklular 1037 yılında Horasan'ın en büyük şehirlerinden Merv'i daha sonra yine Horasan'ın büyük şehirlerinden Belh'i ele geçirirler.

  Horasan'da Selçuklu fütuhatı peşpeşe devam eder. 1038'de Herat ve Nişâpûr fethedilir.

  Selçukluların bu gelişmesinden rahatsız olan Gazneliler 1039 yılında Selçuklulara kati darbe vurmak için harekete geçmişlerdi.

  Gazneli Hükümdan Sultan Mes'ud'un büyük bir orduyla üzerlerine gelmesi üzerine Çağrı bey bütün Selçuklu ailesinden yardım istedi. Bu çağrıya Nişapur'un fethinden sonra sultan ünvanıyla adına hutbe okutan kardeşi Tuğrul bey Merv'den eski Oğuz Yabgusu olan Musa maiyyetleriyle icabet ettiler...

  İki ordu Merv civarında Dandânakan'da karşılaştı. Savaş neticesinde Gazneliler mağlup oldu. Bu savaştan sonra bütün İran Selçukluların eline geçti. Bütün civar ülkeler Selçuklulara baş eğdi.

  Sultan Tuğrul Bey


  Tuğrul Bey Nişâpur'un fethini müteakip Nişapur'da Sultan ünvanıyla adına hutbe okutarak köklü bir şekilde 1040 yılında tesis edilecek Selçuklu Devletinin hükümdarı olduğunu ilan etmiştir.

  Çağrı Bey kendisinden küçük olmasına rağmen devlet idareciliğindeki mahareti yüzünden kardeşi Tuğrul Bey'in Sultan olmasını istemiş ve kardeşini candan desteklemiştir. Bu hareketiyle idarede birliğin ve halkın huzurunun ilk planda eldiğini göstermiş ve bir kumandan olarak devlete hizmeti şiar edinmiştir. Böylelikle askeri sahadaki dehasıyla Çağrı Bey siyâsî sahadaki dehasıyla Tuğrul Bey Selçuklu Devletini zaferden zafere götürmüşlerdir.

  Ebû Talib Muhammed b.Mikâil b.Selçuk Tuğrul Bey

  Selçukluların başına geçtikten 5 Eylül 1063 Cuma günü vefatına kadar 25 yıl aralıksız fütuhat yapmış ve dünyanın en büyük devletini kurmağa muvaffak olmuştur. Bu muvaffakiyetin en büyük âmili olan ittihad (birlik) Tuğrul beyin her zaman düsturu olmuştur.

  Selçuklu Devletinin tanzim şeklinin ele alındığı Merv'de toplanan büyük kurultayda Tuğrul Bey ittihad halinde hareket etmenin lüzumunu şöyle bir misalle açıklamıştır.

  Tuğrul Bey kurultayda eline aldığı bir oku ağabeyi Çağrı Beye vererek kırmasını ister. Çağrı Bey bu tek oku rahatça kırar. Aynı hareketler tekrarlanır ve ok sayısı üçe çıkınca Çağrı Bey kırmakta zorlanır. Ve dört oku kıramaz. Bunun üzerine Tuğrul Bey birlik olmadıkları takdirde kolayca yenilebileceklerini birleşik oklar gibi tesanüd içerisinde oldukları her zaman muvaffak olacaklarını anlatır.

  Tuğrul Beyin saltanatı esnasındaki Selçuklu fütuhatına hülasa olarak göz atalım:

  Dandanakan zaferinden sonra süratlenen fütuhat hareketleri ile Belh kesin şekilde Selçuklu Devletine bağlanır. Toharistan fethedilir. Harzem ülkesi 1045'te Selçuklu idaresine girer. Güneydoğu İran'da önemli fetih hareketleri başlatılır. Umman Denizine Basra Körfezi'ne kadar olan topraklar fethedilir.

  1054'te Sistan 1055'te Mekrân (Kirman ile Belûcistan arasındaki eyalet) alınır.

  Bu şekilde fetihlere devam edilir ve Tuğrul Bey zamanında Selçuklu Devleti ihtişamın zirvesine çıkar. Bugünkü İran Irak Azerbaycan Ermenistan Baba ve Hindikuş Dağlarının kuzeyinde kalan bütün Afganistan Türkmenistan Karakalpakistan Üst-Yurt ve Kızılkum Çölünü içine alan yüzölçümü 3.600.000 kilometre kareye ulaşan muhteşem bir devlet...

  Tuğrul Bey zamanında Selçuklu hakimiyyeti altına giren bu topraklar son derece kesif nüfuslu aynı zamanda mâmur ve büyük şehirlerin bulunduğu topraklardı. İktisadî ve stratejik değer bakımından fevkalade ehemmiyetli yerlerdi.

  Dünyanın en büyük Devletlerinden birisi olan Selçuklu Devletine yine Tuğrul Bey zamanında 28 kadar devlet tâbi olmuştu. Adaleti mülkün esası olarak kabul etmiş olan Tuğrul beyin bu âdil idaresini gören birçok ülkeler kendiliklerinden Selçuklulara tâbi oluyorlar bir kısım devletler de Selçuklularla Sulh anlaşması yapıyorlardı.

  Tuğrul Bey bu büyük Devleti nasıl tesis etmişti?.. Bu muvaffakiyetin sırrı neydi?.. Bu suallerin cevabını Tuğrul Bey'in şahsiyetinde bulmaktayız...

  Fermanlarının başına sultanlık alâmeti olarak "Hasbiyallah" (Allah bana yeter) yazan Tuğrul Bey beş vakit namazını cemaatle eda etmeğe azâmi gayret gösterirdi. Yanına cami inşa ettirmeden kendisi için mesken inşa ettirmezdi.

  Kıyafeti itibariyle alelade bir kumandandan bir halktan farksızdı. Teşrifat kaidelerine riayet etmez ve önüne gelenle konuşurdu. Son derece mütevâziydi.

  Fevkalâde âdil ve dürüst son derece cesur ve kahraman cüretkâr samimi bir müslüman olan Tuğrul Bey ilim ve din adamlarına da çok hürmet gösterirdi. Din âlimlerine son derece hürmet eder onlan ziyaret ederek ellerini öper dualannı alırdı.

  Ayrılığa meydan vermemek için her türlü tedbiri alır ve ittihad-ı İslam için gayret gösterirdi. İslâm Âleminin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını arzu eder ve bu ulvî arzunun tahakkuku için çalışırdı. Bu yüzden Halife Kaim'i Şiî Büveyhoğullarının baskısından kurtarmış ve Kahirede'ki Şiî Fatımî halifesine karşı Ehl-i Sünnet mensuplarının halife kabul ettikleri Kaim Bi-Emrillah'a destek olmuştu. Bu gayretlerinden dolayıdır ki Halife Kaim 15 Aralık 1055 Cuma günü Bağdad'da hutbenin Tuğrul Bey adına okutulmasını emretmiştir. O andan sonradır ki Tuğrul Bey bütün İslâm Âleminin manevî lideri durumuna da gelmiştir.

  Tam olarak tesis tarihi olan 1040'tan inhitat (çöküş) tarihi olan 1308'e kadar 268 sene devam edecek büyük bir Devletin kurucusu Sultan Tuğrul Bey Devletin ikinci başşehri olan Rey'de bugünkü adıyla Tahran'da medfundur

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sultan Alparslan

  Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanı bizlere armağan eden büyüklerimizden birisi de Sultan Alparslan'dır. İslâmın bu bahadır evlâdı Malazgirt'te kalabalık Bizans ordusunu perişan ederek Anadolu'nun kapısını Müslümanlara açmıştır. Fetih ordusu da açılan bu kapılardan tekbirlerle girmiştir ve her karışını kanlarıyla sulayarak kendilerine yurt edinmişlerdir...
  Selçuklu Devletinin ikinci büyük hükümdarı olarak tahta geçen Sultan Alparslan 20 Ocak 1029'da doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren babası Çağrı beyin yanında muharebelere iştirak etti. Cenk meydanlarında kılıç sallayarak yetişti. Babasının sağlığında iken mert ve mahir bir kumandan olarak tanındı. Bizzat kumanda ettiği orduyla birlikte pek çok savaşlara katıldı ve zaferler kazandı. Çağrı Bey henüz sağlığında oğlu Alparslan'ı Horasan tahtına veliaht tayin etmişti. Çağrı Bey 1060'ta vefat edince Alparslan Horasan valisi oldu.

  Alparslan amcası Tuğrul Beyin 7 Eylül 1063'te evlad bırakmadan vefat etmesi üzerine 7 Aralık 1063'te Selçuklu Beyleri tarafından tahta çıkarıldı ve kendisine biat edildi. Kısa zamanda bütün Selçuklu beyleri ve Tuğrul Beyin veziri El-Kunduri de Alparslana biat etti (bağlılığını bildirdi). 27 Nisan 1064 günü Halife Kaim bi Amrillah'ın da hazır bulunduğu bir mecliste cülus merasimi yapıldı ve Alparslan sultan ilan edildi.

  Alparslan ilk icraat olarak asayişi temin etti. İsyanları bastırdı. Devlet teşkilatına ve orduya çeki düzen verdi. Akabinde de fetih harekâtına başladı. 1064'te bir Hıristiyan krallığı olan Gürcistan'ı fethetti. Kars'ı ve Ani'yi aldı.

  Devleti için Bizanslıları devamlı bir tehdit unsuru olarak gören Alparslan düşman üzerlerine gelmeden önce düşmanın üzerine gidilmesi yolunu seçti ve namlı kumandanlarını Anadolu'ya akınlara gönderdi. Bunlardan Gümüş Tekin Afşin ve Ahmed Şah Anadolu içlerine daldılar ve Bizans ordularını bozguna uğrattılar.

  Afşin Bey 1067'de Malatya civannda çok kalabalık Bizans ordusunu bozguna uğratmış Kayseri'yi fethederek Orta Anadolu'ya kadar ilerlemişti.

  Afşin Bey 1069 senesinde de Anadolu'da Bizans ordusunu bozguna uğratarak akınlara devam etmiş ve Ege sahillerine kadar ilerlemiştir.

  Alparslan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a da Anadolu'nun fethini emretmişti. Bu namlı kumandan aldığı emir üzerine süratle Anadolu'ya dalmış ve fetih harekatlanna başlamıştı.

  Selçukluların Anadolu'da üst üste kazandıkları zaferlerden ürken Bizanslılar kesin netice almak için büyük bu ordu hazırlamışlardı. İki yüz bin kişilik bir büyük ordunun başına imparator Romanos Diogenes geçmişti. Niyetleri Müslüman Türkleri Anadoludan çıkarmak hatta bütün Selçuklu topraklarını ele geçirerek bu devleti ortadan kaldırmaktı. Bu niyetle yola çıkmışlardı ve kendilerinden de son derece eminlerdi. Böyle kalabalık bir orduya kimsenin karşı koyamayacağını zannediyorlardı.

  Bizans ordusu şarka doğru ilerlediği esnada Alparslan Halep civannda bulunmaktaydı. Niyeti bütün Suriye'yi fethetmekti. Bizanslıların Anadolunun doğusundaki yerleri ele geçirip Azerbaycan'a girmek maksadıyla ilerlediklerini haber alınca ordusunun bir bölümünü Suriye'nin fethi için bırakıp kalan 54 bin kişilik kuvvetle süratle yola çıktı. Fırat'ı geçip Diyarbakır yoluyla Ahlat'a doğru hareket etti. Bu esnada Bizans ordusu Malazgirt'e gelerek kaleyi ele geçirmişti.

  Sultan Alp Arslan Buharalı İmam Muhammed Bin Abdülmelik'in tavsiyesi üzerine muharebeyi Cuma gününe denk getirmişti. 26 Ağustos 1071 Cuma günü bütün İslam beldelerinde ve Malazgirt ovasında kılınan Cuma namazında halifenin gönderdiği şu hutbe ve dua okunmuştur:

  "Allahım! İslâmın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O Senin rızanı kazanmak için varlığını canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!"

  Malazgirt ovasında kılınan Cuma namazından sonra bütün erler bir birleriyle helallaşmıştı. Alparslan beyaz bir elbise giymişti.

  Toplanan askerlerin yanına gelen Alparslan atından inerek secdeye varmış ve Âlemlerin Rabbine şöyle niyazda bulunmuştu:

  'Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ey Allahım! Niyetim halistir bana yardım et sözlerimde hilaf varsa beni kahret!"

  Sultan Alparslan daha sonra askerlerine dönerek şöyle demiştir:

  "Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur; emir ve kader tamamiyle O'nun elindedir. Bu sebepten benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz."

  Askerler heyecanla hep bir ağızdan; "Asla emrinden ayrılmayacağız!" diye haykırmışlardı. Alparslan konuşmasına şöyle devam etmiştir:

  "Ey askerlerim! Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Ey askerlerim ve kumandanlarım! Daha ne zamana dek biz azınlıkta düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekliyeceğiz. Düşmanı yenersek arzu ettiğimiz netice

  hasıl olacaktır. Yoksa şehit olarak Cennete gideceğiz. Beni izlemek isteyenler gelsinler. Geri dönmek isteyenler serbestçe dönsünler. Onlara hiçbir ceza verilmeyecektir. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte savaşacağım."

  Bu konuşmasından sonra oku yayı atarak kılıcını sıyıran Alparslan "Bismillah!" diyerek en ön safta düşmana doğru at sürmüştür. Kumandanlarının arkasından şimşek gibi Bizans ordusu üzerine atılan 54 bin er düşman ordusunu perişan etmişti. Gün boyu devam eden savaş neticesinde müslümanlar kesin zaferi kazanmış kılıç artığı Bizans askerleri yüz geri kaçmağa başlamışlardı. İmparator Diogenes esir alınmıştı. İmparator Sultan Alparslan'ın huzuruna getirildi. Muzaffer padişah esir imparatorun ellerini çözdürdü ve yanına oturttu. Esir imparatora misafiriymiş gibi davranıyordu. Sohbet esnasında İmparator'a sordu:


  "Ey Rum Kayzeri ben senin eline esir düşmüş olsaydım bana nasıl muamele ederdin? Diogenes:

  "Kamçılattınrdım" diye cevap verdi. Alparslan:

  "Şimdi benim size nasıl bir muamelede bulunacağım tahmin ediyorsunuz?"

  "Ya öldüreceksiniz yahut da bir harp esiri sıfatıyla bütün Selçuk ülkesini dolaştıracaksınız. Çok zayıf bir ihtimale göre de benden bir kurtuluş akçesi ve rehineler aldıktan sonra serbest bırakacaksınız."

  Alparslan bu cevab karşısında tebessüm etmiş ve Diogenes'e: "Bilemediniz. Düşündüğünüzün hiçbirisini yapmayacağım. Sizi karşılık beklemeden serbest bırakacağım" demiştir.

  Alparslan Diogenes'e bol miktarda altın para verdi ve yanına muhafızlar katarak İstanbul'a kadar emniyetle gitmesini temin etti.

  Malazgirt zaferi üzerine Anadolunun kapısı Müslümanlara açılmıştı. Bu cennet belde kısa zamanda tevhid ehli ile dolacak tekbirlerle nurlanacaktı.

  Alparslan 1072'de Mâverâünnehir civarında fetih hareketlerine girişti. Fethettiği bir kalenin komutanı olan Yusuf Harezmî tarafından hançerlendi. Aldığı bu hançer yarasından kurtulamadı ve 25 Ekim 1072'de şehid olarak baki âleme göçtü. Cenazesi Merv şehrine götürülerek oraya defnedildi.

  Mahir bir kumandan ve müdebbir bir idareci olan Alparslan İslâmiyeti harfiyyen yaşamaya gayret etmiş ve İslamiyetin kazandırdığı güzel ahlakla milletine örnek olmuştur. Düşmanlarını bile affetmesiyle üstün ahlakını göstermiştir.

  Alparslan veziri Nizamülmülke geniş selahiyetler vererek memleketin baştan başa ilim ve irfan güneşiyle aydınlanmasına çalışmıştır. Hakkı tebliğ etmek ve yaymak için bütün imkanları seferber etmiş Müslümanlara yönelen tehlikeleri bertaraf etmek için hayatını ortaya koymuş cihaddan cihada koşmuştur.

  Yahya Kemal'in "Alparslan'ın Ruhuna Gazel' şiirini hatırasını yâd maksadiyle naklediyoruz...

  "İklîm-i Rûm'u tuttu cihangir savleti Tarîh o işde gördü nedir şîr savleti

  Titretti arş ü ferşi Malazgird önündeki Çüş ü hurûş-ı rahş ile şemşîr savleti

  On yılda vardı sahil-i Kostantaniyye'ye Yer yer vatan diyarını teshir savleti

  Ey şanlı cedd-i ekberimiz ab-ı tigınin Bî-hadd imiş güneş gibi tenvir savleti

  Tasvir eder mi böyle şehinşâhı ey Kemâl Şimşekten olsa şi'rde ta'bir savleti"

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Sultan Meliksah
  Alparslan'ın oğlu Sultan Melikşah Selçuklu Devletini ihtişamın zirvesine çıkarmış bir idarecidir. Yirmi yllık saltanatı esnasında ilim ve adalet güneşi devlet semalarında yükselmiş tarihte ender görülen bir huzur refah ve saadet devri yaşanmıştır.
  Melikşah 6 Ağustos 1055'te dünyaya geldi. Babası Alparslan tarafından ihtimamla yetiştirildi. Devrin âlimlerinden dinî ilimler tahsil etti. Tanınmış bahadırlardan harp dersleri alarak usta bir asker olarak yetişti. Henüz 8 yaşlarındayken devlet idaresiyle yakından ilgilenmeye başladı. 10 yaşında iken babasıyla birlikte Gürcistan seferine iştirak etti ve ordugâhta babasına vekâlet etti. Bizanslıların müdafaa ettiği bir kaleyi Nizamülmülkle birlikte fethetti. Ani yakınındaki Meryem Nişin Kalesi'nin muhasarasında ısrar etti ve kalenin fethinde mühim rol oynadı.

  Alparslan; cesareti idarecilikteki kabiliyeti ve İslama bağlılığı ile dikkatleri çeken ve herkesin sevgisini kazanan Melikşah'ı veliaht olarak göstermiş ve bunu her vesile ile ilan etmiştir. Alparslan 1066'da Melikşah'ı resmen veliaht ilan etti. Malazgirt savaşı öncesinde de bu arzusunu açıkladı. 1072'deki şehadetinden sonra da henüz 17 yaşında olan oğlu Melikşah yerine Sultan oldu.

  Sultan Melikşah saltanatının ilk iki senesini iç kavgaları yatıştırmak ve hudutları müdafaa etmekle geçirdi. Mahir bir idareci olan Nizamülmülkü geniş selahiyetlerle kendisine vezir yaptı. Devleti tehdit eden Karahanlı ve Gaznelilere karşı koydu ve onları mağlup etti.

  Melikşah'ın en büyük ideali bütün müslüman devletleri bir bayrak altında toplamak İslam Birliği'ni tesis etmekti. Bu gaye için çalışmağa başladı. Halife Kaim bin Amrülah ile sıkı münasebet tesis etti. Halife Melikşah'a "Mu'izze'ddin" ve "Celâlüddevle" unvanları ile birlikte o vakte kadar hiçbir hükümdara verilmemiş olan ve hilafet makamının en büyük yardımcısı mânasına gelen "Kasım Emire'l Mü'minîn" lakabını verdi.

  Melikşah devrinde Anadolunun fethinin tamamlanması hareketi süratle devam etti. Süleyman Şah'a yaptığı yardımlarla Anadolu bir İslam beldesi haline geldi. Vermiş olduğu emirle Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu.

  Devlet teşkilatını ve orduyu intizama sokan Melikşah fetih hareketlerine babasının bıraktığı yerden devam etti. Kutalmışoğulları Süleymanşah ve Mansur ile Türkmen reislerinden Artuk Bey Tutak ve Alp İlig gibi namlı kumandanlar Anadolu'da zaferden zafere koşuyor önlerine çıkan Bizans ordularını bozguna uğratıyorlardı.

  Anadoludaki Hıristiyan halk Bizans idaresinden bunalmıştı. Saray hileleri ve umumî idaresizlik yüzünden derebeyleri Anadoluyu kasıp kavuruyorlardı. Sık sık kendilerini imparator ilan ederek merkeze yürüyen kumandanların baskısına maruz kalıyorlardı. Bu yüzden kendilerine adaletle muamele eden ve gittikleri yere huzur ve refahı da birlikte götüren Müslümanları sevinçle karşılıyorlardı.

  Türkmen birlikleri Yeşilırmak Kelkit ve Çoruh havzalarını ele geçirmişler Alaşehir'i fethederek Ege sahillerine kadar uzanmışlardı. Diğer bir kol da Urfa ve Nizip civarında Bizans ordularını yenerek Güney ve Güneydoğu'da fetihler yapmışlardı.


  Süleyman Şah İznik'i fethetmiş Üsküdar'a kadar ilerliyerek bütün Boğaziçini kontrol altına almıştı.

  Kısa zamanda Mardin ve Diyarbakır ile civarındaki otuzdan fazla kale ve şehir fethedildi. Ayrıca Siirt Bitlis ve Ahlat gibi mühim yerler de fethedilerek Büyük Selçuklu İmparatorluğuna katıldı.

  Melikşah devrinde fethedilen yerlerden bazıları şunlardır: Musul Kudüs Dimeşk Haleb Lazkiye Gence Kafkasya Kars Oltu Erzurum Gürcü Kralı tarafından ele geçirilen bu bölgeler 1080'de fethedilmiştir) Trabzon Azerbaycan Buhara Semerkand Hicaz Bölgesi (Mekke-Medine) Yemen...

  Ömrünü İslama faydalı icraatlar yapmaya adayan Melikşah her zaman şu şekilde dua etmektedir:

  'Ya Rab eğer İslama ben faydalı olacaksam bana yardım et muzaffer kıl! Eğer karşımdaki hasmım faydalı olacaksa ona yardım et onu muzaffer kıl!"

  Sultan Melikşah 20 Kasım 1092'de 37 yaşında-iken vefat etti. Cenazesi İsfahan'a götürüldü ve kendisinin yaptırdığı medresesinin yanındaki türbeye defnedildi.

  Yirmi yıllık saltanatı esnasında Büyük Selçuklu Devletini Kaşgar'dan Boğaziçine Kafkas'lardan Yemen ve Aden'e kadar genişletmek suretiyle devrin en büyük siyasî gücü haline getiren Melikşah bu koca Devlette adaleti mülkün temeli yapmaya muvaffak olmuştur. Bu yüzden kendisine "Sultanü'l Âdil" denilmiştir. Saltanatı müddetince mağlubiyet yüzü görmediği için de "Ebu'l Feth" lakabı verilmiştir.

  Melikşah zamanında Nizamülmülk'ün de himmeti ve gayreti ile gayet muntazam bir divan (hükümet) teşkilatı ve yarım milyonu bulan muntazam bir şekilde yetiştirilmiş daimî ordu kurulmuştur.

  Fakirleri ilim ve san'at adamlarını korumak için devlet bütçesine ödenek koydurulmuştur.

  Âlimleri ve san'atkarlan himaye etmiş onlara büyük alâka göstermiş ilim sahibi zatları bizzat ziyaret ederek onların ilmine ve şahsiyetlerine hürmet göstermiştir. Devrinde İmam-ı Gazali Kaşgarlı Mahmut Cürcânî gibi âlimler yetişmiştir.

  Mühim bölgelere Nizamiye Medreselerini kurdurmuş yollar çeşmeler medreseler camiler inşa ettirerek ülkeyi mâmur hale getirmiştir.

  İlim ve adaletin büyük itibar gördüğü ülkesinde huzur ve refah hâkim olmuş şaşaalı bir İmparatorluk tesis edilmiştir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Nizamü'l-Mülk

  Nizamü'l Mülk Büyük Selçuklu devletinin idâri malî ve askeri teşkilatını kuran ve kurduğu bu teşkilat bütün müslüman devletlerce örnek alınan mahir bir devlet adamıdır.
  Alp Arslan ve Melikşah devirlerinde (1064'ten vefat ettiği 1092'ye kadar) 29 yıl fasılasız devam eden vezirliği esnasında yaptığı icraatlarla bütün Müslümanların gönlünde taht kurmuş değerli bir âlimdir.

  Asıl ismi Hasan olan Nizamü'l Mülk 10 Nisan 1018'de Horasan'ın eski kültür merkezlerinden olan Tuş şehrine bağlı Nukan kasabasında doğmuştur. Babası Ali bin İshak Gazne Devletinde vazife gören bir devlet memurudur.

  Nizamü'l Mülk ve kardeşi devrin meşhur fâkihlerinden Ebu'l Kasım Abdullah'ın yanında mükemmel bir tahsil görmüşlerdir. Öyle ki Nizam-ül Mülk henüz 11 yaşında iken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve yine çok genç yaşta iken fıkıh âlimleri arasında zikredilir olmuştur.

  Dinî ve edebî kültürü ile temayüz eden Nizam-ül Mülk idarecilikte de büyük muvaffakiyet göstermiştir. Babası ile birlikte Gaznelilerin maiyyetinde çalışmış 24 Mayıs 1040'taki Dandanakan savaşından sonra Selçuklu hizmetine girmiştir.

  Nizam-ül Mülk Belh valisi Ebu Ali bin Şadân'ın yanında bulunduğu esnada şehrin idaresinde gösterdiği maharetten dolayı tanınmış ve daha sonra Merv'de bulunan Alparslan'ın yanına gitmiştir. O tarihten sonra da Alparslan'ın yanından ayrılmamıştır. Alparslan Selçuklu tahtına oturur oturmaz Nizm-ül Mülk'ü kendine vezir tayin etti. Halife Kaim bin Amrillah tarafından kendisine "Nizam-ül Mülk" "Kıvâmü'd Devle ve'ddîn" lakapları verildi.

  Nizam-ül Mülk Malazgird muharebesi hariç (Alparslan tarafından her ihtimale karşı memleketi idare etmek vazifesi ile Hemedan'a gönderildiği için iştirak edememiştir) Devletin bütün fütuhat muharebelerinde padişahlarla (Alparslan ve Melikşah) birlikte olmuş cesareti ve isabetli kararları ile zafere giden yolu göstermiştir.

  Devlet teşkilatında askerî idarî ve malî sahalarda yapmış olduğu yeniliklerle devletin sağlam temeller üzerine kurulması için çalışmış ve bunda da muvaffak olmuştur.

  Kurmuş olduğu idari sistem bütün İslam ülkelerine ve Osmanlı Devletine örnek olmuştur.

  Bu mahir idareci İslâmiyyeti gerçek yönüyle her tarafta anlatmak ve bâtıl cereyanların yayılmasını engellemek için kurmuş olduğu medreselerle de Devlete ve İslamiyyete büyük hizmetlerde bulunmuştur.

  Fatımilerin yaymış olduğu Şiî-batınî düşüncelerin ve Hasan Sabbah'ın sapık fikirlerinin Selçuklu Devleti bünyesinde yer tutmaması ve İslam akidesinin halk tarafından her yönüyle öğrenilip yaşanması için gayret sarfetmiş ve bu maksatla medreseler kurdurmuştur. İsfahan Bağdad Basra Nişâbûr Herât Belh Âmul Musul gibi mühim beldelerde kurulan "Nizamiye Medreselerinde tesbit edilen ortak bir eğitim programıyla değerli ilim adamları yetiştirilmiştir.

  Nizamiye Medreseleri sistemli bir şekilde kurulmuş olan ilk üniversite olarak tarihlere geçmiştir.

  Nizam-ül Mülk'ün bu çalışmaları sayesinde Ehl-i Bid'anın propagandası kırılmıştır. Bütün çalışmalarının sonuçsuz kaldığını gören sapık görüşlü Hasan Sabbah bu büyük devlet adamını ortadan kaldırmak için planlar yapmaktaydı. Nizam-ül Mülk 15 Ekim 1092'de bir Batınî fedaisi tarafından hançerlenmek suretiyle şehid edilmiştir. Nâaşı İsfahan'a getirilerek oradaki türbesine defnedilmiştir.

  Örnek devlet adamı ve İslamiyyete ömrünü vakfetmiş büyük bir insan olan Nizamü'l Mülk asırlar boyu hatıralarda yaşamıştır. Nizamü'l Mülk'ün vefatından sonra oğullan ve torunları Selçuklu Devletine vezir olarak hizmet etmişlerdir.

  Nizam-ül Mülk'ün "Siyasetnâme" isimli çok değerli bir de eseri bulunmaktadır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tarihe Yön Verenler...
  Konu Sahibi My_Life Forum Osmanlı Dönemi Türk Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Şubat.2013, 20:50
 2. Askeri Mahkeme Işine Sekte Verenler
  Konu Sahibi Sürmenaj Forum Hukuk
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Eylül.2012, 17:02
 3. Bozuk Erzaktan Tayinat Verenler
  Konu Sahibi Sürmenaj Forum Hukuk
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Eylül.2012, 17:01
 4. Tarihe Yön Verenler
  Konu Sahibi Sürmenaj Forum Osmanlı Dönemi Türk Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Haziran.2012, 07:49

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş