SPOR DALLARI » TEKVANDO (Taekwondo)


Rakibe karşı silahsız olarak çıplak el ve ayaklarla yapılan savunma tekniklerini içeren spor dalıdır. Tekvandonun kelime anlamı: Tae; ayak Kwon; el Do;yol-sanat olup el ve ayakla savunma sanatı anlamına gelir. Fakat tekvando sadece bir teknik ve yetenek olmayıp aynı zamanda felsefi ve insancıl değerler toplamıdır.

TEKVANDO çıplak el ve ayakla yapılan Kore kökenli bir uzakdoğu savunma sanatı ve sporudur. Yaklaşık 600'lü yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden ayrı iki sistem olan "Ayak Sistemi" ile "Yumruk Metodu" zamanla bir araya getirilerek Taekwondo ortaya çıkmıştır. Taekwondo kelimesi Korece Tae Kwon ve Do kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tae "tekme" veya "ayakla yapılan vuruş"; kwon "yumruk" veya "elle yapılan vuruş"; do "iyilik doğruluk fazilete giden yol" anlamına gelmektedir. Taekwondo'nun kelime anlamı; "el ve ayak yolu"dur.

Taekwondo'da tecrübe ve ustalığı belirtmek üzere diğer pekçok uzakdoğu kökenli savaş sanatında olduğu gibi elbisenin üzerine bağlanan kuşaklar kullanılır. Bu kuşaklar sırayla; beyaz sarı yeşil mavi kırmızı siyah renklerdedir. Derecelendirmeyi kolaylaştırmak için her iki kuşağın arasında bir de ara kuşak bulunur ve bu kuşak öncesindeki ve sonrasındaki kuşakların rengiyle anılır; sarı-yeşil kuşak kırmızı-siyah kuşak gibi. 4 ayda 1 kuşak sınavı yapılır başarılı olanlar bir üst kuşağa geçerler. Başarıya göre ara kuşakları atlayarak yükselmek de mümkündür.

Siyah kuşak en üst kuşaktır. Fakat siyah kuşağın da dereceleri bulunmaktadır. Bunlar 1.Dan 2.Dan 3.Dan 4.Dan 5.Dan 6.Dan 7.Dan 8.Dan ve 9.Dan'dır. Her Dan derecesi arasında belli bir bekleme süresi vardır. Bu süre Dan derecesi kadar yıldır. Örneğin 4.Dan olan birisi 5.Dan'a geçmek için 4 sene beklemek ve ardından bir imtihana girmek zorundadır.

Bir sporcunun siyah kuşak olabilmesi için 15 yaşından gün alması gerekmektedir. Yaşı tutmuyorsa siyah kuşak yerine Pum kuşak alabilir. Pum kuşağın dereceleri ise 1.Pum 2.Pum ve 3.Pum'dur.