Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Geleneksel Türk Sporları — CİRİT Sporu Tarihçesi

  Geleneksel Türk Sporları CİRİT Sporu Tarihçesi

  At üzerindeki sporcunun süngü veya mızrağını (ciridini) rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını muharebe anında kendisine ve bineğine hakimiyetini ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen kuralları olan bir spordur
  Cirit Oyunu Türklerin en büyük tören ve sportif oyunu idi.Daha sonra 16. yüzyılda Osmanlı Türkleri tarafından bir Savaş Oyunu olarak kabul edildi.

  Ciritbir diğer deyimle ÇavganTürklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata oyunudur.TürklerOrta Asya'dan Anadolu'ya bu atlı oyunu da dolu dizgin beraberlerinde getirmişlerdir.Türkler için atmukaddes ve vazgeçilmez bir unsurdur.At sırtında doğarat sırtında büyürat sırtında savaşırat sırtında ölürlerdi.At sütü kımız Türklerin yegâne içkisi idi.

  19. yüzyılda bütün Osmanlı ülkesi ve saraylarının en büyük gösteri sporu ve oyunu oldu.Cirit aynı zaman tehlikeli bir oyun olduğundan 1826 yılında II. Mahmut tarafından yasak edildi.Fakat daha sonra yine Osmanlı Ülkesi'nin başta gelen meydan ve savaş oyunu olarak her tarafa yayıldı.

  Cirit Oyunudaha 40-50 yıl öncesine değin Anadolu'da yaygın bir oyun olduğu halde son yıllarda sadece BalıkesirSöğütKonyaKarsErzurum ve Bayburt yörelerinde yaşamaya devam etti.20-25 yıldan beri Konya ve Balıkesir'de tarihe karıştı.

  Buna rağmen halen Anadolu'nun hemen her köşesinde düğünlerde ve bayramlarda köy delikanlıları ve kasaba halkı Cirit Oyunu'nu oynamaktadır. Büyük şehirlerimize karşı köy ve kasabalarımızda yaşamaktadır.

  Sinop köylerinden Gaziantep'eBursa'dan Antalya'ya kadar DoğuBatıGüney ve Kuzey Anadolu'da köylerimizin güreşle beraber başlıca yiğitlik ve savaş oyununu teşkil etmektedir.Halkın ilgisini çekmek için cirit meydanında davullar ve zurnalar çalınır.Ayrıca Yurtdışı İranAfganistan ve Türkistan Türkleri ile Türklerle meskûn diğer Asya yörelerinde de hâlâ canlılığını ve geleneğini sürdürmektedir.

  Her yıl Ertuğrul Gazi Törenleri dolayısıyla eylül aylarının ikinci Pazar günleri Söğüt'teçeşitli şenlikler vesilesiyle de ErzurumKars ve Bayburt dolaylarında oynanmaktadır.

  1972 yılı eylül ayında Konya Turizm Derneği'nin teşebbüsüyle Konya'da bir Cirit Oyunları Şenliği düzenlenmişbu şenliğe Erzurum ve Bayburt Cirit Takımları katılmış ve büyük başarı sağlanmıştır.Cirit Oyunu Konya'da yeniden geleneksel olarak canlandırılmaya çalışılmaktadır.

  Cirit Oyunu'nda iki takım bulunur.Bu takımlar 70 ilâ 120 metre genişliğindeki bir alanda karşılıklı olarak alanın en gerisinde 6'şar 8'er veya 12'şer kişi olarak dizilirler.Ciritçiler bölgesel giyimleriyle atlarına biner.Sağ ellerine atacakları ilk ciritidiğer ellerine de yedek ve yetecek miktarda cirit alırlar.

  İki tarafın birinden bir atlı öne fırlarkarşı dizinin önüne 30-40 metre kadar yaklaşır.Karşı tarafın oyuncularından birisinin adını seslenerek meydana davet eder.

  Sağ elindeki ciriti ona doğru savurursonra geri döneratını kendi dizisine doğru mahmuzlar.Karşı tarafın davet edilen oyuncusu hızla onu takip ederelindeki ciriti geri dönüp kaçan karşı taraf elemanına fırlatır.

  Bu kez ilk oyuncunun çıktığı sıradan diğer bir ciritçi onu karşılar.İkinci diziden çıkan sırasındaki yerini almak için süratle yerine dönmeye çalışır.Bu defa rakibi onu kovalar ve ciritini atar.Oyun böylece sürer.

  Cirit isabet ettiren ciritçi takımına bir sayı kazandırır.Eğer ciritçi attığı çavganı rakibine değil de ata isabet ettirmişse bir sayı kaybeder.Ciritçi karşı taraf oyuncusundan kendisini sakınmak için çeşitli hareketler yaparatın sağına solunakarnının altınaboynuna ağar.

  Bazı ciritçiler rakibi kaçıp dizisine ulaşana kadar üç-dört cirit savurarak isabet ettirmek suretiyle sayı toplar.Bu arada başınagözünekulağına cirit isabet eden bazı oyuncuların yaralandığı olur.

  Bu türlü isabetler neticesinde ölenlerin olduğu bile vakidir.Bu durumda ölener meydanında ölmüş sayılıryakınları şikâyetçi ve dâvacı olmaz.Babaları ölen çocuklarıyla öğünürler.

  Öte yandan cirit oyununda ölüm olmaması için daha evvelleri hurma ve meşe ağacından 70-100 santim uzunluğunda 2-3 cm. kutrunda yapılan ciritler daha sonraları kavak ağacından yapılmaya başlanmıştır.

  Sopaların uçları silindir şeklinde kesilerek yuvarlatılır.Kabukları yontulur.Bu isabet halinde bir yara açılmasını ve ölüm tehlikesini yok etmek için alınan bir tedbirdir.Seyredenler ciritçileri ve atları teşvik için çeşitli şekilde bağırıronları heyecana getirirler.Ciritçiler arasında birbirine hasım olanlar varsabunların karşı tarafta yer almamasına dikkat ediliraynı dizi içine dahil edilirler.

  Gençler büyüklerinin bu görüşüne boyun eğer.Büyükler de bu töreye uyarlar.Eski ciritçilerden bir kuruloyunun sonucunu ilân eder.Cirit sona erincecirit oyununu düzenleyenler başarılı olanlara ödüllerziyafetler verir.

  Cirit Oyunu Alpaslan'la beraber Anadolu'ya girmiş daha sonra Avrupa'ya ve Arabistan ülkelerine sıçramıştır.17. yüzyılda Fransa'daAlmanya'da ve diğer ülkelerde de Cirit Oyunu yayılmıştır.

  Konya Turizm Derneği'nin 1972 eylülünde düzenlediği Cirit Oyunları Şenliği dikkatleri tekrar bu ulusal sportif savaş oyunumuzun üstüne çekmiş bulunmaktadır.Bütün Yurt'da ilgi görmesi ve canlanması bu tür oyunlarımız için bir kazanç olacaktır.

  CİRİT OYUNUNDA KULLANILAN TERİMLER

  DeğnekDiğnekDeynek:Çeşitli yörelerde cirit oyununa verilen ad.

  Cirit Havası:Cirit oynanırken davul ve zurna ile özel ritimlerde çalınan ezgilerin tümü ya da bir tanesi.
  At Oyunu:Ciritin Tunceli ve Muş yöresindeki adı.

  At Oynatma Havası:Tunceli ve Muş yörelerinde ciritten önce at oynatma için özel ritimlerde çalınan ezgi ve ritimlere verilen ad.

  Rahvan:Atın iki ayakla koşar gibi aynı yanda bulunan ayaklarını aynı anda atarak yaptığı biniciyi sarsmayan bir yürüyüş şeklidir.

  Rahvan At:Biniciyi sarsmadan yürüyen at.
  Tırısa Kalkmak:Atın çaprazlama ayak atarak hızlı ve sarsıntılı yürüyüşüne denir.

  Dörtnal:Atın en hızlı koşuşu.
  Hücum Dörtnal: Atın en hızlı koşuşunun daha ilerisinde bir süratle hedefe at sürme.

  Adeta:Atın düz yürüyüşü.
  Aheste:Atın ağır ağır arka kalçalara yüklenerek yürüyüşü.
  At Başı: İki atın bir hizada oluşu.

  At Cambazı:Ciritte at üzerinde beceri ve hüner gösteren binici.

  At Oynatmak:Ciritte hüner göstermek.
  Sipahi Sipah İspahi:Eskiden Yeniçeriler zamanında bir sınıf atlı askere denirdi.Fakat iyi at binen kişilere de at oyunlarında becerisi olan oyunculara da çeşitli yörelerde bu adlar kullanılmaktadır.

  Seğmen Olmak:Ulusal giysilerin yöreye ait olanlarının düğün nedeni ile Ankara dolaylarında giyilmesine denir.
  Osmanlı:Atlısüvari anlamında kullanılmaktadır.
  Menzil:Ciritte at üzerinde sıra biçiminde duranlara verilen ad.

  Alan:Cirit meydanına verilen ad.Cirit oynanan yer.
  Şehit:Ciritte isabet alıp ölenlere verilen ad.
  Acemi:Savurduğu ciriti ata değen oyuncuya denir.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Cirit Oyunu Nasıl Oynanır Özellikleri Nedir ?


  Cirit Oyununun Özellikleri

  Savaşta düşmanı takım halinde alt etmeye mağlup etmeye yönelik davranışlar ve sonuçta güçlü olanın galibiyeti cirit müsabakalarının ana temasıdır. Hal böyle iken hiç bir spor müsabakasında bulunmayan sadece ciritte olan ‘rakibi affetme bağışlama’ davranışı ciride farklı bir anlam yüklemektedir.Rakibini bağışlayan sporcuya ve takımına puan kazandırmaktadır. Zayıf düşene el kaldırmamanın güçsüze vurmak yerine onu bağışlamanın gerekliliğini ifade eden bu davranış adeta spor ve erdemin bir arada sergilenişidir. Hasmının önünü kesip ona ciritle vurma fırsatı varken vurmayan rakibini affeden sporcuların bu anlamlı davranışları onların asaletini ortaya koymaktadır.Özellikle Erzurum Bayburt Erzincan Sivas Tokat ve Söğüt yörelerinde Cirit müsabakaları yapılırken insanların bu spora karşı ilgisi yoğundur. Anadolu 'da günden güne sayısı artan Cirit (Atlı Spor) Kulüpleri hem kendi aralarında yöresel olarak ve hemde zaman zaman Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile yılın her mevsiminde müsabakalar düzenlemektedirler. Federasyon olarak Türkiye'de oynanan cirit oyunları Türkler 'in ciride verdikleri önemin göstergesidir.


  Kullanılan özel ifadeler

  Her spor dalında olduğu gibi ciritte de kullanılan özel ifadeler vardır. Bunlar hem oyunla alâkalı ve hem de nesnel ifadelerdir.

  Oyunla ilgili olanlar : Cirit oynanan saha için Alan ahaliyi oyundan haberdar etmek için davul ve zurna ile oyun öncesi ve oyun oynanırken de oyuna renk katması maksadıyla özel ritimlerde çalınan müziğe Cirit Havası oyundan önce atları oyuna motive etmek maksadıyla oyunun oynandığı yöreye özel olarak yine davul-zurna ile çalınan müziğe At Oynatma Havası beş kişiden oluşan takıma Bölük yedi kişiden oluşan takıma da Alay denir.


  Atlarla ilgili olanlar : Atın iki ayakla koşuyormuş gibi aynı tarafta bulunan ayaklarını eş zamanlı atarak yaptığı düzenli yürüyüş şekline Rahvan binicisini sarsmadan koşan ata Rahvan At atın arka kalçalarına yüklenerek yaptığı yavaş yürüyüşüne Aheste atın çapraz olarak ayak atmak suretiyle hızlı ve sert yürüyüşüne Tırısa Kalkmak atın süratli koşma şekline Dörtnal atın dörtnal koşmasının en hızlı olanına Hücum Dörtnal iki atın aynı hizada oluşuna At Başı atların baş kısmına takılan başlığa Dizgin atın bel kısmına üstten keçe veya post üzerine konan kolon kayışları ile bağlanan ve kesici olmayan üzengilerden oluşan teçhizata da Eyer denir.

  Sporcularla ilgili olanlar: Atlı askere süvari anlamında Osmanlı cirit oyununda iyi at binenler ve at oyunlarında becerisi olan oyunculara Sipahi at üzerinde hâkimiyet sağlamak ve hüner göstermek eylemine At Oynatmak kendi içlerinde hiyerarşik bir düzende atlı olarak cirit oyununa katılan takım gücüne Seğmen at üzerinde beceri ve hüner gösteren oyuncuya biniciye At Cambazı cirit oyununda at üzerinde sıra halinde duranlara Menzil bir kolunda işaret bulunan takım kaptanına Takım Kolbaşısı attığı ciridi rakibinin atına isabet ettiren oyuncuya Acemi oyun esnasında isabet alıp ölen kişilere Şehit denir.  Oyun ve kuralları

  Hakemler üzengileri kontrol ederek maçı başlatırlar.
  Kolbaşı takımındaki bütün sporcuların olumlu olumsuz tüm hareketlerinden sorumludur. Takımına oyun taktiklerini o verir. Kolbaşı vakitli-vakitsiz çıkış yapan veya aynı anda çift çıkan oyunculara engel olur saftaki oyuncuların ileri veya geriye doğru 5 m mesafede alay durağında durmalarını sağlar.

  Takımlar bölük düzeninde ise 2 'şer alay düzeninde iseler 3 'er yedek oyuncuları bulunur. Yedek oyuncular saha hakeminin arkasında ve kendi sahasında açıkta beklerler.

  Oyuncu değişiklikleri oyunun duraklama anında saha hakemi tarafından baş hakem bilgilendirilerek yapılır. Bir oyunda en fazla 3 oyuncu değişikliği yapılabilir.Oyundan çıkan oyuncu bir daha oyuna alınmaz. Her oyuncunun arkasında ve atlarının üzerine konulan kumaşın her iki tarafında yazılı numaralar bulunur. (sporcu ile atının numarası aynıdır..)

  Takımların formaları aynı renkte ise: takım numaraları; A takımında 1’den 10’a kadar B takımında ise 11’den 20’ye kadardır. Oyuna başlama ve ilk çıkış hakkı kur’a sonunda sahayı kaybeden takıma verilir.


  Alay çıkışları alay durağından yapılır. Erken çıkış ihlâli yasak saha olarak; çift çıkış ihlâli ise atış sahası dışından atış olarak değerlendirilir. Her iki hatalı duruma düşen oyuncular alay durağına geldikten sonra başka bir oyuncu ancak o zaman hamle yapabilir. Bir ciritçi oyun sahasında rakip sporculardan birine yarım veya tam çark yapmak suretiyle ciridini atar. İki defadan fazla tam çark yapılamaz. Cirit genelde gösteri mahiyetinde oynanır.

  Cirit oyununda sporcu rakibinin kendisine atacağı ciritten sakınmak için çeşitli hareketler yapar atın sağına soluna karnının altına veya boynuna yatar. Bazı sporcular rakiplerini kaçış çizgisine ulaşana kadar kovalar ve ardından cirit atarlar.İsabet ettirebildikleri için puan kazanırlar. Oyun esnasında baş ve yüz kısmına cirit isabet eden oyuncuların yaralanmaları muhtemeldir. Bu tür isabetler nedeniyle ölüm hadiseleri muhtemeldir.

  Bu durumda ölen sporcu sporun geleneğine göre er meydanında ölmüş sayılır.Ölen sporcu yakınlarının şikâyetçi ve davacı olmadığı sporun kendi geleneğindendir.Hatta bunu yiğitlik sayıp övünürler. Cirit puan üzerinden oynandığında; oyun öncesi takımlarca birlikte tespit edilen kurallar çerçevesinde puanı en fazla olan takım cirit oyunun galibi sayılır. Her iki takım ve o esnada orada bulunanlarca; cirit oyununun kurallarını iyi bildiğine inanılan kişilerin hakemliği ile cirit oynanır.Bu kişinin (hakemin) verdiği kararlara ve puanlamaya hiç kimse itirazda bulunmaz.


  Puanlama

  Puanlamada oyunda sergilenen hareketler dikkate alınır ve puan kazandıran veya kaybettiren özellikleri ile sayısal olarak değerlendirilir. Oyun puanlaması kriterleri takımlarca müsabakadan önce kararlaştırılır ve bu değerlere göre müsabaka sonuçlandırılır. Puan farkları takımların oyun puanını belirler. Toplam puanı yüksek olan takım galip sayılır.

  Hareketler ve sayısal değerleri
  Puan kazandıran hareketler : Alay durağında rakibe cirit isabet ettirme ve oyun alanında çelme yapma (kamçı ve sopa ile) karşı takıma isabet sayılır bu hareketlerinin her biri 4 puan olarak değerlendirilir. Rakibe alan içinde cirit isabetettirme rakibe cirit atmaktan vazgeçme( bağışlama) rakibinin hamlesini bozma atılan ciridi oyun alanında havada tutma (alay durağı yasaklanan bölgede hariç) tehlikeli durumda puandan vazgeçme hareketlerinin her biri ise 3 puan olarak değerlendirilir.

  Puan kaybettiren hareketler : Yasak saha ihlali atı ile karşı alaya bölgesine girme yan çizgiyi ihlal etme atış sahası dışına çıkıp atış yapma cirit atma (hamle) hakkını kullanmama sahasından erken veya çift çıkış yapma attan inme (izinsiz) yasak sahada 3 veya daha fazla oyuncu bulunması hamle hakkı doğan sporcunun yan çizgiden oyuna girmesi ve ciridini atış alanında sporcunun kasten yere atması ve sporcunun ciridini elinden düşürmesinin fena puan değeri 1 sporcunun ciridi rakibinin atına kasten vurması yakın mesafede rakibine cirit atması atını rakip atlıya kasten çarptırması attan düşmesi karşı alaya kasten dalması rakibi yakalayıp bağışlaması beklenen ve gereken pozisyonda onu bağışlamaması (ikinci kez) attan düşmesinin fena puan değeri 3 dür.Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş