Atletizm Dünyanın En Eski Sporlarından...

İlk koşu yarışının MÖ 3800 yılında Mısır'da düzenlendiği bilinmektedir. Ama tarihin en ünlü atletizm yarışmaları ilk kez Eski Yunanistan'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleşmiştir. Eski Olimpiyat Oyunları yalnızca spor yarışmalarının düzenlendiği bir etkinlik değil aynı zamanda sporun sanat ve kültürle birleştiği büyük şenliklerdi.

Atletler yarışmalardan 10 ay önce hazırlanmaya başlar son ayı da Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği yer olan Olympia'da geçirirlerdi. Yarış öncesi hazırlanma değişik biçimlerde günümüzde de sürmektedir.Atletizm insanın tüm güç ve yeteneğinin neredeyse tümüyle kullanılmasını gerektirir. Atletler birbiriyle yarışırken aynı zamanda kendi güç ve yeteneklerinin sınırlarını tanır bunları geliştirmeye çalışırlar.

Atletizm bir pist veya alanda yapılan dünyanın en eski sporlarından biridir. Bu oyunlarda atletler koşu yürüyüş atlama ve atma yeteneklerini gösterirler. Bu tür etkinlikler çağlar boyunca tüm dünyada yaygın ilgi görmüştür.

Pist ve alan atletizmi üç ana dala ayrılır: Koşu yürüyüş ve alan (atlama ve atma) yarışları.

Atletizm Federasyonu

Dünya atletizminin yönetici organı Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’dir (UAAF). Dünya atletizm rekorlarını bu kuruluş onaylar. Ayrıca turnuvaların düzenlenmesinden yarışlarda kullanılan malzemeye kadar birçok konuyla ilgili kararları verir. 1896'dan beri dört yılda bir yapılan Olimpiyat Oyunları atletizm dünyası için en önemli yarışlara sahne olur. Türkiye’de atletizmin yönetici organı olan Türkiye Atletizm Federasyonu 1922’de kurulmuştur.

Salon Atletizmi

Salon atletizmi genellikle 200 metre uzunlukta piste sahip kapalı salonlarda yapılan atletizm türüdür.
Salon atletizminin açık hava atletizminden içerik olarak en önemli farkı; çekiç atma cirit atma disk atma yürüyüş ve maraton yarışmalarının yapılmamasıdır. 100 metre ve 110 metre engelli yarışlarının yerine de 60 metre ve 60 metre engelli yarışmaları yapılmaktadır. Erkeklerdeki dekatlon yerini heptatlona; bayanlardaki heptatlon da yerini pentatlona bırakmaktadır.

Atletizm Vikipedi