Su Sporları Kürek Yelken Yelkencilik Yatçılık Slalom Yüzme


Kürek Sporu... Eller vâsıtasıyla kürekleri suda hareket ettirerek teknenin yürütülmesini gâye edinen bir su sporudur. Târih boyunca kürek çekme işinden ulaşım sahasında faydalanılmış. İlk kürek yarışı ise Ağustos 1716’da İngiltere’de Thames Nehri üzerinde yapılmıştır.

Günümüzde her sene dünyânın birçok yerinde kürek müsâbakaları yapılmaktadır. Kürek sporu yer bakımından her türlü suda yapılmaya müsâittir. Bu spor dalında umûmiyetle “gigbot yarış gigbotu skif” gibi üç tip tekne kullanılır. Kürekler de esnek “Kanada” veya “Balkan” lâdinlerinden yapılır. Kürekçiler birden fazla ise teknenin dengesi sağlanmalıdır.


Aksi taktirde tekne yürümez. Sekiz kişilik bir takımda bulunan sporcular ve en münasip ağırlıkları şöyledir: Hamlacı (75 kg) yedi numara (80 kg) altı numara (83 kg) beş numara ve dört numara (83 kg) iki numara (77 kg) ve provacı (72 kg). Bunların arasında en mühim vazifeyi en arkadaki hamlacı hızı yönü sâbit tutarak yapar.

Yarış sırasında tek çift dörtlü veya sekizli takımların tekneleri belirli bir mesâfeyi (Erkekler için 2 km) aşmak mecburiyetindedirler. Yarış yapılan kanal vs. en az 15 m genişliğinde olmalıdır. Kürekçiliğin diğer bir çeşidi de çıkıntılı ırmaklarda yapılan kano sporudur. Genellikle çok hızlı akan ve kayalarla dolu olan bir suda elindeki küreği kullanarak yönünü tâyin etmeye çalışan sporcu kendini büyük bir tehlikeye atmaktadır. Kano sporu daha çok ABD ve Kanada’da yapılmaktadır.Yelken Sporları...


Bu spor deniz sporlarının en zevklisi ve en çok yapılanıdır. Yelken sporu küçüklü büyüklü çeşitli teknelerle yapılır.

Milletlerarası Olimpiyat Komitesinin belirlediği ve günümüzde kullanılan tekneler şunlardır:

1) Finn; 45 m boyunda tek kişilik olup yelken alanı 10 m2dir.

2) 470; ikili bir dingi olup 47 m boyundadır. 13 metrekarelik ana yelkene ek olarak 13 metrekarelik yardımcı balon yelken ve yelkeninin dışa sarkarak denge sağlamasına yarayan bir tropez vardır.

3) Flying Dutchman; 6.05 m boyunda olup ana yelkeni 18.58 m2 balon yelkeni 17.5 metrekaredir.

4) Tornado; 6.1 m boyunda olup iki kişiliktir. Yelken alanı 21.83 metrekaredir.

5) Star; 6.92 m boyunda iki kişilik olup yelken alanı 26.13 metrekaredir.

6) Soling; 8.15 m boyunda üç kişiliktir. Yelken alanı 21.7 metrekaredir. Olimpiyat sınıfı teknelerin en büyüğüdür.

7) Winglider: 3.6 m boyunda olup 6.5 metrekarelik yelken alanı vardır. Sörf tahtası ve üzerine dikilmiş 4.5 metrelik bir direkten meydana gelmiştir. Bu sporu yapanların tekneyle ilgili teknik bilgilere sâhip olmaları gereklidir.Yatçılık...


Yatçılık: Yatçılık genellikle zevk için yapılan bir spordur. Bu spor seyir ve yarış olarak iki ayrı grupta incelenir. Seyir türünde umûmiyetle büyük deniz okyanuslar aşılmaya çalışılır veya kıyılar gezilir. Yarışta ise kurallar yelken sporu gibidir. Yatlar yelkenlilerden daha ağır ve motorlu olduklarından yatçılığın spor olarak riski azdır.


Slalom...

Slalom dalında yarışçı manevra esnâsında arkasında kendisinin 3-4 katı büyük su sütunları teşkil etmeye çalışır. “En iyi kayış”ta ise değişik ve göze hoş görünen figürler meydana getirilir. Sörf: “Sörf yapma” veya “Sörfe binme” olarak adlandırılan bu spor esas olarak tahta üzerinde dalga hareketlerinden faydalanarak ilerlemeyi gâye edinir.

Geçmişi 18. yüzyıla kadar uzanır. Günümüzde en çok ABD Güney Afrika Peru Avustralya Fransa Meksika İngiltere gibi büyük dalgaların görüldüğü devletlerde çok yayılmıştır.


Sörf yapmak için 25-28 m uzunluğunda 10-125 kg’lık tahtalar kullanılır. Herhangi bir vâsıtayla kıyıdan uzaklaşıldıktan sonra en az 1 m en çok 6 m yüksekliğindeki dalgalara “binilerek” kıyıya yaklaşılmaya çalışılır. Sporcunun en mühim vazifesi dengesini kaybetmemektir. Sörfü tahta üzerinde ayakta durarak yüzü koyun yatarak yapmak mümkündür. Küçük bir yelkene bağlanarak hareket eden sörfler de vardır.


Yüzme...

Suyun yüzeyinde ve içinde hareket etmeyi ve bir yöne doğru ilerlemeyi sağlayan hareketlerin bütünü. Bir çeşit su sporu. Dünyânın her yerinde yaygın olan zevk ve yarış sporudur. İnsanoğlunun en eski sportif faaliyetlerinden biridir. Yüzyıllardır insanlar yüzme sporunu biliyorlar ve yapıyorlardı. Yüzmeyi insanların kendilerini sularda korumak için öğrenmeleri gerekmektedir.

Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîfte; “Çocuklarınıza yüzmeyi ok atmayı ve ata binmeyi öğretiniz.”

buyurmaktadır. Bugünkü şekliyle modern yüzme şekli ilk olarak İngiltere’de başlatılmıştır. İlk yüzme havuzu 1828’de İngiltere’nin Liverpool şehrinde açılmıştı. Bundan sonra İngiltere ve Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yüzme şampiyonaları ve turnuvaları düzenlenmiş yüzme bugünkü modern hâline gelmiştir. Yurdumuzda modern yüzme şekli ilk olarak 1960 senesinde başlamıştır. Bu seneden sonra çeşitli yüzme ihtisas kulüpleri kurulmuştur.


Yüzme sporu Türkiye Yüzme Federasyonu kontrolünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüzde yüzmenin sırtüstü kurbağalama serbest kelebek ve yan kulaç en çok kullanılan çeşitleridir. Bunlardan başka daha birçok yüzme çeşidi vardır. Yüzme çeşitleri Serbest yüzme (Kravl): Bu stilde yüzücü suyun su yüzeyine paralel ve yüzükoyun durumdadır. Kollar bitişik olarak baş seviyesinde gezdirilerek ileri uzatılır.

Ayaklar dâhil bütün vücut gergin ve düz bir şekildedir. Kollar ve bacaklar münâvebe ile uyumlu bir şekilde hareket ettirilir. Kollar aşağıya ve yanlara doğru itilir. Ayaklar ise önce arka tarafa kalçalara doğru çekilir sonra indirilir ve vücut ileri itilir. Mevcut yüzme stillerinin en hızlısıdır. Bu stil daha çok kısa ve orta menzilli yüzme yarışlarında kullanılır. 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m mesâfelerde yapılır. Sırtüstü: Bu stilde beden su üstünde sırtüstü yatmış düz olarak bulunur. Omuzlar kalçalardan daha üsttedir.

Baş göğüse doğru çekilir ve başın yarısı su içinde durur. Kollar nöbetleşe baş üzerinden arka kısımdan suya vurulur. Bu sırada eller de kürek vazifesi görür. Bacaklar serbest yüzmede olduğu gibi hareket ederler. Kurbağalama: Bu stilde de vücut suyun içinde yüzükoyun durumdadır.

Bu yüzme stili her yaştaki insanın uzun mesâfelerde sıkıntısız ve kolay yüzebilmesi bakımından tutulmuş bir yüzme şeklidir. Bu yüzme şeklinde kollar su üstünden öne doğru atılır sonra ritmik ve paralel olarak su içinden gövdeye çekilir. Ayaklar kalçaya doğru çekilir. Sonra yanlara doğru açılır ve tekrar birleştirilir. Bu stil 100 m ve 200 m mesâfelerde yapılır.


Yan kulaç: Bu yüzme şekli genellikle cankurtaranlarda kullanılır. Vücut su üzerinde yan tarafın üzerine yatay şekilde olur. Bir kol başın altından ileri doğru uzatılırken diğeri bacağın üzerinde durur. Yüzme yarışları: Havuz yarışları kros ve mukâvemet yarışları olmak üzere ikiye ayrılır. Yüzme havuzları 50 m boyunda 8 kulvarlı tatlı su ile doldurulmuş normal ısısı olan havuzlardır. Kros ve mukâvemet yarışları ise denizlerde ve akarsularda yapılır. Her ülkede uygulanan başka başka stilleri vardır.

Yüzme sağlığımıza faydalı olan bir spor dalıdır. Vücut kaslarını çalıştırır ve vücuttaki yağların erimesine yardımcı olur. Yüzme insanın sağlıklı ve zinde olmasını sağlar. Zayıf ve kalp hastası olan kişiler bu sporu yaparlarken kendilerini yormamaya dikkat etmelidirler.

Yüzmeye başlama yaşı 6-7 yaşları arasındadır. Bu yaşlardaki çocuklar hareketleri yumuşak ve iyi bir ritim içinde yapabildiklerinden lüzumsuz enerji sarfını önlerler. Çocuğun kasları ve iç organları buna göre gelişir ve suyun kesâfeti ile uyum sağlayarak balık gibi kaygan olurlar. Yüzme sporunda bütün bu imkânların yanında beslenme işi de mühim bir yer tutar. İyi besin almayan yüzücüler yüzmede başarılı olamazlar.