Mağara bir kaya içinde bulunan ve insanın gireceği büyüklükte olan kovuk.
Mağaralar ya kayaların oluşması sırasında ya da sonrasında ortaya çıkar. Birinci gruba lav akıntılarının üst bölümlerinin katılaşması iç bölümün ise sıvı halde kalarak akmaya devam etmesi sonucu oluşan mağaralar girer.

Mağaralar Nasıl Oluşur?

Mağaraların Oluşumu-Bilinen En Büyük mağara Nerede?Kendisini çevreleyen kaya oluştuktan sonra içerde kalan maddelerin dışarı atılması sonucu oluşur. Kireçtaşı ve dolomit mağaraları yer kabuğundaki en büyük ve sayıca en fazla olan mağaralardır.

Yersularının kolay eriyen kireçli maddeleri eritip sürüklemesi sonucu oluşurlar.
Deniz mağaraları ise denize uzanmış bir kayanın dalgalar tarafından dövülmesiyle oluşur.

Bazı mağaraların içinde salonlar galeriler yer altı dereleri şelaleler ve göller bulunabilir.

Bilinen en büyük mağara ABD' nin Kentucky eyaletinde bulunan 52 km uzunluğundaki Mammoth mağarasıdır.

Mağaralarla ilgili çalışmalar bunların baraj sulama ve içme suyu projelerinde kullanılma olanaklarının doğmasıyla önem kazandı.

Öte yandan Mağara turizmi de II. Dünya Savaşı' ndan sonra gelişen bir turizm kolu oldu.

Ülkemizde kimi dünyaca tanınan 40.000 dolayında mağara olduğu sanılmaktadır. Bunlardan Manavgat Çayı' nı besleyen Dumanlı yer altı ırmağı bilimsel açıdan önem taşır. Antakya ve Zonguldak kentleri içme sularını yer altı su sistemlerinden sağlarlar. Akdeniz Bölgesi' nde bulunan birçok mağara da turizme açıldı. Bunlardan Antalya' nın Alanya ilçesindeki Damlataş mağarası salonları aydınlatılarak ziyarete açıldı. Yine Antalya yakınlarındaki İnsuyu mağarası sarkıt dikitleri ve yer altı gölleriyle ilginç bir görünüme sahiptir. İçel' in Silifke ilçesindeki Cennet mağarası 135 m derinliktedir. İçine Romalılardan kalma bir patika ile inilir. 110 metreye ulaşan Cehennem mağarası ise bir çöküntü çukurudur ve ancak araştırmacılar tarafından inilebilmektedir.

Kimi mağaralar ise yerleşim kalıntılarına rastlandığından tarih araştırmaları bakımından önem taşımaktadır. Bu mağaraların başlıcaları Antalya' da Karain mağarası Isparta' da Zindan mağarası Kahraman Maraş' da Döngel mağarası vb.dir.

Türkiye' deki en ünlü deniz mağaraları ise Şile Kaş Marmaris ve Alanya' dır.