Göktaşı (veya Meteor) uzaydan dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Dünya atmosferine ortalama olarak senede birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan yere göktaşı olarak düşer. Göktaşları Dünya atmosferine saniyede 11-72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir.

Göktaşları kimyasal ve petrografik özelliklerine göre sınıflandırılırlar kimyasal bileşimlerine göre taşsı(taşıl) (Aerolit) demirli (Siderit) ve taşsı demirli (taşıl-Demir)(Siderolit) olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Taşsı göktaşları demir silisyum karbon magnezyum alüminyum ve oksijenden meydana gelir. Demirli göktaşlarının içinde nikel galyum germanyum ve iridyum bulunur. Taşsı demirli göktaşları ise olivin ile çeşitli metaller içerir.

Büyük göktaşları yeryüzüne düştüğü zaman krater meydana getirebilir. Ancak krater oluşumu göktaşının yoğunluğuna hızına ve çarptığı malzemenin özelliklerine bağlı olduğundan her zaman bir krater yapısı oluşmaz.