Irkların Gelişmesi


Buzul çağları insanların yayılmasını önemli ölçüde etkilemiştir. Sonuncusu günümüzden 10 bin yıl önce sona ermiş olan buzul çağları sırasında karaların önemli bir bölümü kar ve buz altındaydı. Bu koşullara uyum sağlayamayan insanların göç etmesi onların geniş bir alana yayılmasını sağladı. Bu arada evrim durmuyor ve insanların yaşadıkları coğrafi bölgeye uyum sağlaması sonucu çeşitli ırklar ortaya çıkıyordu. Bugünkü farklı ırklar ve etnik çeşitlilik işte bunun bir sonucudur.Örneğin kuzeyde yaşayanların soğuğa dayanıklı olmaları gerekiyordu. Eskimolar’ın gövde yapılarının küçük olması derilerinin altında da koruyucu bir yağ katmanının bulunmasının nedeni budur. Ayrıca burun ve kulaklar küçük ve başa daha yakındır. Bununla birlikte ırk sınıflandırmalarının çok daha karmaşık görüngülerin kuramsal basitleştirmeleri olduğunu unutmamak gerekir.