Etnik Grup ve Irk Grubu Nedir?

Farklı bir tarihî kolektif şuurdan kaynaklanan kimliğin oluşturduğu bir tür sosyal guruptur. Etnik guruplar kendi kültür âdet norm inanç ve geleneklerine sahiptirler[1]. Ancak ırk farklılıkları bu tür gurupların belirleyici bir özelliği olmakla beraber gurup üyelikleri evlenme veya sosyal olarak kabul edilmiş diğer yollarla değişebildiğinden "etnik gurup" kavramı "ırk gurubu" kavramıyla eş anlama gelmemektedir[2].

Etniklik kavram olarak "ırk gurubu"ndan farklı bir anlam ifade eder[3]. Etniklik belli bir ırk özelliğine dayanabileceği gibi kültürel veya siyasî faktörlerden de oluşabilir. Ancak ırk özellikleri ağırlık kazandıkça etnik gurup yerine ırk gurubu terimini kullanmak daha doğrudur. Bu durumda ırk gurubu kavramının eş anlamlısı etnik azınlık gurubu olmaktadır.

Bazı kereler ırk özellikleri belirleyici veya güçlü bir faktör değildir. Meselâ Amerikan zencileri beyaz Anglo-Saxon ırkından olmamalarına rağmen toplumda bu kültürden ayrı kendilerine has farklı bir sosyal hayatları yoktur. Bu bakımdan sosyoloji açısından kullanılabilir genel bir ölçü ancak gurubun kültürel faktörlerle yansıttığı görünümü başka bir deyişle kültürel uygulamalarıdır. Bir ırk toplum hayatında birdenbire var olmaz. Yüzlerce hatta binlerce yıllık orijinal geçmişin meydana getirdiği bir bünyenin (ve kültürün) mevcut olması gereklidir.