Eğitim Sosyolojisinin Önemi

"Eğitim sosyolojisi" dersinin öğretmen ve eğitimcilere kazandıracağı yararlar da şu noktalarda özetlenebilir:

a) Bir öğretmenin karşısındaki öğrenciler çok çeşitli toplumsal menşelerden; ailelerden yerleşim yerlerinden sosyal sınıf ve tabakalardan gelmektedirler. Öğretmen öğrencilerin içinden çıktığı sosyal çevreyi ve oradaki sosyal ilişkileri iyi bilmelidir.

b) Öğretmen içinde çalıştığı okuldaki toplumsal olguyu ve bir sosyal kurum olarak okulun sosyal işleyişini bilmeli; eğitim-öğretim çalışmaları sırasında bundan faydalanmalıdır.

c) Modern öğretim yapmak isteyen bir öğretmen karşısındaki öğrenci grubunun özelliklerini bilmeli; grup dinamizmi grup davranış ve dayanışması ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

d) Eğitim Sosyolojisi öğretmenlere içinde bulundukları toplumun kültürü eğitimi etkileyen toplumsal güçler ve etkileme biçimleri toplumsal gelişme toplumsal roller vs. konularında sağlıklı bilgiler vermektedir.

e) Eğitim Sosyolojisi ülkenin ve çağdaş toplumsal düzenin eğitim sorunları karşısında öğretmenlerin daha bilinçli hareket etmelerinde ve mümkün çözümler göstermelerinde yardımcı olur.