Aile Nedir Aile Kurumu Ne Demektir?

Aile; evlilik kan ya da evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlı tek bir hane halkı oluşturan karı-koca ana-baba kız ve oğul kız ve erkek kardeş olarak her biri kendi toplumsal konumu içinde birbirlerinin karşılıklı etkileyen ortak bir kültür yaratan paylaşan ve sürdüren bireyler grubudur.

Ayrıca aile topluluğu tek bir hane halkını oluşturduğu için çoğu kez hane halkı terimiyle kullanılır. Başka bir açıklama yapmak gerekirse; Türk Hukuku’na göre aile kan veya mukabele ile birbirine bağlanmış aralarındaki hukuki münasebet medeni hukuk ile düzenlenmiş topluluktur.

Aile çok büyük önemi olan tabii bir toplumdur; çünkü çocukların korunması ve yetiştirilmesi anne ve babaya ancak sürekli bir beraberlik sayesinde yürütebilecekleri bir takım görevler yükler. Bu yüzden ailede eğitimin yeri çok önemlidir.