Sanayi coğrafyası : İnsan faliyetleri sonucunda ortaya çıkan sanayi kolları ve bunların dağılışları ile gelişme dönemlerini inceler
sanayi ham yada yarı işlenmiş maddeleri işleyerek mamul madde haline getirilmesi işidir
bu günkü modern sanayi uzun geçmişe ve bir çok keşife araştırma sonuç larına dayanmak tadır.Uzun bir süre
toplayıcılık ve avcılıkla geçinen insanoğlu neolitik ile tarıma başlamıştır 1850'li yıllarda ise başta Kuzey batı Avrupa özellikle (ingiltere)olmak üzere "SANAYİ DEVRİMİNİ" ile yeni bir döneme başlamıştır