Bazalt Nedir? Bazalt Hakkında

Bazalt yerkabuğunun çatlaklarından dışa�*rı çıkan erimiş lavların soğuyup katılaşmasıyla oluşan volkanik bir kayaç türüdür.

Bazaltların rengi kurşuni ya da siyah yo�*ğunluğu da öbür volkanik kayaçların çoğun�*dan daha fazladır. Yeryüzünde çok yaygın olan volkanik kay açlara örneğin riyolite oran�*la silis içeriği daha düşük demir ve magnez�*yum oranı ise oldukça yüksektir. Yapısındaki başlıca mineraller feldispat piroksen olivin ve demir oksitleridir. Bazalt kayaçlannın hemen hepsi kristalli yapıdadır; yalnız lavların hızla so�*ğumasıyla oluşan bazaltlar camsı bir görünüm kazanır.

Okyanus sırtlarındaki ve okyanus tabanın�*daki yanardağ patlamaları bazalt oluşumuna yol açar. Örneğin İzlanda Adası okyanus sır�*tındaki Havvaii Adaları ise okyanus tabanın�*daki yanardağlardan püsküren lavların katı-laşmasıyla oluşmuş bazaltlı adalardır. Ja�*ponya ve ABD'de okyanus kıyısındaki yanar�*dağların lavları silisçe daha zengin olduğu için buralarda bileşimi granite benzeyen riyo�*lit gibi kayaçlar daha yaygındır .

Erimiş lav akıntılarının çok geniş alanları kaplamasıyla yeryüzünde sınırsız bazalt böl�*geleri oluşmuştur. Örneğin ABD'nin kuzey�*batısında Hindistan ve Brezilya'da binlerce kilometre genişliğinde bazalt platoları vardır. Çok akışkan olan bazalt lavları yavaş yavaş soğurken katılaşan lav kütlesi büzülüp çatla�*yarak çok köşeli sütunlar oluşturur. Bazalt sü�*tunlarının en çarpıcı örnekleri İskoçya açık�*larındaki Staffa Adası'nda bulunan Fingal mağarasında ve Kuzey İrlanda'nın Antrim bölgesindeki Devler Yolu'ndadır. Ayrıca ABD'de Hudson Irmağı boyundaki Palisa-des'de ve California'nın Yosemite Ulusal Par�*kı yakınlarındaki Şeytan Kazıkları'nda da bu tür oluşumlar bulunur.