Cengel (ya da Cangıl) sıcak iklime sahip bölgelerde bulunan baltagirmemiş ormanlar için kulanılan bir terimdir. Günümüzde yağmur ormanı terimi de cengel yerine kullanılmaktadır.
Dünya yüzeyinin yaklaşık %6'sı cangıl olarak sınıflandırılabilir. Varlığı ekosistemin devamı için hayati önem taşır. Sözcüğün esası Farsçada "susuz yer" anlamına gelen cangal dan gelmektedir.