Kaynaç (Gayzer)


Kaynaç (veya gayzer) düzenli veya düzensiz aralıklarla suları yukarı doğru fışkırarak patlama yapan bir sıcak su kaynağı. Kelime kökeni İzlandaca olup buradaki bir kaynaç olan gjósa (türkçe patlak verme) kelimesinden türemiştir.
Yerin derinliklerinde bulunan suların sıcaklığı yıl içinde fazla bir değişme göstermez. Fay kaynakları volkanik ve kırıklı bölgelerde görülür. Bu nedenle kutuplara yakın bir bölge olmasına rağmen İzlanda'da bi çok gayzer ve sıcak su kaynağı bulunmaktadır.