Evrenvarolan Herşeyi Anlatan Bir Kelimedir. Gördüğümüzbildiğimizduyduğumuz Herşey Evrenin Içindedir.evren Uzaydan Ve Uzayda Bulunan Sayısız Varlıklardan Meydana Gelmiştir.
Insanlar çok Eski Zamanlardan Beri Evren Ve Onun Oluşu Hakkında çeşitli şeyler Düşünmüşler Ve Kendilerince Ona Bir Anlam Vermeye çalışmışlardır.
Evrenin Oluşu Hakkında çeşitli şeyler Düşünmüşler Ve Kendilerince Ona Bir Anlam Vermeye çalışmışlardır.
Evrenin Oluşu Hakkında çeşitli Araştırmalar Yapan Bilginlerbunun önce Bir Gaz Kütlesi Halinda Meydana Geldiği Sonra Yavaş Yavaş Maddelerin Doğmaya Başladığı Fikrinde Birleşmişlerdir.yine Ileri Sürülen Bir Teoriye Göre Evren Gittikçe Genişlemektedir.
Genişleme Dünyadan Uzaklaştıkça Artmaktadır.
Bilimadamları Bunu Nebulaların Tayflarında Bulunan Kırmızının Yer Değiştirmesini Delil Göstererek Ispatlamışlardır.
Bilimadamları Galaksi Adı Verilen Yıldızlar Topluluğunun Birbirlerinden Uzaklaşmasını ölçü Olarak Almışlar Ve Evrenin Yaşının 5 Milyar Olduğunu Ortaya
çıkarmışlardır.bu Rakam Dünyanın Ve Yıldızların Diğer Usullerle Hesaplanan Yaşlarına Da Uymaktadır.

Gezegenler
Güneş Merkezinde Olmak üzere Her Biri Güneşin Etrafında Birer Elips şeklinde Yörünge çizerek Dönen Gök Cisimlerine “gezegen” Denir.
Gezegenler Tıpkı Dünyamız Gibi Güneşin çekim Alanına Tabi Birer Uydudur.dünya Da Dahil Güneş Etrafında Yörüngelerinde Dolanan Dokuz Gezegen Mevcuttur.gezegenleruzaydaki Yıldızlardan Kolaylıkla Ayırt Edilebilirler.şöyle Ki;gezegenlerin ışıkları Yıldızlarınki Gibi Kırpışmazışıkları Atmosferden Direkt Olarak Gelir.çünkü Gezegenler Dünyamıza Uzaklıkları Bakımından çok Farklıdır.
Gezegenler Büyüdükçe Yoğunlukları Azalır.gezegenlergüneşin çevrelerinde Döndükleri
Gibidünya Gibi Kendi Eksenleri Etrafında Da Dönerler.
Gezegenler Dünya Gibi Soğuk Cisimlerdir.bize Gelen ışıklar Güneşten Gezegenlere çarparak Yansıyan ışınlardır.
Güneşin çekim Alanına Tabi Dokuz Gezegen Güneşten Uzaklıkları Sırasıyla şunlardır:
-merkür
-venüs
-dünya
-mars (merih)
-jüpiter

-satürn (zuhal)

-uranüs
-neptün
-plüto’dur.
Bunlardan Güneşe Yakın Olan üç Gezegene “iç Gezegen-
Ler” Diğerlerine Ise “dış Gezegenler” Denir.
Mars Ve Jüpiter Arasında Bulunan Ve “asteoritler” Adı Verilen Küçük Gezegenler De Dış Gezegenlerdir.
Ayrıca;merkürvenüs Ve Plüto Hariç Diğer Gezegenlerin Bir Veya Birden Fazla Kendine Tabi Küçük Uyduları Bulunmaktadır.uydu Bir Gök Cisiminin çekim Alanına Tabi Olarak Onun Etrafında Dönen Diğer Gök Cisimlerine Denir.bu Küçük Uydular Arasında Atmosferi Olan Tek Uydu Satürn(zuhal) Gezegeninin Uydusu Olan Titan’dır.

Merkür
Gezegenlerin En Küçüğüdür.utarit Adı Ile De Bilinir.
Güneşe En Yakın Gezegen Olup Güneşe Olan Mesafesi 57 Milyon 850 Bin Kilometredir.güneşe Yakın Olduğu Için Ya Güneş Batarkenya Da Doğarken Görülebilir.güneşin çevresinde Ve Kendi Ekseni Etrafındaki Dönme Süresi Aynı Olup 88 Gündür.bu Yüzden Dünyadan Hep Aynı Yüzü Görünür.ay Gibi Safhalar Gösterir.merkür’ün Uydusu Yoktur.yerçekimi Dünyanın Dörtte Biri Kadardır.
Dünyada 60 Kilo Gelen Bir Insan Merkür’de 15 Kilo Gelir.
Bir Yüzü Daima Güneşe Dönüktür.güneşe Bakan Bu Yanında Sıcaklığın 340 Derece Olduğu Hesaplanmıştır.
Güneşe Bakmayan Yanında Ise Sıcaklık Sıfırın Altında 253 Derecedir.merkür’ün Güneş Etrafındaki Dönüş Hızı 478 Kilometredir.ekvator çapı 4842 Kilometre Yoğunluğu 53’tür.kütlesiyer 1 Olarak Alınırsa 0053’ Tür.yörünge Düzlemi Eğik Olduğu Için Yapılan Gözlemlerde Bazen Güneş’in üstünden Kara Bir Leke Halinde Geçer.bu Olaya Merkür Geçişi Denir.en Son 7 Ekim 1960’da Geçmiştir.
Daha Sonra 1970197319861993 Ve 1999 Yıllarında Geçtiği Gözlemlenmiştir.yapılan En Son Tahminlere Göre 2003 Yılında Geçeceği Söylenmektedir.merkürde Atmosfer Yoktur.son Incelemelerde çok Az Bir Atmosfer Kalınlığı Olduğuna Ihtimal Verilmiştir Kibuna Göre Merkür’deki Atmosfer Kalınlığı Dünyanınkinin Ancak Binde üçü Kadardır.yüzey şekillerinin Aya Benzediği Sanılır. Merkür
Gezegenlerin En Küçüğüdür.utarit Adı Ile De Bilinir.
Güneşe En Yakın Gezegen Olup Güneşe Olan Mesafesi 57 Milyon 850 Bin Kilometredir.güneşe Yakın Olduğu Için Ya Güneş Batarkenya Da Doğarken Görülebilir.güneşin çevresinde Ve Kendi Ekseni Etrafındaki Dönme Süresi Aynı Olup 88 Gündür.bu Yüzden Dünyadan Hep Aynı Yüzü Görünür.ay Gibi Safhalar Gösterir.merkür’ün Uydusu Yoktur.yerçekimi Dünyanın Dörtte Biri Kadardır.
Dünyada 60 Kilo Gelen Bir Insan Merkür’de 15 Kilo Gelir.
Bir Yüzü Daima Güneşe Dönüktür.güneşe Bakan Bu Yanında Sıcaklığın 340 Derece Olduğu Hesaplanmıştır.
Güneşe Bakmayan Yanında Ise Sıcaklık Sıfırın Altında 253 Derecedir.merkür’ün Güneş Etrafındaki Dönüş Hızı 478 Kilometredir.ekvator çapı 4842 Kilometre Yoğunluğu 53’tür.kütlesiyer 1 Olarak Alınırsa 0053’ Tür.yörünge Düzlemi Eğik Olduğu Için Yapılan Gözlemlerde Bazen Güneş’in üstünden Kara Bir Leke Halinde Geçer.bu Olaya Merkür Geçişi Denir.en Son 7 Ekim 1960’da Geçmiştir.
Daha Sonra 1970197319861993 Ve 1999 Yıllarında Geçtiği Gözlemlenmiştir.yapılan En Son Tahminlere Göre 2003 Yılında Geçeceği Söylenmektedir.merkürde Atmosfer Yoktur.son Incelemelerde çok Az Bir Atmosfer Kalınlığı Olduğuna Ihtimal Verilmiştir Kibuna Göre Merkür’deki Atmosfer Kalınlığı Dünyanınkinin Ancak Binde üçü Kadardır.yüzey şekillerinin Aya Benzediği Sanılır