Ticaret
Bölgeler ve ülkeler yetiştirdikleri farklı ürünler bakımından birbirlerine muhtaçtır. Elde edilen ürünlerin fazlası gereksinim duyulan bir başka bölgeye veya ülkeye satılır. Böylece gerek ülke sınırlan içinde gerekse ülkeler arasında bir alış veriş yapılmış olur. Kar amacıyla yapılan bu alış verişe ticaret denir.

Alış veriş ülkenin kendi milli sınırları içinde yapılıyorsa buna "iç ticaret" denir. Ülkeler arasında yapılan alış verişe ise "dış ticaret" adı verilir.

İç ticaret
Yurdumuz; iklim toprak türü ve ekonomik yapı bakımından farklı özellikler gösteren bölgelerden meydana gelmiştir. Bu yüzden yetiştirilen ürünler de birbirinden farklıdır. Bir bölgede yetiştirilen bir ürün gereksinimi olan başka bir bölgeye gönderilmektedir. Bu durum Türkiye'de ticaretin doğmasına neden olmuştur.

Kırsal kesimde üretilen tarım ürünleri kentlerde satılmaktadır. Buna karşılık kentlerde üretilen sanayi ürünleri ise köylüler tarafından satın alınmaktadır. İşte yapılan bütün bu alış verişler iç ticaretin gelişmesini sağlar.

İç ticaretin yapıldığı yerler; haftanın belli günlerinde kurulan pazarlar devamlı olan haller dükkanlar ve mağazalardır. Ayrıca bazı kentlerimizde her yıl belirli tarihlerde kurulan ve bir süre devam eden daha büyük pazarlar da vardır. Bunların küçüklerine panayır büyüklerine fuar denir. Bunlar gerek sanayi gerekse tarım ve kültür alanlarında ülkemizin gücünü tanıtır. Ayrıca üreticilerle tüketicileri karşı karşıya getirip ticaretin canlanmasını sağlar.

Dış ticaret
Bu ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğan bir ticarettir. Bir ülkenin bölgeleri arasında yetiştirilen ürün ve üretilen mallarda farklılıklar olduğu gibi ülkeler için de bu durum geçerlidir. Örneğin; Fransa'da üretilen bir ürün Türkiye'de bulunmayabilir. Buna karşılık Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünü de Fransa'da yetişmeyebilir. İşte çeşitli ülkelerde üretilen ve yetiştirilen bu farklı ürünler ülkeler arasında alınıp satılır. Bu alış veriş dış ticareti oluşturur.


Cumhuriyetin ilk yıllarında aldığımız mallar çok sattıklarımız ise oldukça azdı. Bugün Türkiye gelişen ekonomisi sayesinde sadece ham madde ve tarım ürünleri satan bir ülke değildir; sanayi ürünleri de satan bir ülke durumundadır.

Bir ülkenin başka bir ülkeden ürün almasına ithalat ürün satmasına ise ihracat denir. İthal ettiğimiz ürünlerin başında; makineler ulaşım araçları ham petrol madeni yakıtlar gelmektedir. Bunların yanında bazı ilaçlar kimyasal maddeler ile çeşitli eşya ve gıda maddeleri gibi ürünler de yer almaktadır ihraç ettiğimiz başlıca ürünler ise; çeşitli sanayi ürünleri gıda maddeleri canlı hayvan ulaşım araçları makineler çeşitli ham maddeler hayvansal ve bitkisel yağlar ile madeni yağlar içki ve tütündür.

Dış ticaretimiz en çok Almanya İtalya İngiltere Fransa Hollanda ve Belçika ile olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri İsviçre Avusturya Polonya Rusya Federasyonu ve bazı İslam ülkeleri de en çok alış veriş yaptığımız ülkeler arasındadır. Azerbaycan. Kazakistan Türkmenistan Özbekistan ve Kırgızistan ile de ticaretimiz giderek artmaktadır