SANAYİ
Yurdumuzda büyüklü küçüklü pek çok sanayi kolu vardır. Bunların birçoğu Cumhuriyet Döneminde kurulmuştur. Dolayısıyla bu alanda çalışan nüfusumuzun sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Çok yakın bir zamana kadar ihracatımızda tarım ürünleri en önemli payı oluştururken bugün sanayi ürünlerinin payı tarım ürünlerini çok geride bırakmıştır. Ancak bu durum tarım ürünlerimizin miktar olarak azaldığı anlamına gelmez. Aksine modern tarım metotlarıyla yurdumuzda birim alandan elde edilen üretim miktarı artmıştır.

Türkiye'de en yaygın sanayi kuruluşları ham maddesini tarım ürünlerinin oluşturduğu fabrikalardır. Bunların bir kısmını besin sanayii oluşturur. Bu kuruluşların başlıcaları; un bitkisel yağ konserve ve şeker fabrikalarıdır.

Modern un fabrikalarımızın çoğu İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Konservecilik en çok Marmara Bölgesi'nde gelişmiştir. Bitkisel yağ fabrikaları da daha çok Marmara Ege ve Akdeniz bölgelerinde şeker fabrikaları ise yurdumuzun birçok yerinde kurulmuştur.