Yurdumuzda irili ufaklı pek çok göl vardır. Şimdi bunlara barajlar kurarak elde ettiğimiz baraj gölleri de eklenmiştir. Marmara Bölgesinde; Sapanca İznik Ulubat Manyas Terkos Çekmece gölleri vardır.
İç Anadolu'da; Tuz gölü Akşehir gölü bulunur.
Akdeniz'deki Göller yöresinde; Beyşehir Eğridir Burdur gölleri bulunmaktadır.
Doğu Anadolu'da; Van Gölü Tortum Gölü Çırdır Gölü en önemlilerindendir. Van Gölü üzerinde gemi taşımacılığı da yapılır.

Kızılırmak üzerinde; Hirfanlı Barajı
Yeşilırmak üzerinde; Almus Hasan ve Suat Uğurlu Barajları
Sakarya üzerinde; Sarıyar Çubuk Kurtboğazı Gökçekaya barajları
Gediz üzerinde; Demirköprü Barajı
Büyük Menderes üzerinde; Kemer Barajı
Ceyhan üzerinde;Aslantaş Barajı
Seyhan üzerinde; Seyhan Barajı
Fırat üzerinde; Keban Atatürk Karakaya Barajları
Dicle üzerinde; Kral Kızı Barajı.