Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart İstanbul'un Tarihi ve Turistik Yerleri

  İstanbul limanı ve Kız kulesi

  Marmara Bölgesi'nde Türkiye'nin en büyük ili olan İstanbul'un doğusunda Kocaeli güneyinde Bursa ve Marmara Denizi batısında Tekirdağ kuzeybatısında Kırklareli kuzeyinde de Karadeniz bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanarak Karadeniz ile Marmara'yı birleştiren İstanbul Boğazı aynı zamanda Asya ile Avrupa'yı da iki köPage Rankingü ile birleştirmektedir.
  İstanbul Trakya ve Kocaeli düzlükleri arasında bir plato konumunda olup yüksekliği çok fazla olmayan tepelerle engebelenmiştir. Ayrıca Marmara ve Karadeniz'e dökülen akarsu vadileri ile de bölünmüştür. İstanbul'un Avrupa yakasındaki belli başlı yükseltileri Yalıköy yakınlarındaki Garipkuyu tepesinde (361 m.) yükselen ve doğuya doğru alçalan Istıranca Dağlarının uzantılarıdır. Asya yakasında ise Kocaeli platosunda yükselen dağlardır. Bunlar Aydost Dağı (537 m.) Kayış Dağı (438 m.) Alemdağ (442 m.) Büyük Çamlıca Tepesi (262 m.) ve Yuşâ Tepesi'dir (202 m.).

  İstanbul'da kısa ve düzensiz akışları olan akarsular vardır. Bunların çoğu denizlere ve göllere dökülür. Terkos Gölü'ne Istıranca deresi Küçükçekmece Gölü'ne Sazlıdere ve Nakkaş Dere Büyükçekmece Gölü'ne Hamzalı Çakıl Eskice dereleri Haliç'e Alibey ve Kâğıthane dereleri Karadeniz'e Riva ve Göksü dereleri Marmara Denizi'ne Safran ve Sellimandıra dereleri dökülmektedir. Yaz aylarında bu derelerin suları azalır. Kış aylarında da taşkınlıklar oluştururlar. Bunlardan Alibey Deresi üzerinde Alibey Barajı Riva deresi üzerinde Ömerli Barajı Heciz Deresinin kollarından Darlık Deresi üzerinde Darlık Barajı Göksu Deresi üzerinde de Elmalı Barajı kurulmuştur. Baraj göllerinin yanı sıra il sınırları içerisinde Büyükçekmece Küçükçekmece ve Terkos gölleri bulunmaktadır.


  Sultanahmet camisi

  İl topraklarını bölen çok sayıdaki vadilerin en önemlileri İstanbul Boğazı ile Haliç'tir. Ancak bu vadilerin çoğu günümüzde yerleşim alanına dönüşmüştür. Akarsu vadileri ise tarım alanları olarak kullanılmaktadır.

  Karadeniz kıyılarındaki yüksek alanlar ormanlarla kaplıdır. Marmara kıyılarında plaj niteliğinde yerleşimler bulunmaktadır. Bunların başında Silivri Selimpaşa Kumburgaz Büyükçekmece Küçükçekmece Dragos Tuzla Yalıköy (Podima) Karaburun Kısırkaya Kumköy (Kilyos) Demirciköy Riva ve Ağva gelmektedir. İlin yüzölçümü 5.220 km2 toplam nüfusu ise 10.072.447'dir.

  İstanbul'da Akdeniz ile Karadeniz iklimleri arasında geçiş iklimi olarak tanınan Marmara iklimi hakimdir. Güneyde Marmara kıyılarında yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık geçerken Karadeniz kıyılarında yazlar daha ılık ve yağışlı kışlar da serin geçer.

  Ekonomik yönden İstanbul Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biridir. Turizm sanayii ticaret ekonomisinde ağırlıklıdır. Sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu il dışına taşınmasına karşılık kent imalat sanayi yönünden önemini korumaktadır.

  İstanbul sanayiinde asıl gelişme Cumhuriyetten sonra başlamıştır. 1950'lerden sonra hızlanan sermaye birikimleri özel sektöre sağlanan destek sanayi ve ticaret yönünden İstanbul'un önde gelen bir kent olmasına olanak sağlamıştır.


  Ayasofya Camisi

  İstanbul doğal güzelliği zengin kültür varlıkları ulaşım ve konaklama konusundaki gelişimi ile Türkiye'nin en önde gelen turizm merkezlerinden biri olmuştur. Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin büyük bir bölümü İstanbul'dan giriş yapmaktadır.

  Tarih boyunca İstanbul'un mesire yerleri ünlü idi. Ancak çarpık yapılanma sonucu bunların büyük bir kısmı özelliğini yitirmiştir.
  Günümüze gelebilen mesire yerlerinin başlıcaları Emirgân Korusu Gülhane Parkı Yıldız Parkı Çamlıca tepesi ve Adalar'dır. Ayrıca Kemerburgaz'da Aziz Paşa Ormanı Odayeri; Çatalca'da Çilingoz ve İnceğiz; Sarıyer'de Belgrat ormanı Binbaşı Çeşmesi Kurt Kemeri ve Fatih Ormanı; Adalar'da Dilburnu Değirmenburnu ve Kalpazankaya; Alemdağ'da Taşdelen Kaynakdolduran; Anadolu Hisarı'nda Kavacık ve Hacet Deresi; Beykoz'da Karakulak Ormanı ve mesire yerleri bulunmaktadır. Ayrıca Kuzguncuk Yıldız kandilli Vaniköy Bebek Emirgân Çubuklu Abrahampaşa Beykoz Tarabya Büyükdere koruları da onları tamamlamaktadır.

  İstanbul ekonomisinde tarımın payı çok azdır. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde başlayan gıda ürünlerinin dışarıdan gelişi ve İstanbul pazarlarına aktarılması günümüzde de sürmektedir. İlin tarım alanlarının büyük bölümleri yapılanmaya ayrılmıştır. 1950'li yıllara kadar kent içerisinde ve çevresindeki bağ bahçe ve bostanlardan karşılanan gereksinim bugün kalmamıştır. Silivri Çatalca Şile gibi ilçelerde kısıtlı miktarda tarım yapılmaktadır. Buralarda buğday elma armut yulaf ay çiçeği ve soğanın yanı sıra sebzecilik yapılmaktadır. Aynı ilçelerde hayvan besiciliği ve tavukçuluk da yapılmaktadır. Buna karşılık balıkçılık İstanbul yaşamında ayrı bir yer tutmaktadır.


  Aya İrini (Hagia Eireni)

  İstanbul'un yer altı zenginlikleri bakımından önemli olan ilçeleri Çatalca Şile Bakırköy Kartal Gaziosmanpaşa Sarıyer Beykoz Eyüp'tür. Şile yöresinde bentonit kil sanayi kumu tuğla kiremit hammaddesi ve linyit; Bakırköy'de çimento hammaddesi; Kartal yöresinde kiraçtaşı ve çimento hammaddesi; Gaziosmanpaşa yöresinde kaolin; Sarıyer yöresinde kil sanayi kumu ve kaolin; Eyüp yöresinde kil ve Ağaçlı Köyünde linyit yatakları bulunmaktadır.

  İstanbul tarih boyunca çeşitli şekillerde isimlendirilmiştir. Kaynaklar İstanbul'un 135 civarında ismi olduğunu belirtmektedir. Dünyanın büyük kentlerinden hiç birisi bu kadar çok isimle tanınmamıştır. Bununla beraber İstanbul'un isimleri kesin bir kronolojiye göre sınırlanamamaktadır.

  Kentin ilk yerleşimi olan tarihi yarımadanın bilinen en eski ismi Licus (Ligos)'dur. Bu isim tarihi yarımadaya (Eminönü yöresi) doğru akan Lekop Deresinin sağından Haliç vadisine kadar inen yerin ismi idi. Daha sonra bu ismin yerine Antik Çağ kenti olarak gelişen Byzantion almıştır. Kentin kurucusu kabul edilen Bizas'ın anısına verilen bu isim zamanla bir imparatorluğun ismi olmuştur.

  Çeşitli dillerde İstanbul'un isimlerinden ve kente verilen sıfatlardan bazıları şunlardır: Secunda Roma (II.Roma) Nova Roma (Yeni Roma) Roma Orientum ****lipolis (Büyük Şehir) Kalipolis (İyi şehir) Konstantinopolis (Konstantinin Kenti) İslambol İstimboli İstimpolin Kayzer-i Zemin Mahrusa-i Konstantiniye Mahmiye-i İstanbul Pay-ı Taht-ı Saltanat Asitane Beldetü'l Tayyibe Darü'l Hilafe Darü'l İslâm Darü'l Mülk Darü's Saltana der Aliyye Der-i Devlet Dergâh-ı Selâtin Dersaadet ve İstanbul'dur.


  Rumelihisarı Halil Paşa Kulesi

  Byzantion M.Ö.VII.yüzyılın ortalarında büyük Yunan göçleri sırasında kurulmuş ve bu döneme ait çok az da olsa çanak çömlek parçaları Sarayburnu çevresinde ele geçmiştir. İstanbul çevresindeki en eski yerleşim yeri Anadolu yakasındaki Fikirtepe Çatalca Dudullu Ümraniye Pendik Davutpaşa Kilyos ve Ambarlı'dır. Bu bölgede Kalkolitik Çağda MÖ.3000'in başlarından itibaren yerleşim olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte İstanbul'un 20 km. batısındaki Küçükçekmece'nin kuzeyindeki kayalık bir tepe üzerinde yer alan Yarımburgaz Mağarası'ndaki buluntular Orta Paleolitik Çağdan (MÖ.5000-3000) başlayarak burada yerleşimin olduğunu göstermektedir.

  Nitekim bu mağara Bizanslılar zamanında kutsal bir yer olarak kabul edilmiştir. Bu verilere karşın ilk kentin doğal bir koy olan 7.5 km. uzunluğundaki Haliç (Keras)'in üst tarafında Alibey ve Kâğıthane dereleri arasındaki dağlık ve yüksek burunda Silivritepe'de kurulduğu öne sürülmektedir. Ayrıca bugün Sarayburnu olarak bilinen ve kent surlarıyla kuşatılmış bölgede yerleşim olduğu da bilinmektedir. Plinius bu kesimde Lygos adı verilen bir köyün bulunduğundan söz etmektedir. MÖ.VIII.- VII. yüzyılda ise ****ralılar Ege ve Marmara kıyılarından Boğaz'a gelerek Sarayburnu (Akra)'nda büyük olasılıkla Trak yerleşmesinin üzerine kentlerini kurmadan önce Khalkedon (Kadıköy) çevresine yerleşmişlerdir. Bu dönemde Haliç'in sonunda Galata'nın bulunduğu kesimde ve Hrisopolis (Üsküdar)'te de Yunanistan'dan gelen koloni yerleşmeleri olduğu bilinmektedir.


  Sultanahmet

  Sarayburnu'ndaki yerleşme sonradan Byzantion olarak anılmaya başlanmış diğer kesimleri ise Konstantinopolis'in dış mahalleleri haline gelmiştir. Bu dönemden sonra M.Ö. 513'te Pers M.Ö. 479'da Sparta MÖ. 477 sonrasında Atinalıların egemen buraya egemen olmuşlardır. Kent MÖ. 340-339'da da Makedonya Kralı II. Philippus'un eline geçmiş Helenistik Çağda Byzantionun Sirkeci Sultanahmet ve Ahırkapı çevresinde gelişmiş tüm yapılar antik akropol olan Topkapı Sarayı ve çevresinin bulunduğu alanda toplanmıştır. Akropolde bulunan kent taş bloklarla yapılmış sağlam duvarlarla kuşatılmıştır. Burada surların batısında Trakion Kapısı ile 27 kule bulunmaktaydı. Sarayburnu yakınındaki tepede yer alan ve içinde saray Zeus Athena Artemis-Selene ve Poseidon mabetleri hamamlar gymnasion agora stadion ve tiyatronun bulunduğu Akropolis ayrı bir duvarla kuşatılmıştı. Akropolis yakınında etrafı revaklarla ( porticus ) çevrili dörtgen planlı bir Agoranın ortasında Apollon Helios'un tunçtan bir heykeli bulunuyordu. Agoranın batısında Traklara karşı kazanılan bir savaşın anısına yapılmış bir başka meydan daha vardı. Ayrıca şehrin en büyük hamamı olan Akhylleos Hamamı'da bu çevrede idi. Trakya'dan su kanalları aracılığıyla getirilen sular şehrin içerisindeki açık ve kapalı sarnıçlarda toplanıyordu. Nekropolis (mezarlık) de batıda surların dışındaydı. MÖ.II. yüzyıl sonlarına kadar yüksek duvarlarla çevrilmiş Byzantion zengin bir kentti. Bu refah düzeyinin kaynağını balıkçılıktan elde edilen gelirler Boğaz'ı geçen gemilerden alınan vergiler ve toprağın verimliliği oluşturmakta idi. Bu durum MS.193 yılında Roma İmparatorluğunda taht kavgalarının neden olduğu kargaşa dönemine kadar sürmüştür.  Yedikule Surları

  Devletin yönetimini ele geçiren Septimus Severius zamanında (193-211) önce en önemli yapıları ile birlikte büyük ölçüde yıkılan sonra yeniden daha büyük olarak kurulan kent oğlu Aurelius Antoninus Caracalla'nın adına izafeten Anatonina olarak tanınmıştır. Sirkeci'den Çemberlitaş'a oradan da doğuda Marmara Denizi'ne kadar uzanan ancak günümüze gelememiş surlar Septimus Severus tarafından yaptırılmıştır.

  Kent merkezi hamamlar Apollon-Helios ve Aphrodite mabetleri ve tiyatro da dahil olmak üzere anıtsal yapılarla donatılmıştı. Nekropolis (mezarlık) Çemberlitaş'la Beyazıt arasındaki alanda yer almaktaydı. Zamanın ana yolları iki yanda sütunlarla sınırlandırılmıştı ve bu caddelerin en ünlüsü Divanyolu (Yeniçeriler) Caddesi güzergâhını izleyen Mese Caddesi idi.

  Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra Konstantinopolis yeniden yapılanmaya başlamıştır. Ancak bunlar yangın deprem kuşatma ve isyanlardan ötürü zarar görmüş çoğunun kalıntıları günümüze ulaşamamıştır. Bizans döneminde şehir akropolün çevresindeki alanda yapılan Hippodrom Hagia Sophia Hagia Eirene ve Sarayburnu'na kadar uzanan Büyük Saray çevresinde toplanmıştı. İ

  mparator Theodosios II. Zamanında şehir genişletilmiş surlar bugünkü Edirnekapı'dan Balat'a kadar inen alana kadar uzatılmıştır. Kent içerisinde kiliseler manastırlar yapılmıştır. Kentin ticaret merkezi de Hippodrom'dan bugünkü Beyazıt Meydanı'na kadar uzanan alanda yer alıyordu. Ayrıca çeşitli meydanlar sütun ve heykellerle bezenmiştir. Bunlardan hemen hepsi günümüze kadar iyi durumda gelebilmiştir.


  Beylerbeyi Sarayı

  Bizans İmparatorlarından Arcadius (395-408) II.Theodesius II.Iustinianus (527-565) Thephios III.Mikhael kente yeni yapılar eklemiştir. Buna rağmen kentin tarihi yarımadası çeşitli isyanlardan büyük ölçüde etkilenmiş zaman zaman da yakılıp yıkılmıştır. İstanbul patriği Ioannes Chrisosthomos'un İmparator Arcadius'un karısı Eudoksia ile sürekli çatışması halkı ayaklandırmış çıkan isyan önlenemeyince Ayasofya başta olmak üzere şehirdeki pek çok yapı yakılıp yıkılmıştır.

  II.Iustinianus'un yaşamını ve tahtını tehlikeye sokan Nika Ayaklanması (532) eşi Theodora ve komutanı Belisarios'un desteği ile bastırılabilmiştir. Bu ayaklanma sonunda şehrin hemen her yanında yangınlar çıkmış Hagia Sophia Hagia Eireni ve Samson Ksenodokion zarar görmüştür. Bunun ardından 732 ve 740 depremleri kentin belli başlı anıtlarının yıkılmasına neden olmuştur. Bu arada ilahi hikmetin simgesi sayılan Ayasofya Nika İhtilalinden sonra yeniden yaptırılmıştır.

  Bizans döneminde İstanbul her geçen gün biraz daha gelişmiş yerleşim artmış yapılar yoğunlaşmış çeşitli heykellerle bezeli Hippodrom yenilenmiştir. Hippodrom'dan Marmara'ya uzanan alanda çeşitli yapılardan oluşmuş Büyük Saray inşa edilmiştir. Tarihi yarımadada büyük yollar ve caddeler açılmıştır.

  Romalıların şehirlerini dikili taşlarla ve heykellerle süsledikleri bilinmektedir. Bizanslılar da onları örnek alarak şehrin çeşitli yerlerinde sütunlar dikmiş üzerlerine imparatorlarının heykellerini yerleştirmişlerdir.


  Nusretiye Camisi
  Osmanlılar Konstantinopolis'i ilk kez Sultan Yıldırım Beyazıt döneminde (1389-1402) kuşatmışlardır. Yıldırım Beyazıt Karadeniz'den gelecek yardımları önlemek için 1396 yılında bugünkü Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet'te (1451-1481) onun karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırarak Boğazı kontrol altına almıştır. Böylece İstanbul'un fethi için başlayan çalışmalar arasında kuşatmada gerekli olacak büyük toplar döktürülmüş 12 kadırgadan oluşan güçlü bir donanma oluşturulmuş ordunun sayısı arttırılmış ve yardımı önlemek amacıyla bütün yollar tutulmuştur. Bu arada Cenevizlilerin elinde bulunan Galata'nın savaş sırasında tarafsız kalması da sağlanmıştır. Osmanlılar 2 Nisan 1453'te İstanbul surları önünde görülmüş ve iki aya yakın süreden sonra 24 Mayıs 1453'te şehir ele geçirilmiştir.

  İstanbul'un fethinden sonra öncelikle şehrin yıkılan yapıları onarılmış Bizanslıların güvenliği sağlanmış ve yeni yerleşim bölgeleri oluşturularak Türkler yerleştirilmiştir. İstanbul dört yönetim birimine ayrılmıştır. Bunlardan biri imparatorluğun merkezi olan Suriçi diğerleri Bilad-i Selase olarak isimlendirilen Büyükçekmece'yi Küçükçekmece'yi Çatalca'yı ve Silivri'yi kapsayan Eyüp yönetimi diğerleri de Galata ve Üsküdar idi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a taşınmış ve yeni bir dönem başlamıştır.

  Sultan II.Beyazıt zamanında depremde büyük ölçüde zarar gören şehir 1510'da hemen hemen yeniden yapılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'da bir kent planı yapılmış ve geliştirilmiştir. Osmanlı mimarisinin Klasik Dönemine ait eserler Mimar Sinan ve Onun ekolünü benimsemiş mimarlar tarafından yapılmıştır. Bu dönemde İstanbul en parlak konumuna ulaşmıştır.

  Osmanlı döneminde şehrin görünümü sosyal yaşantısı tamamen değişmiştir. Ancak şehir depremler seller yangınlar salgın hastalıklardan zarar görmüştür.

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın Sadrazamlığı (1718-1730) sırasında lale Devri olarak isimlendirilen dönemde İtfaiye Teşkilatı kurulmuş ilk matbaa açılmış ve yeni yapılanma ile İstanbul'un görünümü değişmiş batılılaşma süreci hız kazanmıştır. Bu arada Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olan Gülhane'de Tanzimat Fermanı ilân edilmiş ve batılılaşma resmen ortaya konmuştur. Bunun sonucu olarak İstanbul yaşamında eğitiminde mimarisinde sanayii kuruluşlarında büyük değişimler görülmüştür. Bu dönemde şehir yeni yerleşim alanlarına doğru genişlemeye başlamıştır.

  Tarihi yarımada Bakırköy Yeşilköy yönüne Galata Taksim Maçka yönüne doğru yayılırken; Boğaziçi'nde yapılanma hız kazanmış ve Sarıyer'e doğru genişlemiştir. Diğer taraftan şehir Anadolu yakasında Bostancı ve Beykoz'a kadar büyümüştür. Bu dönemde altyapı ve kent hizmetlerinde önemli gelişmeler olmuş Galata ile Eminönü'nü birleştiren köPage Rankingü yapılmış Karaköy'den Beyoğlu'na çıkan dünyanın 3.Metro'su (Tünel) hizmete girmiştir. Rumeli Demiryolu kent içi deniz taşımacılığı yapan Şirket-i Hayriye'nin kurulması Şehremaneti (Belediye) örgütünün ve diğer belediye dairelerinin kurulması ilk telgraf hattının çekilmesi Zaptiye Nezareti'nin kurulması ve ona bağlı karakolların açılması Vakıf Gureba Hastanesi'nin hizmete girmesi ve Atlı Tramvay Şirketi bu gelişmelerden bazılarıdır.


  Kandilli

  XIX.yüzyıl ile XX.yüzyılın başları Osmanlı Devletinin en karmaşık dönemi olmuştur. Bundan da İstanbul büyük ölçüde zarar görmüştür. Peş peşe yenilgilerle sonuçlanan savaşların ortaya koyduğu çöküntü İstanbul'a da yansımıştır. I.Meşrutiyetin ilanı (1876) II.meşrutiyetin ilanı (1908) 31 Mart Olayı ve Hareket Ordusunun İstanbul'a girişi (1909) ve II.Abdülhamit'in tahttan indirilişi Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların Yeşilköy'e kadar gelmesi Balkan Savaşları'nda (1912) Bulgarların Çatalca'ya kadar ilerlemesi ve I.Dünya Savaşı'nın başlaması bu dönemin İstanbul'u etkileyen en önemli olaylarıdır.
  I.Dünya Savaşı'nın başlaması Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim 1918) Osmanlı Devletinin yıkılmasının en büyük nedeni olmuştur. Yunanlıların 23-30 Mayıs 1919'da İzmir'i işgalini kınamak için İstanbul'da Sultanahmet'te düzenlenen mitingler İstanbul tarihinin en önemli olaylarındandır. Bunun ardından İstanbul 15-16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş Heyet-i Mebusan kapatılmıştır.

  Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara merkez olmak üzere kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti 1 Kasım 1922'de saltanat ve hilafetin ayrıldığını Osmanlı Devletinin sona erdiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulduğunu ilân etmiştir. Son Osmanlı Padişahı VI.Mehmet (Vahidettin) 17 Kasım 1922'de İstanbul'u terk etmiş ardından İtilaf Devletleri de İstanbul'dan ayrılmıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin ordusu 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girmiş ve İstanbul'un ikinci kez fethi gerçekleşmiştir. Bundan sonra İstanbul yüzyıllardır sürdürdüğü başkentlik işlevini yitirmiştir.


  Haliç

  İstanbul'daki belli başlı tarihi eserler:
  İstanbul Doğu Roma Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini bir arada toplamış bir kenttir. Doğu Roma'dan (Bizans) başta Ayasofya Aya İrini gibi Bizans kiliseleri (İstanbul'un fethinden sonra bu kiliselerin büyük çoğunluğu camiye çevrilmiştir) Bizans sarayları Bizans sarnıçları su kemerleri surlar meydanlar dikili taşlar ve hippodromu günümüze ulaşan eserlerdir. Osmanlı dönemine ait Erken Dönem Klasik Dönem Barok Rokkoko Ampir ve Neo-Klâsik üslupta dini yapılar namazgâhlar sıbyan mektepleri kervansaraylar su yolları mevlevihaneler ve dergâhlar medreseler hanlar hamamlar çeşmeler sebiller imarethaneler darüşşifalar türbeler tarihi mezarlıklar kaleler köPage Rankingüler saraylar kasırlar yalılar konaklar ve Türk sivil mimari örneklerini yansıtan eserler Cumhuriyet dönemi anıtları binaları günümüze gelmiştir.
  Ayrıca uygarlık tarihinin tüm eserlerini bir araya toplayan müzeler de yine bu kentte bulunmaktadır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ihlamur Kasrı

  Sancak teslim törenleri ok atışları horoz ve koç dövüşlerinin hatta güreşlerin yapıldığı birçok padişaha yabancı konuğa ev sahipliği yapan Ilhamur Kasrı Ihlamur'a inerken binaların arasından tıpkı bir yüzük taşı gibi çıkıyor karşınıza. Burada güzel bir sabah kalvaltısıyla güne başlayabilirsiniz ya da isterseniz bahçe içinde bulunan yürüyüş parkurunda birkaç tur atarak tarih içinde gezinirsiniz. Ben de bir sabah kendimi bu kasırda buldum. Merasim Köşkü'nün merdivenlerini çıkarken kendimi hanedandan biri gibi hissettim. Kasrın içinde yer alan vadi batıda Teşvikiye-Nişantaşı sırtlarına doğuda Balmumcu-Mecidiyeköy yamaçlarına dayanıyor. Bu vadide eskiden yer alan mesire yerine Ihlamuraltı Mesiresi denirmiş.

  Günümüzde Ihlamur Kasrı ve içinde bulunduğu bahçenin ilk giriş bölümünde Batı tarzı dikkati çekiyor. Burada yine Batı tarzında dekore edilmiş Merasim Köşkü de bulunuyor. Bahçenin diğer bölümü ise doğu tarzında tasarlanmış. Bahçede ilk göze çarpan şey hayvan figürlü havuz. Havuzun hemen kenarlarında yer alan kış manolyaları çiçeklerini dökmüş sırasını yaz manolyalarına bırakmış. Bahçede dikkat çeken diğer ağaçlar ise Uzakdoğu kökenli Ginko globo ağaçları. Ağacın yelpaze şeklinde olan ve çayı yapılan yapraklarının kanın sulanması ve alzheimer hastalığının tedavisinde kullanıldığı da söyleniyor. O dönemlerde ahırların bulunduğu alan şimdi personel lojmanı olarak kullanılıyor. Ayrıca burada çocukların güzel sanatlardaki becerilerini geliştiren resim heykel ve tiyatro çalışmalarını sürdürdükleri bir mekan da yer alıyor. Böylece bir anlamda müze-sanat ilişkisi de kurulmuş oluyor.


  Hacı Hüseyin Bağları
  Ihlamur Kasrı'nın şimdi bulunduğu alan 1700'lü yıllarda Hacı Hüseyin Bağları olarak anılırmış. Mesire alanı olarak kullanılan bu bağlar Beşiktaş sahil saraylarına (Çırağan Sarayı) çok yakın etrafı yeşilliklerle kaplı bir vadi olarak biliniyor. La Martine buranın sessizliğini ''çimenlerin üstüne yaprak düşse duyulur'' şeklinde vurgulamış. Belki de bu sessizlik yüzünden Sultan Abdülmecid kasrı 1849 yılında yaptırmaya başlamış. 1855 yılında biten binanın yapım dönemi Dolmabahçe Sarayı ile aynı zamana dek geliyor.

  Ihlamur Kasrı törenler için kullanılan Merasim Köşkü ve padişahın maiyeti ile kimi zaman da haremi tarafından kullanılan Maiyet Köşkü'nden oluşuyor. Nikoğos Balyan'nın yaptığı köşklerin iç süslemelerinde; Osmanlı sanatında 19. yüzyılda tercih edilen motifler ve kalem işleri görülüyor. Merasim Köşkü'nün ön cephesi barok çizgiler taşıyan merdiveni ilginç ve hareketli kabartmalarıyla çok çarpıcı. Şimdi içeri girelim.

  Merasim Köşkü yükseltilmiş bodrum üzerine tek kat olarak konumlanıyor. Bina saray eşrafına göre çok küçük bir alan olarak tasvir ediliyor. Giriş salonu ve etrafında 2 odadan oluşan binaya Türk zevkinin Batı tarzıyla buluştuğu bir mekan da diyebiliriz. Günü birlik kullanılan köşkte yatak odası banyo ve mutfak yok. Girişte sizi büyük aynalar karşılıyor. Bu salonun adı 'aynalı salon' olarak da anılıyor. Duvarlarda ve tavanda dönemin kalem işini yansıtan motifler hemen dikkat çekiyor. Motiflerin etrafı altın varaklarla kabartılarak zenginleştirilmiş. Sağ ve sol aynalara baktığınızda sonsuz bir tünelin içinde görebilirsiniz kendinizi. Aynalar hem mekanda yansımayı öldürmesi ve daha fazla ışık için hem de salona zengin bir görünüm kazandırması için kullanılmış. Ihlamur Kasrı duvarlarında dikkatimizi çeken bir diğer süsleme de şutuklar. Adeta bir mermer görünümü veren bu panolar alçı boya ve yapıştırıcı karışımından oluşuyor. Uzun yıllar özelliğini koruyan bu duvarların tekrarı ve restarosyonu bize söylendiğine göre çok zor.


  Müzik aletsiz müzik odası
  Müzik odasındaki tavan işlemeleri ise çapraz tonoz denilen bir teknik kullanılarak yapılmış. Bu yöntem akustik için çok elverişli olduğundan Batı'da mabetlerde kullanılmış. Bu odanın duvarları tamamen şutuk. Mobilyalara bakarsanız müzik aletlerini andırdığını fark edersiniz. Müzik odası deniliyor ama bu odada bir müzik aleti görmeniz mümkün değil. Fakat Dolmabahçe Sarayı'nda buraya kayıtlı bir piyano bulunduğunu söylüyor rehberimiz.
  İngiltere'den özel olarak getirtilen şöminelerin üzerinde dönemin aydınlatma sistemi olan gaz lambaları ve Fransız Sèvres porselen vazolar dikkat çeken objeler arasında. Odalardaki avizeler orijinal. Giriş salonunda bulunan avize ise toplama olarak biliniyor. Kasır'da bir diğer ilgi çekici yer ise tuvalet. O dönem düşünüldüğünde içerde bir tuvalet olması insanı şaşırtıyor. Aynen günümüz şartlarına uygun olarak tasarlanmış tuvalet tek parça mermerden ve en ilginç tarafı da aşağı yukarı günümüze benzeyen bir kanalizasyon bağlantısına sahip olması.

  Gelelim köşkün en görkemli odasına yani 'merasim odasına'. İlk bakışta buranın çok özel ve bir padişaha yakışır görkemde bir yer olduğu hissediliyor. Tavana baktığınızda son derece görkemli bezemeler görebilirsiniz. Bu bezemeler karmaşık gelebilir hatta algılaması bile zordur. Ancak bu gibi yapılarda eklektik bir tarz kullanıldığını unutmamak lazım. Sultan Abdülaziz döneminde sancak devir törenlerinin de burada yapıldığı söyleniyor.
  Ihlamur Kasrı için bir iki not daha: Sultan Abdülmecid'in genç yaşta ölmesinin ardından Abdülaziz ağabeyinin sevdiği bu kasra ve çevresine fazla önem vermemiş. Meraklı olduğu horoz ve koç dövüşleri bazen bu bahçede yapılırmış. Sultan Mehmed Reşad'ın da zaman zaman kullandığı kasırda İstanbul'u ziyaret eden Bulgar ve Sırp kralları şimdi café olarak hizmet veren Maiyet Köşkü'nde ağırlanmış. Bu köşk Merasim Köşkü'nden daha gösterişsiz.
  HİPODROM VE SULTANAHMET MEYDANI

  Her devirde şehrin en önemli ve dinamik yeri yarım ada yedi tepesinin ilki olmuştur. Şehrin ilk kurulduğu akropol surlarla çevrili tipik bir Akdeniz ticari yerleşimiydi. Roma devrinde bu merkez genişletilerek yenilenmiştir. Günümüze çok az kalıntıları kalan Roma devri önemli yapıları ve abideleri Hipodrom çevresinde inşa edilmişti. “Büyük Saray” diye bilinen İmparatorluk Sarayı Hipodromun yanından başlar aşağılara deniz kenarına kadar uzanırdı. Bu Saraydan günümüze bir büyük salonun yer mozaik panosu gelebilmiştir. Şehrin en önemli meydanı Agusteion ve burası ile cadde arasında Milerium zafer takı bulunurdu. Cadde Roma’ya kadar uzanan yolun başlangıcı idi ve ilk km taşı da buradaydı. Hamamlar mabetler dini kültürel idare ve sosyal merkezler bu civara yerleşmişlerdi. Semt Bizans ve Türk devirlerinde de merkezi önemini devam ettirmiştir. İstanbul’un en önemli abideleri Ayasofya Sultan Ahmet Camii Türk ve İslam Eserleri Müzesi Yere Batan Sarnıcı burada Hipodromun çevresindedirler. Şehrin ana caddeleri (aşağı limana inen ve batıya şehir surlarına doğru gidenler) Hipodromdan başlar ve yamaçları takip ederdi. Yol kenarları ticari kuruluşlar ve ikametgahlarla çevrili idi. Yan yollar dar ve bazıları basamaklarla yokuş aşağı uzanırlardı. Anayol kaldırımları bazen iki katlı galerili inşaa edilmişlerdi.

  Yol boyu geniş meydanlardan ayrılan sapaklarla sur kapılarına ulaşılırdı. Ana cadde “Mese” diye anılırdı. Surlarda Altın Kapı yolu “Via Egnetia” Roma’ya giden yoldu. “Hipodrom” At binenlerin atların meydanı anlamına gelir. Roma İmparatoru Septimius Severus”un 2.yy. sonlarına inşa ettirdiği hipodrom Büyük Konstantin tarafından devasa ölçülerde genişletilmişti. Bazı tarihçiler 30 bazıları da 60 bin seyirci kapasitesinde olduğunu bildirirler. 2 veya 4 atın çektiği arabaların yarışları esas gösterilerdi. Roma İmparatorluğu ve sonradan Bizans İmparatorluğu devrinde hipodrom şehrin toplantı eğlence heyecan ve spor merkezi olarak 10 yy’a kadar önemini sürdürmüştü. 1204 Latin istilası ile beraber şehrin bir çok diğer abideleri gibi burası da önemini yitirmişti. Araba yarışları yanında müzisyen toplulukları dansözler akrobatlar vahşi hayvanlarla kavga gösterileri toplantılar yapılırdı. Bütün bu faaliyetler için ise Roma devrinde bol tatil günleri mevcuttu. Dev ölçüde bir U harfi şeklinde olan hipodromun doğu uzun tarafında damında 4 bronz at bulunan balkon şeklinde imparator locası yer alırdı. Ortada hipodromun kum kaplı sahasını ikiye bölen arabaların etrafında yarıştığı alçak bir duvar bu duvarın üstünde de İmparatorluğun çeşitli yerlerinden getirilen abideler ve meşhur at yarışçıları ile atlarının heykelleri bulunurdu. Şöhretli bir araba yarışçısı akla gelebilecek her türlü maddi olanak içinde yüzerdi. Yarışçılar yeşil-mavi-sarı-kırmızı gibi politik güçleri de olan takımlara ayrılmışlardı. Zaman zaman yarışlara politika karışır karşılıklı güçlerin mücadeleleri korkunç katliamlara dönüşebilirdi. Hipodrom günümüze zemini 4-5 metre yükselmiş ve kalabilmiş 3 abide ile gelmiştir.


  Bunlar Mısır’dan getirilen Obelisk Yılanlı Sütun ve Örme Obelisktir. Türk devrinde bu meydanda bazen eski günlerindeki zengin gösteriler gibi çeşitli festival ve gösteriler tertiplenmişti. Hipodrom’un batısında Sultan Ahmet Camii’nin karşısında yer alan İbrahim Paşa Sarayı 16. yy. zengin ve tipik özel sarayların günümüze gelen tek örneğidir. Bu güzel yapı Türk ve İslam Eserleri müzesi olarak ziyarete açıktır. Muazzam Hipodromdan günümüze yuvarlak güney ucu gelmiştir. Büyük kemerlerle donatılmış tuğla bir yapıdır. Sonraki devirlerde Hipodromun taş blokları ve sütunlarının tamamı başka yapılarda kullanılmıştır. Hipodrom girişi sağındaki parkta 4-5 yy. ait özel saray kalıntıları az ilerisinde de Aya Öfemiya Bizans Kilisesinin kalıntıları bulunmaktadır.

  Şehr-i İstanbul Dergisi  MISIR’DAN GETİRİLEN OBELİSK (THEODOSİUS OBELİSKİ)

  İki Obelisk M.Ö. 1490’lı yıllarda Mısır Firavunu III. Tutmosis tarafından ordularının Mezopotamya’da kazandıkları zaferlerin şerefine Luksor’da Karnak mabedinin önüne dikilmişti. Obeliskler ender kalitede pembe granitten yapılmıştı. 4.yy.’da kesin bilinemeyen bir Roma İmparatoru yapmaya muktedir olduğu halkı heyecan ve takdir hisleri içinde bırakacak bir olay düşünerek tonlarca ağırlığındaki bir obeliski İstanbul’a getirtti. Yıllarca hipodromdun bir köşesinde bırakılan obelisk I. Theodosius zamanında 390 yılında şehrin idarecilerinden Proclus tarafından büyük zorluklarla dikildi. Her devirde “tılsımlı” bir abide sayılan eser İstanbul’daki en eski tarihi abidedir. Obelisk rölyeflerle süslü Roma devri kaidesinin üzerindeki 4 bronz blok üzerine yerleştirilmiştir. Kaidede İmparator çocukları ve diğer önemli kişilerin imparatorluk locasından yarışları seyir etmeleri halkın müzisyenlerin dansözlerin hareketleri ve araba yarışları konu edilmektedir. Kaidesi ile birlikte yüksekliği 25.60m'dir.  YILANLI SÜTUN

  İstanbul’un en eski eserlerinden birisidir. Birbirine dolanmış 3 yılanın kafaları altın bir kazanın 3 ayağı biçimini alıyordu. M.Ö. 5.yy’da Persleri yenen 31 Yunan şehri elde ettikleri bronz ganimetleri eriterek bu eşsiz kalitedeki eseri yaptırtmıştı. 8 m. boyundaki Yılanlı Sütun aslında Delfi’deki Apollo mabedine dikilmişti. İmparator Konstantin tarafından 324 yılında getirttirilerek Hipodromun ortasına diktirilmiştir. 17 yy.da yılanların kafaları yerlerinde duruyordu. Sonradan kayıp olan kafaların bir parçası bulunarak İstanbul Arkeoloji müzesine konulmuştur.

  Şehr-i İstanbul Dergisi  ŞEHZADE CAMİİ

  Kanuni Sultan Süleyman’ın genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmet adına Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

  Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak devrinin büyük mimarı Mimar Sinan Şehzade Camii ve külliyesini 1544-48 tarihleri arasında dört yılda tamamlamıştır. Koca Sinan daha sonraları yaptığı bir değerlendirmede “Şehzade çıraklık Süleymaniye kalfalık Edirne Selimiye de ustalık eserimdir” diyecektir. İşte Şehzade Camii Sinan’ın mimari dehasındaki ana devirler olan bu üç abide eserin ilk basamağıdır.

  Yarım kubbe problemini ilk defa ele aldığı bu camide Mimar Sinan dört yarım kubbeli ideal bir merkezi yapı meydana getirip Rönesans mimarlarının rüyasını gerçekleştirmiştir.Cami kare planlı olup üstü yarım küre şeklinde bir büyük kubbe ve bunun etrafında dört yarım kubbeyle örtülmüştür. Dört köşede yarım küre dört de küçük kubbe vardır. Bütün kubbeler dört büyük fil ayağı üzerine oturur. Mimar Sinan’ın eserlerinde görülen sadelik ve tezyinat bu camide de görülür.

  Şehzade Camii’nin büyük dış avlusu altı kapılıdır. Caminin cümle kapısı duvarının iki yanındaki ikişer şerefeli çift minaresi yapının en dikkat çeken bölümlerindendir. Diğer cami ve minarelerdeki sadelik burada yoktur. Koca Sinan’ın bu minarelerdeki tezyinatı emsalsizdir.

  Dört yarım kubbe ile desteklenen bir merkezi kubbe ile örtülüdür. “Kare içine oturan haçvari plan tipolojisinin Osmanlı mimari geleneği çerçevesindeki gelişiminin son noktasıdır. Bu gelişimin bir önceki adımları Edirne’deki Üç Şerefeli Cami eski Fatih Camisi ve Üsküdar’daki Mihrimah Sultan camilerinde görülür.¹”

  Mimar Sinan daha sonra inşa ettiği Süleymaniye ve Selimiye camilerinde Şehzade Camisi’nden daha ileri mimari çözümlemelere ulaşmışsa da Şehzade Camisi plan şeması Sultanahmet Camisi Yeni Cami gibi 17. yüzyıl camilerinde beğenilerek kullanılmıştır.

  Şehzade Camisi’nde şadırvan avlusu ve cami kitlesi iki eş karedir. “Kubbe çapı 19 m kubbenin zeminden yüksekliği 37 m dir. Merkezi kubbe pandantifli kare bir baldaken oluşturur.¹” Kubbeyi taşıyan dört ayakların çok fazla yer kaplamamasıyla mekan bütünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır. Örtü yarım kubbeler ve eksedralarla yapı kanatlarına ulaşır. Dışarıda büyük orta kubbenin oturduğu kare kısmın dört köşesine ve yarım kubbelerin yanlarına dört ağırlık kubbesi konularak kemerlerin açılması önlenmiştir. Bunlar camiye aynı zamanda kademe kademe yükselme vermiştir. Yan galeriler yoktur ve böylece mekân daha fazla bir bütünlük kazanmıştır. Sadece hünkar ve müezzin için küçük birer mahfil bulunur. “Örtünün eğrileri ile planın doğruları küresel geçit öğeleri ve mukarnaslarla birbirleriyle buluşurlar. Masif duvarların yerine Osmanlı mimarlığında ilk kez dış mimaride revak kullanılmıştı. Yan revaklar iki kareden oluşan harem ve avlu planına bir ek olarak akıtılmıştır ve avlu yönünde minareler sonlanır.” 2’şer şerefeli bu minareler oldukça zarif bezemeye sahiptir.

  Şehzade Cami’sinin simetrik modülasyonu avluda da kendini gösterir. “Şadırvan avlusu da cami gibi 5x5 modüle bölünmüştür. Kubbe açıklığına eşit olan açık bölüm 3x3 modül olarak açık bırakılmıştır. Kubbe büyüklükleri ve yükseklikleri aynıdır. Osmanlı mimarlığının en dengeli avlularından biridir.¹” Merkezde bulunan sekizgen şadırvan yaklaşık bir modül büyüklüğündedir. Revak kubbelerinin büyüklükleri birbirine eşit yükseklikleri birbirine eştir ve hemen cami planındaki köşe kubbelerle aynı büyüklüktedir. “Bu yüzden Şehzade Cami avlusu Beyazıt Cami avlusu ile birlikte Osmanlı Mimarisinde bulunan en dengeli ve güzel avlularından biri sayılır.¹” Mermer ve somaki kaidelere oturan revak sütunları 12 adettir. Revakları örten kubbelerin sayısı da 16’dır.

  “Bezeme özellikleri açısından özgün bir yapıdır. 15. yüzyıldan itibaren başlayan yalınlaşma eğiliminin dışına çıkmıştır. Çok renkliliğin vurgulanışı yapının dış profillerine getirilen bezemesel öğeler minarelerin yüzey bezemeleriyle benzersiz yapıdır. Mihrap minber ve müezzin mahfili mermerdendir.”  FRANSIZ SOKAĞI

  Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nin arka tarafında metruk halde bulunan sokaklardan birisiydi Cezayir Sokağı. Afitaş Yapım Şirketi ile Kültür Üniversitesinin ortaklaşa geliştirdiği "Fransız Sokağı" projesiyle kentsel dönüşümü sağlandı. Projeyle 1800'lerin sonu 1900'lerin başı itibariyle yüzyılın değişimine tanıklık etmiş farklı hayatların yaşandığı birkaç nesille birlikte gözden düşmüş binalar restore edildi pembe ve sarı renklere boyandı tentelerle donatıldı. Kaldırım taşları yenilendi bölgenin tamamı için özel bir müzik sistemi kuruldu. 4 gün 4 gece sürer açılışın ardından da İstanbul'un kültür sanat ve eğlence yaşamındaki yerini aldı. Fransız Sokağı'nı süsleyen havagazıyla çalışan 100 yıllık sokak lambalarını Paris Belediyesi gönderdi. Yer taşları Paris'ten gelen mimarlarla çalışılarak düzenlendi. Sokağa adını veren Fransızlar Beyoğlu'nda çok önemli izlere sahip. Zira Beyoğlu'ndaki ilk kahvehaneler ilk oteller ilk sinema ve tiyatrolar 19. yüzyılda Fransızlar tarafından kurulmuş. Sokağın sol tarafındaki binaların tümü 1890-1910 yılları arasında İstanbul'da yaşamış Karaköy ve Eminönü rıhtımlarını inşa eden Fransız müteahhit mühendis Marius Michel'in imzasını taşıyor. Ayrıca ünlü Fransız ressam Al-bert Mille de 1950'li yıllarda bu bölgede yaşamış. Fransız kültürünü yansıtmayı hedefleyen sokakta değişik tatlar sunan cafeler restoranlar ve sanat merkezleri bulunuyor.

  BRASSERİE LEVANTİNE **** lokanta ve galeri. Pera kültürünü oluşturan Osmanlı levantenlerinin mutfak kültürünü yansıtan bir mönüsü var. Birinci katındaki galeride tablolar ve Türk modacıların kıyafet tasarımları sergilenecek. CAFE DES ARİSTES (Sanatçılar Kahvesi) Avrupa'ya özgü çok özel tatlar sunuluyor. Bahçesi 20 iç mekan 60 kişilik.

  CAFE MİRO **** lokanta. Ünlü ressam Miro'nun (1893-1983) çalışmalarının kopyalanyla süslü bir ortam. Mönü Fransız mutfağı ağırlıklı. Croissant krep salata çeşitleri ve Fransız şarapları sunuyor. İçerisi 100 dışarısı 8 kişilik.

  CENTRE DE DOCUMENTATION DE BEYOGLU (BEYOĞLU BELGE-BİLGİ MERKEZİ) Beyoğlu Gazetesi ve Fransız Sokağı işbirliğiyle açılmış. Bu merkezde tarihi ve güncel her türlü bilgi belge ve yayın toplanacak. Konuyla ilgili herkese açık. Burası aynı zamanda turizm bürosu.

  CHEZ LES DAMES (HANIMEFENDİLERİN YERİ) **** restoran. Dekorasyon da yemekler de tipik Fransız. Chez Les Dames'ın duvarında ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu'nun hediye ettiği kocaman bir Coco Chanel afişi duruyor. Üzerinde de şu yazı var; Bir Fransız sokağı ancak Chanel ile efsaneleşir! " DESİR (ARZU) Mönüde şarap ve peynir çeşitleri yer alıyor. İsterseniz beğendiğiniz peynir şarap veya salamı şarküteri bölümünden alabilirsiniz.

  GALERİE D'ART (SANAT GALERİSİ) Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin sergileneceği çok amaçlı bir salon. Aynı zamanda sanat üzerine konferanslar seminerler müzayedeler ve sempozyumlar düzenlenecek.

  LA VİE (HAYAT) Restoran **** bar. Girişte yer alan tek salon lobi olarak kullanılmış. Üst katta piyano bar. Yanında gizli bahçe en üstteki üç bölümlü alan ise Fransız restoranı.

  LE CHEVALİER (ATLI) Şarapevi restoran. Türk ve Fransız şaraplarının sunulduğu ortaçağ görüntüsünde bir şarapevi. Fransız müziğinden örnekler sunuluyor. Aynı zamanda resim sergileri de açılıyor.

  LA TERASSE (TERAS) Pastane **** Soft müzik eşliğinde Fransızlar'a özel ekmekler çörekler sunuluyor. Alkolü kaçıranlar için çorba sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kahvaltı diyet yapanlar için kalorisi düşük pasta ekmek çeşitleri mevcut.

  LES ZAZOUES Restoran bar. Mönü ağırlık et ve balık üzerine. 4 katlı restoran barın her katında farklı bir işletme var. En altta Perspective hemen onun üstünde Cemil Ipekçi'nin Gitane'ı üst katta ise Fransız Sokağı Projesi'nin sahibi Mehmet Tasdiken ve Poyraz Topal'ın işlettiği 'Antique Pomme' yer alıyor.

  RESİDENCE (KONUT) Sokağa gelen misafir ve sanatçıların konaklayabileceği bir otel 2 oda mutfak banyo ve terastan oluşuyor.

  ARKEO Kitap ve hediyelik dükkanı. Türkiye özellikle de İstanbul ve Beyoğlu ha kkında yazılmış eserler haritalar satılıyor. Hediyelik eşya halı gerçek ve sahte mücevher de bulunuyor.

  BELLE DU JOUR (GÜNDÜZ GÜZELİ) **** restoran bar. Mönü Akdeniz mutfağı ağırlıklı. Fransız caz müziği çalınıyor. Sabah kahvaltı ile gün başlıyor. Öğle ve akşam yemeğiyle devam ediliyor. Terastaki şampanya barda ise ünlü Fransız şampanyalarını bulabilirsiniz. Yemeklerde sızma zeytinyağı kullanılıyor. Deniz mahsûlleri Marsilya usulü hazırlanıp sunuluyor.

  CAFE 8 İki katlı. gün kahvaltı servisiyle başlıyor. Öğle ve akşam üstü çay servisiyle devam ediyor. Akşam yemeğinde ağırlık Fransız mutfağında. Resim ve takı sergileri de açılıyor. 80 kişi kapasitesi var.

  CAFE DE LA PLACE Paris'te çok sık rastlanan tipik bir sanatçı ****si. Dekorda eskitilmiş ahşap ağırlıkta. Canlı müzikle birlikte sergiler ve ayrıca muhtelif konularda konferanslar olacak..

  CAFE A. MILLE **** restoran bar. **** adını bu binada yaşamış istanbul doğumlu Fransız asıllı ünlü portre ressamı ve süsleme sanatçısı Albert Mille'den almış. Mönüde Fransız tarzı çorbalar salatalar krep ve makarna ağırlıkta.

  CHEZ SAKMAN Stüdyo **** bar restoran. Ünlü müzik adamı Vedat Sakman'ın işlettiği Chez Sakman'ın mönüsü Akdeniz mutfağından. İşletmenin ana konsepti canlı müzik üzerine kurulu.

  Şehr-i İstanbul Dergisi

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Pier Loti

  Eyüp Sultan Camii'nin yanındaki mezarlıkların arasından upuzun merdivenleri tırmanmaya başlarken bir yandan Haliç'i seyrediyor bir yandan da ortamın yaydığı mistik huzuru soluyorsunuz. Yolun sonunda karşınıza tarihi Pierre Loti Kahvesi çıkıyor. Birkaç yüz yıllık geçmişe sahip kahve eşsiz manzarasıyla sizi alıp eski zamanlara Cenevizlilere Osmanlılara götürüyor.. 19. yüzyılın sonlarına kadar Rabia Kadın Kahvehanesi olarak bilinen Fransız yazar Pierre Loti kahveyi mekan tutmaya başladıktan sonra Pierre Loti Kahvesi olarak anılan kahve yıllardır aşıkların kendisiyle buluşmak ve şehirden kaçarak spritüel bir huzur solumak isteyenlerin durağı. Pierre Loti 1850-1923 yılları arasında yaşamış ünlü Fransız yazar ve oryantalist. Deniz subayı olan Loti Türkiye'ye ilk kez 1876 yılında gelmiş ve bir yıl kalmış. Eyüp sırtlarındaki tarihi kahveyi de o yıllarda keşfetmiş. Haliç'in büyüsü mü bilinmez ama Pierre Loti'yi oraya çeken bir diğer unsur da Aziyade ismindeki evli bir Osmanlı hanımıymış.


  Fransa'da evli olduğu söylenen Pierre Loti ile Aziyade arasında büyük bir aşk olduğu yıllarca efsane gibi dilden dile aktarılmış. Pierre Loti aynı isimli romanında Aziyade'ye olan aşkını gizlememiş. İşte o gün bugündür kahvenin adı Pierre Loti olarak anılmış. Kahvenin bulunduğu tepeye de Loti'nin anısı Pierre Loti Tepesi adı verilmiş.. Bu tarihi kahvenin hemen bitişiğindeki eski merdivenlerden çıkınca sağ tarafta istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1997 yılında Pierre Loti Tepesi'ndeki yapıları istimlak ederek bölgeyi turizme kazandırmak amacıyla başlattığı projenin ürünleri karşımıza çıkıyor; metruk evlerin yerine Osmanlı-Türk mimarisine uygun yapılan ahşap konaklar. Mevcut yapıları muhafaza edilen turistik kompleksin yapımı 2000 yılında tamamlandı. Otel olarak hizmet veren altı konağa Pierre Loti'ye yakın semtlerin isimleri verilmiş; Ayvansaray Sütlüce Eyüp Balat Hasköy ve Fener konakları. Turquhause Butik Otel olarak turizme açılan konaklar 68 odalı ve130 yatak kapasitesine sahip. Tarihi konaklarda bir gece konaklamanın bedeli 60-100 dolar arasında değişiyor.İç mekanlar tesislerin içinde bulunduğu tarihi atmosfere uygun objelerle dekore edilmiş. Restoran ve ****nin tavanları kalemkarlar ve nakkaşlar tarafından özenle süslenmiş.

  Tesisin bulunduğu bahçe zevkli bir peyzaj çalışmasıyla ziyaretçilerin rahatça gezebilecekleri bir alana dönüştürülmüş. Pierre Loti'de konakların yanı sıra tarihi eserlerde restore edilmiş. Örneğin 250 yıl önce idris-i Bitlisi tarafından yaptırılan Sıbyan Mektebinin restorasyonu tarihi mimari'nin korunmasına katkı açısından önemli. Bahçedeki Niyet Kuyusu'na iki rekat namaz kılıp niyet duasını okuduktan sonra gelenler kuyunun içine baktıklarında kaybettikleri değerli bir şeyin nerede olduğunu gördüklerine inananlar bu umutla hâlâ kuyunun içini gözleyenler var. Tesisin girişinde Attan Düşen Ali Paşa'nın kabri de bulunuyor. Rivayete göre rahmetli Paşa'nın padişahla arası açılmış görevinden azledilmiş. Bir süre sonra padişah tarafından iade-i itibara mazhar olmuş ancak bu kez attan düşüp vefat etmiş. Pierre Loti Turistik Tesisleri'ne gelenler Halic'in muhteşem siluetini izlemenin yanı sıra Miniatürk'ü yukarıdan görme şansına da sahipler.  Haydarpaşa Tren Garı

  Haydarpaşa Garı 1908'de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilen tren garıdır. Gar TCDD'nin ana istasyonudur. İstanbul'un Anadolu Yakasında Kadıköy'de bulunur. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde Bağdat Demiryolu yanında İstanbul-Şam-Medine (Hicaz Demiryolu) seferleri de yapılmaya başlanmıştır.

  Devrin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminde 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmıştır.1908 yılında ise hizmete girmiştir. Binanın bulunduğu sahaya III. Selim'in paşalarından Haydar Paşa'nın adı verilmiştir.

  Binanı inşaatı Anadolu Bağdat adı altında bir Alman şirketi gerçekleştirmiştir. Ayrıca bir Alman'ın teşebbüsüyle garın önünde mendirek inşa edilerek Anadolu'dan gelecek veya Anadolu'ya gidecek vagonların ticari eşyasını yükleme ve boşaltma işlevi için tesisler yapılmıştır. İki Alman mimar Otto Ritter ve Helmuth Conu tarafından hazırlanan proje yürürlüğe girmiş garın yapımında Alman ustalarla İtalyan taş ustaları birlikte çalışmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında gar deposunda bulunan cephanelere 1917'de yapılan bir sabotajla çıkan yangın sonucu binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür.

  Yeniden onarılan bina bugünkü şeklini almıştır. 1979'da Haydarpaşa'nın açıklarında Independente adlı tankerin bir gemiyle çarpışması sonu meydana gelen patlamadan ve sıcaktan dolayı binanın O Linneman adlı ustanın yaptığı kurşun vitrayları hasara uğramıştır. Aslına uygun olarak yeniden onarılan bina 1976'da geniş çapta onarılmış ve 1983'ün sonunda dört dış cepheyle iki kulenin restorasyonu tamamlanmıştır.  Anadolukavağı

  İstanbul Boğazı’nın kuzey tarafında bulunan Anadolukavağı Rumelikavağının karşısına düşmektedir.

  Suyu ve inciri ile meşhur olan Anadolukavağı “şifalı” olarak nitelenen birçok güzel su kaynağına ev sahipliği yapar. Anadolukavağı denince camileri ve çeşmeleri yanında meşhur Yoros Kalesi ve Yuşa tepesine değinmek gerekir.

  Kale yapısı klasik dönem kent koruma kültürünün en önemli unsurlarından birisidir. Stratejik noktalara inşa edilen muhkem kaleler kentin denizden ve karadan gelebilecek saldırılara karşı korunmasını sağlar. Özellikle Boğaz’ın Karadeniz ile birleştiği nokta İstanbul için stratejik önemi haiz bir nokta olmuştur. Yoros Kalesi’nin önemini de bu doğrultuda değerlendirmek gerekmektedir.

  Anadolukavağı Kalesi ya da Ceneviz Kalesi olarak da bilinen Yoros Kalesi Karadeniz’e değer süreç bu şekilde başlamış olur. Yoros Kalesi II. Bayezid tarafından tamir edilmiş ve Yoros Kalesi Mescidi yaptırılmıştır. Daha sonra kale dizdarı Mehmed Ağa buraya bir tane hamam yaptıracaktır.

  Yaklaşık beş yüz metrelik bir uzunluğunda olan Yoros Kalesi altmış ila yüz otuz metre arasında bir genişliğe sahiptir. Kalenin en muhkem kısmı kalenin üzerinde kurulduğu tepenin Anadolu’ya bakan kısmıdır. Kalenin heybetli kapısı tepenin en yukarı kısmında yarım daire şeklindeki iki burcun arasındadır. Söz konusu burçların dışarı bakan kısımlarında mermer üzerine işlenmiş salip ve bunun kolları arasında grek yazısı ile Hz. İsa’nın adını simgeleyen harfler bulunmaktadır. Aynı girişin iç tarafında ise yine mermer üzerine işlenmiş bir levha üzerinde grek harfleri vardır ki bunlar “despot Manuel”in adını simgelemektedir. Kale birbirinden sur ve kapılarla ayrılmış iç kale kale ve şehir olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Şehir kısmının suru sahile kadar uzanmaktayken kale ve iç kale tepe üzerinde bulunmaktadır. Düşman gemilerinin karanlıkta karaya oturmasını sağlamak amacıyla akşamları kale kısmında ateş yakılmadığı söylenir.

  Yuşa tepesi Anadolukavağının en önemli simgelerinden birisidir. Anadolu sahilinin altıncı burnu olan Macarburnu’nun yanıbaşında Macar bahçesi olarak adlandırılan bir yerin arkasında yükselen dağın tepesinde bulunan Hz. Yuşa’nın mezarı çok eski devirlerden beri kutsal sayılan ve ziyaretçilerin akınına uğrayan bir mekândır.  Büyük Göksu Deresi

  GÖKSU DERESİ İstanbul’da Boğaz’ın Anadolu yakasında Anadoluhisarı ile Küçüksu Deresi arasındaki düzlük alan. Adını hisarın yanından denize dökülen Göksu deresinden alır. Osmanlılar öncesine ilişkin kesin bilgiler yoktur. Osmanlılar döneminde bir gezinti ve eğlence yeri olarak önem kazandı. Göksu ile Küçüksu arasındaki ulu ağaçlarla kaplı geniş düzlük ve sandalla gezintiye elverişli Göksu deresi bölgeyi İstanbul’un en gözde gezi ve dinlence yeri durumuna getirdi. Buralarda bazı kasr’lar ile kentin düzeniyle görevli bostancı ocağı ve bir camiden başka yerleşme yoktu. Göksu kıyısında deniz yoluyla getirilen buğdayı öğüten mirî değirmenler vardı. Göksu deresinin getirdiği çamur seramik çanak-çömlek yapmaya yaradığı için çevrede testicilik ilerledi. Göksu testileri suyu sızdırıp serin tutmakla ve dayanıklılığıyla ün kazandı. Türk edebiyatında da önemli yer tutan Göksu; başlangıçta şiir ve şarkılarda sonraları ise roman ve öykülerde yer aldı. Göksu’da bugün de ayakta kalan başlıca eserler: 1751’de ahşap 1856’da ise bugünkü görüümüyle Abdülmecit tarafından yaptırılan Göksu Kasrı (Küçüksu Kasrı) bugün müze olarak ziyarete açıktır. Göksu Çeşmesi Göksu kasrının karşısında III.Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan için yaptırıldı (1806).

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Göksu Kasrı

  Boğazı süsleyen saray ve kasırların en güzel örneklerinden birisi de Küçüksu Kasrıdır. I.Mahmud Göksu ve Küçüksu derelerinin arasında yer alan yeşil çayırlık ve ormanlık yamaçlara sık sık gelir at biner avlanır eğlenir.

  Anadoluhisarındaki Kasr-ı Behçeden mermilerin deniz üstündeki sektirmelerini seyretmeyi çok severdi. Sadrazam Divittar Mehmed Paşa Padişahın buralara olan aşırı sevgisini sezdiğinden oldukça geniş bir arazi seçerek padişaha burada bir saray yapılmasını teklif etmiş padişah da bu sarayın yapılmasını hoş karşılayarak derhal sarayın yapılmasını emretmişti. Mühendis ve eski şehremini Yusuf efendiye iki katlı bir saray plânı hazırlatıldı ve işe başlandı. Böylece 1751 de muhteşem bir alayla Kasr padişaha açıldı.  Civarında su olmadığından Kandilli yamaçlarında kuyular açıldı suları terazilerle bu kasra akıtıldı. Sarayın bahçesine fıskiyeler büyük havuzlar ve sebiller yapılmıştı. Sarayın III.Selim zamanında (1792) Hassa baş mimarı Mehmet Arif nezaretinde esaslı bir tamir geçirdiğini Başbakanlık arşivinde 4176 no.da kayıtlı vesikalardan öğrenmekteyiz. Bu vesikalarda tavanların sütun başlıkları ve bazı salonların altında sıvalı olduğu tavanlarının oyma ve kakmalarla süslendiği pek çok tezhip sanatının yer aldığı da bildirilmektedir.

  II.Mahmud tarafından da bir tamir gören ahşap saray Sultan Abdülmecid zamanında (1856) yıktırılmış ve yerine padişahın emriyle Nigogos Balyan’a bugünkü kâgir bina yaptırılmıştır. Kasır bir bodrum üzerine yükselen iki kattan ibarettir. Bodrum katta mutfağı kileri uşak ve hademe odaları vardır. Diğer katlar sofaya açılan dörder oda halindedir. Dış görünüşünü çok sade bulan Abdülaziz kasrın cephelerini mimariyi iyice örtecek şekilde gayet zengin kabartma süslerle donattırmıştır. Bu yüzdendir ki Ihlamur Kasrı ile uslûp benzerliği gösterir. Cephelerinin hareketliliği ile zengin bir Barok örneğidir.

  En hareketli cephe deniz cephesidir. Ortada at nalı biçimi merdivenler geriye alınmış giriş merdiven kolları arasına yerleştirilmiş fıskiyeli mermer havuz hepsi birlikte binanın bünyesinde bütünleşmiş ayrıca yine bu cephede süsleme motifleri pencere etrafında yoğunlaşmış girlantlar istiridye kabukları vazo ve nişlerle daha da zenginleştirilmiştir. Yan cephelerde daha azalmış arka cephe de ise daha da sadeleştirilmiştir.

  Kasrın kara ve deniz tarafındaki kapılarından başka zemin katta doğu ve batıda birer kapısı daha vardır. Bu kapılar iki yan cephedeki balkonlarla gizlenmişlerdir. Bahçeyi çeviren demir döküm parmaklıklar ve dört yöne açılan kapılar kasrın güzelliğini tamamlayan unsurlardır.

  Bu kadar zengin dış süslemeye karşılık iç dekorasyon ve süsleme de aynı derecede güzeldir. İtalyadan getirtilerek renkli ve çok kıymetli taşlarla yaptırılmış şöminelerin işleme tarzları her odada ayrıdır. Yine her odanın aynası avize ve masaları ile parke döşemesi de ayrı ayrıdır.

  Abdülaziz tahta ilk çıktığı sene içinde İngiliz Veliahdı VII. Edward şerefine Küçüksu Kasrında bir öğle yemeği tertip etmiş son halife Abdülmecid efendi de yedi çifte koşulu kayığı ile Küçüksu’ya gelmiş ve Kasra inerek kendisine kahve ve mısır ikram olunmuştur.

  Yaz mevsimlerinde Boğaz içinde gezintiler yapan Atatürk buraya uğradığı zaman üst katın denize bakan odasında istirahat etmiştir.

  Alt katta dört üst kattaki dört oda ve salonlardaki nefis parke işçiliği şömineleri ve tezyinatıyla görülmeğe değerdir. 1980 yılında milli saraylar müdürlüğü sanatkârlarınca gayet güzel bir şekilde restore edilmiştir.  İstanbul Sarayları

  Üç imparatorluğa başkent olmuş İstanbul’da imparator ve sultanların oturdukları bir çok saraylar yapılmıştır.

  Roma’nın başkentini İstanbul’a taşıyan Kostantin Ahırkapı sırtlarında büyük bir saray inşa ettirmişti. Bu saray 532 deki Nike isyanında yanmış Justinianus zamanında yeni baştan daha geniş ve yeni bir plâna göre yaptırılmıştı. Altın mozaik ve renkli mermerlerle süslü bu saray kompleksi bir çok saray binalarından oluşmakta 500 000m2lik bir alanı kaplamaktaydı. Bugün Atmeydanından başlayarak Sultanahmed Camiinin bulunduğu alanı kaplayan ve denize ulaşan Büyük sarayın etrafını surlar çevirmekteydi. Bu surlar içinde çeşitli binalar ve kiliseler de yer almaktaydı. İçlerinde yer alan mozaikler şimdi yerinde mozaik müzesi olarak teşhir edilmektedir. Büyük saray veya Aayasofya Sarayları denilen bu sarayın dışında Marmara kıyısında Blâkerna sarayı bulunmaktaydı. İmparator Anastas’ın (491-518) yaptırdığı Balâkerna sarayı sonradan büyültülerek sur içine alınmış Manuel Comnen (1143-1180) Ayasofya yakınında büyük saraydan buraya taşınmıştır. İpek perdeleri süslemeleri ve bahçelerinin güzelliği ile bu saray göz kamaştıran bir güzelliğe sahip idi. Latin istilası ve İstanbul kuşatmaları sırasında bu sarayda harab olmuş durumdaydı.

  Marmara kıyısında I. Bazil ve II. İzak tarafından yaptırılan manguana sarayının bugün yalnız bodrum kemerleri günümüze gelebilmiştir. Diğer bir Bizans sarayı da imparator Costantin tarafından yaptırılan Tekfur sarayıdır. Bugün Edirnekapının kuzeyinde kara surlarının bittiği yerde mermer ve tuğladan yapılan Tekfur sarayının harabeleri halâ ayakta durmaktadır.

  Renkli mermerlerle süslü sarayın birinci katında divan hanesi ikinci katında da 23x10m. ebadında ve 65m. yükseklikteki tavanıyla bir salonu bulunuyordu. Burada taç giyme merasimleri yapılmaktaydı. Ne yazık ki İstanbul’un fethi sırasında bu saray da harab durumdaydı. Bu nedenle Bizans saraylarından hiç biri günümüze kadar gelememiştir.

  Osmanlı döneminde de ilk defa Fatih Beyazid meydanında Saray-ı Atik adı verilen bir saray yaptırmıştır. Daha sonra da bilindiği gibi Topkapı sarayını yaptırarak buraya taşınmıştır. 1843-1856 yıllarında Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe sarayından sonra Abdülaziz Beylerbeyi ve Çırağan saraylarını yaptırmış daha sonra da II. Abdülhamid köşklerle genişleterek Yıldız sarayını meydana getirmiştir. Ayrıca Atmeydanındaki bugün tamiri yapılan İbrahim Paşa sarayı Beşiktaş Ortaköy arasındaki Feriye sarayları ve diğer bazı sultan sarayları günümüze kadar gelebilmiştir. Bunlar bugün okul olarak kullanılmaktadır bu nedenle bunlara burada yer vermiyeceğiz. Ancak Topkapı Dolmabahçe Beylerbeyi Çırağan ve Yıldız sarayları günümüze değişmeden gelebildikleri için bunlardan bahsedeceğiz.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Topkapı Sarayı

  Bir çağ açıpbir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed İstanbul’un zaptından sonra devlete başkent olarak bu alımlı şehri seçmişti. Artık Osmanlı devletinin başkenti İstanbul idi ve Osmanlı devletinin yönetildiği padişah sarayı da İstanbul’da kurulacaktı.


  İlk Saray Beyazıt’ta yapılmış sonra genç Osmanlı Padişahı zeytinlik bir alan olan Sarayburnunda yeni bir Saray yapılmasını emir buyurmuştu. İşte bu buyruk gereğince 1465 – 1478 tarihleri arasında bugünkü Topkapı Sarayının ilk binaları yapılmış Osmanlı Devleti buradan yönetilmeye başlanmıştı.

  Saray-ı Cedid-i Amire denilen yeni imparatorluk sarayının etrafı surlarla da sarılarak emniyet altına alınmış oldu. Böylece Fatih’le başlayan küçük saray her sultan tarafından yeni köşkler yeni saraylar eklenerek 700.000 m2 lik geniş bir alana yayıldı çeşitli köşklerden oluşan geniş bir saray kompleksi meydana geldi.

  Evliya Çelebi’nin bildirdiğine göre 1640 larda sarayın nüfusu 40.000 e ulaşmış âdeta bir şehir bir devlet görünümünü almıştı.

  Dört asra yakın Osmanlı devletinin idare edildiği bu saraya sur kapıları önünde duran toplardan dolayı Halk Topkapı adını vermiştir. 5 km. den uzunca olan ve üzerinde bir çok kulesi bulunan sarayı denizden ve karadan çeviren surların koltuk kapısı denilen küçük kapılarından başka üçü kara üçü deniz tarafında olmak üzere 6 büyük kapısı vardır.

  Esas giriş kapısı Fatih devrinden kalan İmparatorluk kapısı anlamına gelen Bab-ı Hümayûn’dur. Bu saraya girişte I. kapıdır II. kapı Sulh kapısı anlamına gelen Babüsselâm’dır. Saltanat bu kapıdan sonra başlardı şimdi ise müzenin girişi bu kapıdandır. Bu kapının iki yanında külâhlı iki kule bulunmaktadır. Burada hüküm giymek üzere olan vezirlerin hapsolunduğu bilinmektedir. Bu kapıdan sonra yalnız padişahların atla çıkabildikleri bayram törenlerinin yapıldığı Alay Meydanı denilen 22 dönümlük ikinci avluya gelinir.

  Bu avlunun gerisinde de sarayın üçüncü kapısı olan Babüssaade adıyla anılan kapısı yer alır. Cülûslarda bayramlarda ve ayak divanlarında padişahın tahtı buraya kurulur padişahlar tebrik ve şikâyetleri burada kabul ederlerdi.

  Bu kapıdan sarayın üçüncü avlusuna çıkılırdı. Bu avlu ve daha gerisindeki dördüncü avluda bulunan köşklerde padişahlar gündüzlerini geçirir devlet işlerine bakarlar geceleri de hareme çekilir gündüzün yorgunluğunu çıkarırlardı.

  Osmanlı sultanları dört asra yakın burada yaşamış buradan devleti idare etmişlerdi. 1856 yılından sonra da yeni yapılan Dolmabahçe sarayında hüküm sürmeye başladılar.

  Osmanlı ve dünya tarihinin dört asır boyunca mühim olaylarının yaşandığı önemli kararların verildiği bu koca şehri şimdi beraberce gezelim ve tanımaya başlayalım. Topkapı sarayının her köşesi için ciltlerce kitap yazılabilinir. Ancak biz onu birkaç saatlik için gezelim ve tanıyalım.

  Topkapı Sarayının Gezisi
  Topkapı Sarayını gezmek için geldiğimizde arabamızı park ettiğimiz yer Sarayın I. avlusudur. Eskiden burada Saraya ait binalar bulunmaktaydı. Buraya gelirken geçtiğimiz kapıda Sarayın Bâb-ı Hümâyun denen birinci kapısıdır. İki kuleli bu görkemli kapının demir dövme kapı kanatları 1525 de Gayb bin Mehmed adlı bir usta tarafından yapılmıştır. Kule altındaki odalarda saray kapıcıları kalırlardı. Burada bazı vezirler geçici olarak hapsolunurdu.

  Şimdi bu kapı Topkapı Sarayı Müzesi’nin giriş kapısıdır. Kapıdan girdiğimizde sarayın 160 x 130 m eb’adındaki 22 dönümlük II. avlusuna geliriz. Bu avlunun sol tarafında Harem Kubbe altı Has Ahır Zülüflü Baltacılar koğuşu İç Hazine gibi bölümler sağ tarafında da mutfaklar bulunmaktadır. Fatih tarafından yaptırılan daha sonra ünlü Türk mimarı Mimar Sinan’ın onardığı 20 bacalı 1200 aşçının çalıştığı ünlü bu saray mutfaklarında şimdi modern Topkapı Sarayı Müzesinin Çin ve Japon porselenleri sergilenmiştir. Şimdi biz sağdaki taş yoldan bu seksiyonları görerek gezmiye başlayalım.

  Çin ve Japon Porselenleri
  Eski saray mutfaklarında teşhir edilen bu koleksiyonun tamamı 12.000 adet olup ancak bunun üçte biri teşhir edilebilmektedir. Çin hükümdar sülâlesi devrine göre tertibedilen bu seksiyonun I. bölümünde X. ve XIII. yy.da yapılmış yeşil renkli seladonlar teşhir edilmektedir. Zehiri belli ettiği için Sultanların bu kaplarla yemek yedikleri söylenir.

  Böylece muhtemel bir zehirlenmeye karşı tedbir almış olsalar gerektir. Yeşil renkli seladonların karşısında 14. asır Yuan devri mavi-beyaz porselenleri ile ortadaki vitrinlerde 14-17 yy. la ait Ming devri porselenleri sergilenmiştir.

  II. bölümde yine Ming devri mavi-beyazları yer alır. Bu porselenler özellikle Kanuni’nin beğenisini kazandığından Saraya bol miktarda girmiştir. III. ve IV. bölümlerde ise 17-20 yy. arasında yapılmış çok renkli Ch’ing devri porselenleri yer almıştır. Son bölümde sergilenen kendine özgü tip ve desenleriyle beğenimizi kazanan Japon porselenlerinden sonra yandaki Türk mutfağının sergilendiği bölüme geçilir. Burada eski Türk mutfağının özelliklerini içeren kap kacaklar teşhir edilmektedir.

  Bu bölümün karşısındaki özel kolleksiyonu da gördükten sonra sarayın esas kısımlarını gezmek için önce sütunların süslediği Bâb-üs Sade kapısına gelinir.

  İçinde bulunduğumuz “Alay Meydanı” diye de anılan bu avlu önemli merasimlerin yapıldığı bir alandı. Özellikle padişahların cülûs merasimleri ile üç ayda bir yeniçerilere ulûfe dağıtımı merasimleri çok görkemli olurdu. Padişahın altın tahtı böyle günlerde bu kapının saçağı altındaki taşlığa kurulurdu. Sefere çıkılırken Padişah Serdar-ı Ekrem’e buradaki taşın altında deliğe saplı bulunan sancağı teslim ederdi.

  Beyaz harem ağalarınca korunduğu için Akağalar kapısı olarak da anılan bu kapının sağında kapı ağası dairesi solunda Akağalar koğuşu bulunmaktaydı. İçi ve dışı kitabelerle süslü bu kapının tam karşısında arz odası yer almıştır.

  “Evvelâ bir arz odası yapılsın. Cenab-ı serifim pesperdede oturup haftada dört gün vüzeram ve kazaskerlerim ve defterdarlarım geldikte çavuşbaşı ve kapıcılar kethüdası önlerine düşüp istikbal etsinler…ve bayramlarda Meydan-ı divana taht kurulup çıkmak emrim olmuştur.” diyen Fatih’in umur-ı saltanata dair bu buyruğuyla arz odası yapılmış Divan toplantılır emir gereğince toplanmış kapı önüne kurulan tahtta Bayram ve cülûs merasimleri kabul edilir olmuştur. Şimdi arz odasını görmek için Akağalar kapısında içeri girelim.

  Arz Odası
  Birkaç mermer basamakla çıkılan içten aynalı tonozla dıştan çatıyla örtülü geniş saçaklı revaklı bu bina sultanların elçileri vezirleri kabul ettiği odadır.İsminden de anlaşılacağı üzere burada sultanlarla konuşulur. arzda bulunulurdu. Fatih devrinden kalan ancak 1856 yılında bugünkü şekilde onarılarak günümüze erişebilmiş bu bina küçüklüğü yanında birçok tarihi olaylara sahne olduğu büyük kararların verildiği bir yapıdır. Arz odasına girdiğimizde dört süslü ahşap direk üzerine oturtulmuş içi klâsik Türk motifleriyle ve ayetlerle süslü aynalı tonozla örtülü taht hemen göze çarpar. Tahtın üzeri inci ve zümrüt gibi değerli taşlarla süslü yastıklarla döşelidir. Tavandan sarkan kıymetli taşlarla süslü askı tahtın görkemini arttırmaktadır.

  Tahtın yanında bronzdan yapılmış klâsik üslûptaki yaşmaklı ocak Türk döküm işçiliğinin güzel bir örneğidir. Ufak bir çeşme ile nişler içinde yer alan Çin vazoları da odaya ayrı bir atmosfer vermektedir. Odanın dışındaki çeşmenin içerdeki konuşmaların dışarıdan duyulmaması için açık bırakıldığı söylenir.

  Burada yapılan elçi kabulleri Osmanlı İmparatorluğunun gücünü ve ihtişamını yansıtacak bir biçimde yapılırdı. Elçiyi önce sadrazam Kubbe altında kabul eder ağırlar ziyafetten sonra ağır bir hilat (kaftan) armağan ederdi. Boyunu aşan bu ağır kaftan içinde kendini küçülmüş hisseden elçinin kollarına iki iriyarı yeniçeri girer yine yeniçerilerden oluşan bir kordon altında taht odasına götürülür; gerek bu muamele gerek ihtişamlı dekor içindeki sultanla yaptığı görüşme elçiyi bir daha unutamayacağı bir şaşkınlık ve hayranlık altında bırakırdı.

  Arz Odasını gördükten sonra sağ tarafta bulunan önü kubbeli revaklı beşik tonozla örtülü yapıya doğru gidelim. Fatih devrinden kalan bu bina 1859 da Abdülmecit tarafından değiştirilerek bugünkü şeklini almış eski seferli koğuşu olan yapı bugün padişah elbiselerinin sergilenmesine ayrılmıştır.

  Padişah Elbiseleri Seksiyonu
  Buradaki elbiseler Fatih’ten başlayarak V. Mehmed Reşad’a kadar kronolojik bir sıra takip ederler. Çatma kakma seraser kadife atlas canfes gibi Türk kumaşlarından yapılmış olan elbiseler renk ve motifleriyle göz kamaştıracak kadar güzeldir. Gerek sultanların elbiselerinden birini hazineye bağışlamak adeti gerekse padişah sırtına geçirildiği için yarı kutsal sayılmaları ve ölümlerinden sonra hepsinin toplanarak bohçalarda saklanması sebebiyle bugün Osmanlı sultanlarının elbiselerinin eksiksiz bir koleksiyonuna sahip olunabilmiştir.

  İç bölümde ayrıca şehzade giysileri kumaş örnekleri ve kıymetli seccadeler sergilenmiştir. Burada birkaç basamaklı mermer merdiveni indiğimizde önü sütunlu bir yapıya gelinir. Burası eski hamam ve Fatih Köşkü olup sonradan hazine haline getirilmiştir. Şimdi 4 salon halindeki bu bölümde dünyanın en zengin hazinesi gözler önüne serilmektedir.

  Hazine
  Evvelce sarayda birçok hazineler bulunuyordu örneğin yabancı ülkelere giden elçilere emaneten verilen eşyaların saklandığı “Elçi hazinesi” Hırka-i Saadetdeki kıymetli eşyaların içinde saklandığı “Emanet Hazinesi” şimdi silâh müzesi olan “İç Hazine” bir de kıymetli koşum takımlarının bulunduğu has ahırdaki “Raht Hazinesi” vardı. Osmanlı sultanlarının esas hazinesinin Yedikule’de bulunduğu söylenir. Şimdi gezeceğimiz hazine “Hazine-i Hümayun” denilen padişah hazinesidir. Bu hazine çeşitli ganimetlerden İstanbula gelen elçilerin Sultanlara getirdikleri hediyelerden padişahların tahta geçiş törenlerindeki armağanlardan ve satın alınan kıymetli eşyalardan oluşmuştur. Özellikle Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferinden sonra Hazine o kadar çok zenginleşmiştir ki S. Selim “benim altınla doldurduğum hazineyi ahvadımdan kim mangırla doldurursa onun mührü ile mühürlensin” dediği söylenmektedir ve o günden son zamanlara kadar Hazine-i Hümayun Y.Sultan Selim’in mührü ile mühürlenmiştir.

  Hazine eşyası S. Abdülmecid zamanına kadar sandık ve dolaplarda depo halinde idi. Saray kanunlarına göre tahta geçen padişah hazineyi ziyaret ederdi. Bu nedenle tahta geçen Abdülmecid sandıklarda depolanan hazineyi görmüş Kırım seferi esnasında da bazılarının teşhirini emretmişti. Bunu takiben Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamit zamanlarında da diğer eşyalar teşhir edildi. Zaman zaman yabancı elçilere gösterilen Hazine-i Hümayun dairesi böylece bugünkü müzenin ilk nüvesini teşkil etmiş oldu. Bu hazineye yalnız padişahlar tek başına girebilir padişah olmadığı zamanlarda 40 kişilik bir ekiple ancak açılabilirdi hazine bir yandan dolar bir yandan boşalırdı. Çünkü hazineden de birçok vesilelerle armağanlar verilirdi. Her sene Hz. Muhammed’in mezarına sürre alayı ile bu hazineden birçok kıymetli eşya gitmesi gelenekti. Şimdi göreceğimiz kıymetli eşyaların bir çoğu sonradan tekrar bize gelen bu eşyalardandır.

  I.Salon
  İlk salona girdiğimizde solda I. vitrinde Sultan III. Mustafa’ya ait bir zırh yer almaktadır. Evvelce IV. Murad’a ait olduğu sanılan zırhın arşiv çalışmaları ile III. Mustafa’ya ait olduğu kanıtlanmıştır. Zırh ince çelik ağdan yapılmış olup üzerinde altın plâkalar ve kıymetli taşlar görülmektedir. Başı ve bütün vücudu örten bir biçimde hazırlanmıştır. Yine kıymetli taşlı kılıç kalkan eldiven ve üzengiler zırhı tamamlayan ögelerdir.

  Şimdi 2. vitrindeki eserleri görelim. Burada üzerleri incilerle tezyin edilmiş sultanlara aid Kur’an kapları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Sultan Abdülaziz’in oğlu Mahmud Celâleddin efendiye ait olup siyah kadife üzerine incilerle süslenmiş orta kısmına elmaslarla “maşallah” yazılmıştır. Alttan üç inci püskül sarkar. Diğer bir Kur’an kabı da Sultan Abdülmecid’in kızı Cemile Sultan’a aittir.

  3.vitrinde IV. Murad’a ait abonoz ağacından fildişi sedef kakma taht 17 yy. Türk el işlemeciliğinin en güzel örneğini veren bir örtü ile örtülmüştür. Yandaki 4. vitrinde ise XVI. ve XVII. yüzyıllarda yapılmış Türk –İran işi sürahiler kupa ve kâseler ibrik ve mataralar yer almıştır.Karşıda yer alan 5. vitrinde Mısır Valisi Mehmed Ali Paşaya ait altın şamdanlar Van Valisi Mustafa Paşaya ait altın nargile (18. yy) mum söndürme makasları bunun yanındaki 6. vitrinde ise som yeşimden kâse vazolar ile önde pırlantalarla süslü II. Wilhelm’in II. Abdülhamid’e hediyesi olan asa görülür. 7. vitrinde Sultan II. Mahmud’un annesi Nakşidil Valide Sultana ait altın şamdan II. Abdülhamid’e ait altın şerbet takımı ile leğen ve ibrik altın eserlerin en güzel örneklerini teşkil eder. Kapının yanındaki 8. vitrinde yer alan 17. yy. Hind işi müzik dolabını gördükten sonra Ortadaki vitrini gezelim. Buradaki mücevherli hançerler ok sadakları kılıçlar süslü tabancalar nergileler Y. Sultan Selim’in annesi Mihrişah Sultan’a ait tatlı hokkası Kaçar şahlarından Fath Ali’ye ait kılıç (1816) fincan zarfları ve Abdülaziz’e hediye edilmiş incili bir heykelcik yer almıştır.

  II. Salon
  Salona girdiğimizde sağda vitrinde zebercetler zümrüt tesbihler ok sadakları görülür. Ok sadakları 16 yy. Türk eseri olup 35x67 cm eb’adında dışı altındandır. Karşıdaki sadağın üzeri çiçek motifleri ile süslenmiş ve elmas yakut zümrütlerle tezyin edilmiştir. 11. vitrinde en üstte etrafı altınlarla çevrili köşeli üç iri zümrütten yapılmış. Sultan Abdülhamid’e ait askı salonun en göz alıcı eserlerindendir. Üç iri zümrütten oluşmuştur. Zümrütler bir üçgen meydana getirecek şekilde konulmuş etrafı yapraklarla tezyin edilmiş altın bir çerçeve ile çevrelenmiştir. Alttan 48 dizi inci bir püskül şeklinde sarkmaktadır. Bu askıda diğerleri gibi I. Abdülhamid tarafından Hz. Muhammed’in mezarına her sene giden sürre alayı ile hediye olarak gönderilmiştir. Daha sonra 97 parça olan bu kıymetli mücevherler Türkiye sınırları dışında kalması nedeniyle Mekke ve Medine muhafızı Fahrettin Paşa’nın çabaları sonucu tekrar İstanbula getirilerek hazinede yarlerini almışlardır.

  Yine aynı vitrinde som zümrütten 6 köşeli olarak yapılmış askı I.Sultan Ahmed’e aittir.6 inci ayak üzerine oturtulmuş gövdenin her kenarı altın çerçeve ile kaplanmıştır. Kapağı altından ****s şeklinde olup kubbe şeklindedir ve dış yüzü elmas ve yakutlarla işlenmiştir. Alt kısmındaki altın plâka üzerinde yer alan 17 yy. Türk işi sorguç 8 cm uzunluğunda kalın altın bir iğne üzerine tutturulmuş olup sorgucun üzeri 5 cm uzunluğunda 2 adet zümrüt ve bir Seylân taşı ile süslüdür. Ayrıca altın yapraklarda çeşitli büyüklükte elmaslar yer almaktadır. İki yanında da 4 adet inciden zinciri bulunmaktadır. Bu vitrinde Sultan I. Ahmed’e ait bir askı da sergilenmiştir.

  III. vitrinde en üstte Sultan Mustafa’ya ait zümrüt askı ile IV. Mehmed’e ait zümrütlü hançer teşhir edilmektedir. Turhan Sultan’ın Yeni Camiin açılışı dolayısıyla oğlu IV. Mehmed’e armağan ettiği 17 yy Türk sanatının güzel bir örneği olan 31 cm. uzunluğundaki bu hançerin sapı som zümrütten olup kını altın üzerine kıymetli taşlarla süslenmiştir. Burada yer alan zümrüt askı ise 19 cm. lik zümrüt üzerine üstte altın kabartma bir kılıf ile altta kancaya bağlanmış 38 inci dizisinden oluşmaktadır.

  Bu salonun IV. vitrindeki en göz kamaştırıcı eseri zümrütten bir askıdır. 55 cm. uzunluğundaki bu askının en üstünde 4 cm. lik bir zümrüt bulunmaktadır. Bunun altında da etrafı elmaslarla süslü altın plâka yer almaktadır. 8 x 9 cm. boyutundaki altın plâkaların iki tarafında da I. Abdülmecit’in kitabesi bulunmaktadır.

  Altta damla incilerin süslediği altıgen ve yuvarlak zümrütler ile en üstte 17 inci dizisinden oluşan bir püskül askının güzelliğini tamamlamaktadır. Bunlardan başka aynı vitrinde kahve fincanı zarfı nadide ve güzel sorguçlar da teşhir edilmektedir. V. vitrinde ise sorguçlar ok ve yay sadakları ile bir (zehirli ok atma yüzüğü) yer almıştır. Alttaki zümrüt ve diğer kıymetli taşlarla süslü ok sadaği son derece ilginçtir.

  Bu vitrinden sonra VI. vitrinde sergilenen Topkapı hançerini görelim.
  Topkapı filminden dolayı turistik bir ün kazanan bu hançer İran Hükümdarı Nadir Şah’a hediye olarak yaptırılmışancak İran’da isyan çıkmış Nadir Şah da katledildiğinden hançer tekrar İstanbul’a getirilerek Osmanlı hazinesinde kalmıştır. 35 cm. boyundaki bu hançerin kabzasında üç iri zümrüt bulunmaktadır. Ayrıca tepesinde 8 köşeli zümrüt kapağın altında da ufak bir saati vardır. Kapağın etrafı ve kabzasının iki yanı elmaslarla işlenmiştir. Kabzasının diğer yüzü sedef ve meyva motifleriyle minelidir. Kını altın üzerine mineli olan bu meşhur hançeri de inceledikten sonra ortadaki vitrinde 17 yy. ın ağaç işçiliğinin şaheseri olan I. Ahmet’in tahtını görelim.

  Sarayın sedef ustası Mehmet Ağa tarafından yapılan bu taht ceviz ağacından olup üzeri bağâ ve sedef kaplanmıştır. Ayrıca üzerinde irili ufaklı değerli taşlar bulunmaktadır.

  Karşıdaki 7. vitrinde ise nadide el oymaları necef ve yeşimden yapılmış çeşitli eserler ile 8. vitrinde sultanların doğduğu zaman padişaha gösterilmek üzere içine konduğu altın beşik yer almıştır. 103 x 54 cm. eb’adındaki altın beşiğin dış yüzü çiçek motiflidir ve üzeri elmas ve zümrütlerle zenginleştirilmiştir. Aynı vitrinin üstündeki askı ise bu güzelliği tamamlamaktadır.

  III. Salon
  Buradan bir kapı ile III. salona geçilir. Bu bölümde daha çok elmas ve altınlı eserler sergilenmiştir. Girişte solda yer alan I. vitrinde değerli taşlarla süslü Kur’ân kapları görülebilir. Sağ taraftaki 2. vitrinde ise II. Abdülhamid’e ait murassa tatlı takımı altın buhurdan ve gülebdanlar mineli şerbet takımı yer almıştır.

  III. vitrinde en üstte II. Mahmud’a ait tuğralı bir askı görülür. Mavi ve pembe mine üzerine elmaslarla II. Mahmut tuğrası işlenmiştir. Zinciri altındır ve 38 cm. uzunluğundadır. Altında 45 dizi inci püskül bulunmaktadır.

  Aynı vitrinde Kevkeb-i Dürri elması Silâhtar Mustafa Paşa elması ve Şebçerâğ elması gözlerimizi kamaştıracak niteliktedir. Şebçerâğ elması oval gümüş bir plâkaya tutturulmuş çeşitli büyüklükteki elmaslardan oluşmuştur. Broşlar yüzükler elmaslı ve zümrütlü güzel takımlar vitrini süsleyen diğer eserlerdir. IV. vitrinde ise atın bir tepsi altın buhurdan ve gülebdanlar sergilenmiştir. Bu bölümün en göz kamaştırıcı eserlerinden birisi de pencereler arasındaki V. vitrine yerleştirilen kaşıkçı elmesıdır.

  Kaşıkçı Elması
  86 kıratlık elmas gümüş bir yuvaya oturtulmuş olup etrafını 49 pırlanta süslemektedir. Bu elmasın “kaşıkçı” olarak adlandırılmasının sebebi kaşığa benzediğindendir. Bir rivayete göre de elması fakir bir balıkçı bulur. Fakir balıkçı bunu kuyumcuya giderek 3 kaşık karşılığında değiştirir. Bu nedenle kaşıkçı elması dendiği söylenir. İster kaşığa benzediğinden ister üç kaşığa değiştirilmesinden kaşıkçı elması denmiş olsun ama her halde bu söylenti en akla yatkın olanıdır.

  1774 de Pigot adlı bir Fransız subayı Hindistan’da Madros mihracesinden bir elmas satın alır ve Fransa’ya getirir. Birçok el değiştiren elmasın Napolyon’un annesinin eline geçtiği Napolyon’un sürgünden kurtulması için bu elması satışa çıkardığı satışta Tepedelenli Ali Paşa’nın aldığı ve ondan da Osmanlı Sarayı hazinesine geçmiş olduğu söylenir. Elmasın etrafındaki 49 pırlantanın sonradan II. Mahmut tarafından konduğu sanılmaktadır. Ortadaki iki vitrinde 48 kg. ağırlığında ve 6666 adet elmasla süslü Abdülmcedid tuğralı altın şamdanlar yer almıştır.

  Yine ortadaki büyük vitrinde değerli taşlarla süslü mineli eserler padişahlara Romanya Yugoslavya Fransa İsveç Siyam v.s. gibi ülkeler tarafından sunulan yabancı nişanlar madalyalar sergilenmiştir.

  Karşıdaki 6.vitrinde muhteşem törenlere sahne olmuş nice padişahların üzerinde oturarak tebrikleri kabul ettikleri taht görülmektedir. Altın kaplama ve değerli taşlarla süslü bu bayram tahtı padişahların Topkapı Sarayını terketmelerinden sonra bile geleneklere uyularak bayram ve cülûs tebriklerinde Dolmabahçe Sarayına getirilmiş ve kullanılmıştır. Bu altın bayram tahtı 108 x178 cam.boyutlarında olup 250 kg. ağırlığındadır üzerinde 954 adet zebercet vardır. 1585 yılında Sultan III. Murad’a Mısır Valisi İbrahim Paşa tarafından hediye edilmiştir.

  Kapının sol tarafındaki vitrinde ise çeşitli süslü yazı takımları görülmektedir. Buradan çıkarak karşıdaki son Hazine Dairesine gelinir.

  IV. Salon
  IV. seksiyonun ilk dikkati çeken eseri Türk-Hind işi tahttır. Geniş bir koltuğu andıran bu taht Nadir Şah tarafından I. Mahmud’a hediye edilmiş olup üzeri yeşil ve kırmızı zeminde inci ve zümrütle işlemelidir. 46 cm. boyundaki dört ayaklı bu taht uzun zaman Şah İsmail’e mal edilmiş arşiv çalışmalarından sonra 1746 yılında Nadir Şah’ın hediye ettiği ortaya çıkmıştır. Sağdaki vitrinde ise işli kâseler ve fildişi el aynası yer almıştır.

  Karşıdaki vitrinlerde ise Kandil Hırka-i Saadet muhafazası murassa kaşıklar tesbihler kılıçlar tüfekler gürzler ve topuzlar teşhir edilmektedir. Osmanlı Sultanlarının bu değerli hazinelerini gördükten sonra müdüriyetin önündeki taş yoldan geçerek portre ve minyatürlerin sergilendiği Padişah portreleri ve minyatürler galerisini gezelim.

  Bu seksiyonun alt katı Türk ve İslam dünyasında 13. yy.dan 19. yy.la kadar yapılagelmiş minyatür ve tezhipörneklerine ayrılmıştır. Üst katta ise 1. Osman’dan başlamak üzere son padişah Vahdeddin’e kadar Osmanlı sultanlarının portreleri sergilenmiştir.

  Bu seksiyonun solunda kıymetli saatlerin yer aldığı saat seksiyonu bulunur. Burada 16.yy.dan ve 20.yy. la kadar yerli ve yabancı çeşitli saatler teşhir edilmektedir. İstanbul Sanayi-i Nefise mektebinde yapılmış 1884 tarihli arabesk motifli konsol şeklindeki saat kapının tam karşısında sedef kakmalı orglu çalarlı rokoko üslûbundaki İngiliz boy saati Haliç tersanelerinde yapılmış bağa kaplama masa saati ile Çar II. Nikola’nın II. Abdülhamid’e hediye ettiği pırlantalı ve sfenks biçimindeki saat bu bölümün en nadide eserleri arasındadır. Buradan çıktıktan sonra mukaddes emanetlerin sergilendiği Hırka-i Saadet dairesine yönelelim.

  Hırka-i Saadet Dairesi
  Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden sonra İstanbul’a getirdiği kutsal emanetlerin sergilendiği bu seksiyon kubbeli mekânlar halindedir. Girişte arka arkaya iki kubbeli mekânın duvarları 16. ve 17.yy. İznik çinileriyle göz kamaştıran bir güzelliğe sahiptir. Ayrıca ahşap işçiliğin en güzel örneklerini sergileyen dolap ve pencere kapakları bu güzelliği tamamlamaktadır. Ortada yer alan mermer niyet havuzu da son derece ilgi çekicidir.

  Bu bölümde ortadaki vitrinde sergilenen Hz. Muhammed’in bambu ağacından yapılma yayı ile Hz. Ebûbekir Hz. Ömer Hz. Osman’ın kılıçları bulunmaktadır. Tam karşıda ise III. Murad tarafından 1592 tarihinde Kâbe’nin tamiri sırasında saraya getirilen tövbe kapısı ayrıca duvarları süsleyen altın yaldızlı ahşap çerçeveler içindeki âyetler en ilginç eşyalar olarak ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Buradan soldaki odaya geçilir. Eklektik anlayışın hâkim olduğu motiflerle süslü bir kubbeyle örtülü olan bu bölümün yan duvarları 16 yy. çinileriyle ve çepeçevre dolanan ayet frizi ile bezenmiştir. Odanın ortasındaki vitrinde Hz. Osman’ın şehid edildiği anda okumakta olduğu rivayet edilen ve ceylân derisine yazılmış ilk Kur’ân nişlerde altın kaplamalı Hırka-i Saadet sandıkları Kâbe kilitleri ve Hacerülesved’in altın muhafazası teşhir edilmektedir. Tavanda teşhir edilen oluklar ise Kâbe’nin oluklarıdır.

  Buradan çıktığımızda sağda kalan ilk odayı görebiliriz. Üstü kubbe ile örtülü olup duvarları çinilerle kaplı üst tarafı ayet firizi ile süslüdür. Ortadaki büyük vitrin içinde Hz. Muhammed’e ait kutsal eşyalar teşhir edilmektedir. Bunlar altın kutu içinde korunan mektup kabir toprağı sakalından birkaç kıl ayak izi ve mübarek dişleridir.

  Sol tarafa dönüldüğünde müzenin en kutsal yeri olan Hırka-i Saadet odası görülür. Tel bir ****sle kapatılmış ayrı bir bölüm halinde düzenlenmiştir. Eskiden has oda diye anılan bu dairede padişahlar günlük devlet işlerini görürler ve önce buradan tahta çıkarlardı. Sultanlar Dolmabahçe Sarayına taşınınca bu oda Mukaddes Emanetlere ayrılmış adı da Hırka-i Saadet dairesi olmuştur.

  Tam karşımızda mukaddes emanetlerin asırlardır içinde korunduğu som gümüşten işlemeli bir muhafaza görülür ki bu muhafaza büyük Türk Seyyahı Evliya Çelebi’nin babası Zilli Mehmed Efendinin eseridir. Bu muhafazanın altında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan ve iç içe iki altın sandık içinde Peygamberimizin hırkası diğer tarafta kınları kıymetli taşlarla süslü iki kılıcı bulunmaktadır. Sancak-ı Şerif de bu bölümün en ilginç eserlerindendir. Zira Peygamberin bayrağı olduğu için sefere çıkan Osmanlı Padişahları bunu da yanlarına alırlardı. Bu yüzden çok yıpranmıştır ve şimdi bir kutu içinde muhafaza edilmektedir. Buradan bir kapı ile Revan ve Bağdat köşklerinin bulunduğu havuzlu taşlığa çıkılır. Her iki köşk de Sultan IV. Murad’ın Revan ile Bağdat seferlerinin hatırası için yapılmışlardır. Bu nedenlerdir ki yapı formları doğu İslâm tesiri gösterir.

  Revan Köşkü
  1635 yılında muhtemelen Mimar Koca Kasım’a yaptırılan Revan Köşkü Bağdat Köşkünün küçük bir örneğidir. Sekizgen plânlı tek bir odadan ibaret olan yapı Hırka-i Saadet revakı önünde inşa edilmiştir. Köşk alt pencereler hizasına kadar mermerle kaplanmış olup üst tarafı da çinilerle bezenmiştir. Pencere kapakları sedef ve bağa kaplamalıdır. Ortadaki mangal XV. Louis’i I. Mahmud’a armağanıdır. Mangal devrin ünlü bronz ustalarından Duplesisa tarafından yapılmıştır. Bu köşke Sultanların sarıklarının bulunmasından dolayı sarık odası denilmiştir.

  Bağdat köşküne doğru giderken solda cephesi muhteşem çinilerle kaplı Sünnet Odası ile hemen yakınında iftariye kameriyesi de gezilebilir. I. İbrahim zamanında yapılan (1640) bu kameriyede Sultanlar iftar ederler manzara seyrederlerdi. Biz de buradan güzel İstanbul’u içimize sindire sindire seyredelim. Sonra biraz ilerdeki Bağdat Köşkünü görmek üzere oraya gidelim.

  Dolap pencere ve kapılardan arta kalan bölümler nefis çinilerle kaplanmıştır. Ayrıca alt pencere üzerlerinde Mahmud Çelebi’nin mavi çini üzerine yazdığı Ayet-El-Kürsi yer almıştır. Malâkâri tezyinatlı görkemli kubbeden altın yaldızlı bir küre sarkmaktadır. Orta mekânın etrafında yer alan çıkmalar da görülen kırmızı çatma kadifeli sedirler ve bronz yaşmaklı ocak köşkün renk cümbüşünü tamamlar. Bu ocağın yanları kuş figürlü yekpare çinilerle kaplanmıştır.

  Bağdat köşkünü görüp doya doya İstanbul’u seyrettikten sonra Revan Köşkünün iki yanındaki merdivenden aşağıya IV. avluya inelim. Yanda görülen köşk sofa karşısındaki ise Mecidiye Köşküdür. Güzel İstanbul’un değişik bir manzarasını görmek isterseniz. Mecidiye köşküne kadar gidebilirsiniz. Aralıklı bir yoldan tekrar Hazine seksiyonunun bulunduğu avluya çıkalım hırka-i saadet dairesi yanında bulunan yazı ve tezhip seksiyonuna giderek gezimize devam edelim.

  Bu bölümde Türk ve İslâm dünyasına ait çeşitli devirlerde yapılan yazı ve tezhip örnekleri ile çeşitli kitapları görmek mümkündür. Bu bölümün tam karşısında ise tamamen mermerlerle kaplı III. Ahmet Kütüphanesi göze çarpar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş