Türkiye'nin Coğrafi Bölgelerinin Karakteristik Özelliklerinden Bazıları

Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin karakteristik özelliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir:

Alanı en büyük bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

Alanı en küçük bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

En yüksek bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

En alçak bölge: Marmara Bölgesi

En uzun kıyılara sahip bölge: Ege Bölgesi

En fazla yağış alan bölge: Karadeniz Bölgesi

Yazın en sıcak bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kışın en ılık bölge: Akdeniz Bölgesi

En soğuk bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

Orman varlığı en zengin bölge: Karadeniz Bölgesi

Orman varlığı en fakir bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi


Güneşlenme süresi en kısa bölge: Karadeniz Bölgesi

Güneşlenme süresi en uzun bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Heyelanın en çok görüldüğü bölge: Karadeniz Bölgesi

Volkanizmanın en etkin olduğu bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

Seracılığın en fazla geliştiği bölge: Akdeniz Bölgesi

Nüfusu en kalabalık bölge: Marmara Bölgesi

Nüfusu en az olan bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

İklim çeşitliliği en fazla olan bölge: Marmara Bölgesi

Enerji tüketimi en fazla olan bölge: Marmara Bölgesi

Maden zenginlikleri en fazla olan bölge: Doğu Anadolu Bölgesi