Samsun Köprüleri - Hanları - Çeşmeleri

Samsun Köprüleri

Kurt Köprüsü (Vezirköprü)

Samsun Vezirköprü ilçesinde Kayabaşı Köyü’nde İstavroz Çayı üzerinde bulunan Kurt Köprüsü’nün kitabesi günümüze gelemediğinden banisi ve yapım tarihi bilinmemektedir. Yapı üslubundan XII-XIII. yüzyıllarda Selçuklu döneminde yapıldığı ileri sürülmüşse de köprü üzerindeki Grekçe yazı ve işaretler Bizanslılar tarafından yaptırmış olabileceğin ortaya koymaktadır. Büyük olasılıkla Bizans döneminde yapılan köprüyü Selçuklular onarmıştır.

prünün iki yakasında da düzenli yolla bulunmamaktadır. Günümüzde de kullanılan köprü kesme taştan 40.00 m. uzunluğunda 15.00 m yüksekliğindedir. Yuvarlak dört kemerli köprünün ayakları içerisinde üç küçük oda bulunmaktadır.
_________________________________

Samsun Hanları


Taşhan (Vezirköprü)

Samsun ili Vezirköprü ilçesi Orta Cami Mahallesi 100.Yıl Caddesi üzerinde bulunan bu hanın kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yapı üslubundan XIX.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Han kesme taş ve tuğladan kare planlı olarak yapılmıştır. Üzeri ahşap bir çatı ile örtülü olan han iki katlıdır. Üç giriş kapısı bulunmaktadır. Hanın avlusunu çevreleyen revaklar altta ve yukarda kalın payeler üzerine oturtulmuştur. Bu payeler yuvarlak kemerlerle birbilerine bağlanmıştır.

Avlunun zemini taş döşenmiş olup bunlar orijinalliğini korumaktadır.

Günümüzde bu hanın odaları depo olarak kullanılmaktadır. Avlusunda da haftanın belirli günlerinde canlı hayvan pazarı kurulmaktadır.

Mustafa Efendi Hanı (Vezirköprü)

Samsun ili Vezirköprü ilçesinde bulunan bu hanı Müftü Es Seyyid Mustafa Efendi 1797 tarihinde yaptırmıştır.

Kesme taş ve tuğla hatıllı olarak yapılan kare planlı bu han yıkılmış ve günümüze gelememiştir.
________________________________--

Samsun Çeşmeleri


Ali Bey Çeşmesi (Bafra)

Samsun ili Bafra ilçe meydanında bulunan bu çeşme Ali Bey tarafından yaptırılmıştır. XIX.yüzyılın son yıllarına tarihlendirilen çeşme yakın tarihlerde restore edilmiştir.

Çeşme arkasındaki duvara dayalı olup iki yanındaki iki sütun ve bunları birleştiren yuvarlak bir kemer içerisinde ayna taşı ve yalak taşından meydana gelmiştir. Üzerinde talik yazılı kitabesi bulunmaktadır.

Kurşunlu (Taceddin Paşa) Cami Ceşmesi (Vezirköprü)

Samsun ili Vezirköprü ilçesi Çanaklı Mahallesi Tacettin Sokağı’nda Tacettin Paşa (Kurşunlu) Camisi’nin avlu duvarına bitişik olarak yapılan bu çeşme XIX.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.

Çeşme yuvarlak kemerli ayna taşı ve yalak taşından meydana gelmiştir.

Namazgâh Çeşmesi (Vezirköprü)

Samsun Vezirköprü ilçesi Taşkale Mahallesi Havza Caddesi üzerinde Namazgâh Camisi’nin bitişiğinde bulunan bu çeşme cami ile birlikte Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Çeşme XVII.yüzyıla aittir.

Çeşmenin sivri kemerli mermer ayna taş ve önünde de yalak taşı bulunmaktadır.

Ganioğlu Çeşmesi (Vezirköprü)

Samsun ili Vezirköprü ilçesi Mehmet Paşa Mahallesi Hacıköy Caddesi üzerinde bulunan çeşmenin kitabesi günümüze gelememiştir. Yapı üslubundan XIX.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen çeşme Ganioğlu bir kişi tarafından yaptırılmıştır.