Ay dünyanın tek doğal uydusudur.Güneş sistemi içinde 5. doğal uydudur.Dünyanı 1/50 si kadardır.ayda atmosferhavasu yoktur.Yer çekim kuvveti de dünyanın 1/ 6 sı kadardır.


Ay’ın hareketlerindengeçirdiği evrelerden dolayı şekli değişir.Ay’ın hareketleri;

1) Kendi etrafında dönüşü
2) Dünya etrafında dönüşü
3) Dünya ile birlikte Güneş etrafında dönüşü

Ay’ın kendi ekseni ve Dünya etrafında dönüş süresi eşittir. (29 5 gün) Bu sebeple Dünya’dan Ay’ın hep aynı yüzü görülür.


* Ay kendi ve Dünya etrafında batıdan doğuya doğru döner.
* Ay kendi etrafında yavaş Dünya etrafında hızlı döner.

• Ay’ın görünen değişik şekillerine Ay’ın evreleri denir. Ay’ın Dünya etrafında dönmesi sonucu meydana gelir.1) YENİ AY: Ay Dünya ile Güneş arasındadır. Ay’ın karanlık yüzünün Dünya’ya baktığı evredir.
2) İLK DÖRDÜN: Yeni Ay evresinden yaklaşık 1 hafta sonra oluşur. Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün sağ yarısı aydınlık görünür.
3) DOLUNAY: İlk dördün evresinden bir hafta sonra oluşur. Dünya’ya bakan yüzünün tamamı aydınlık görünür.
4) SON DÖRDÜN: Dolunay evresinden yaklaşık bir hafta sonra oluşur. Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün sol yarısı aydınlık görülür.

*

Alıntı