Bir ülkenin yerin coğrafi konumu denilince;
- Yerküre üzerinde bulunduğu nokta yer.
- Hangi kıtada bulunduğu ve diğer kıtalarla ilişkili durumu
- Deniz ve okyanuslarla ilişkisi - Yükselti durumu
- Ticaret yollarına göre durumu
- Ekonomik ve kültürel özellikler bakımından farklılık gösteren yerlere göre durumu anlaşılır.Kısaca bir yerin enlem ve boylamlara göre yerküre üzerindeki yeri ve çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan coğrafi koşulların tümüne birden "Coğrafi konum" denir.

Coğrafi konum ikiye ayrılır.

1. Matematik konum
2. Özel konumÖZEL KONUM

Herhangi bir yerin kıtalara denizlere dağ sıralarına boğazlara komşu ülkelere ulaşım yollarına yer altı ve yerüstü kaynaklarına siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.

ÖZEL KONUM ÜLKELERİN;*jeopolitik konumunu iklimini nüfusun dağılışını yerleşme şartlarını turizm faaliyetlerini ulaşım imkanını ekonomik faaliyetlerini etkiler.**


Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları:

Türkiye Asya Avrupa Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.

Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.

Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.

Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.

Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer.

Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım nüfus sanayi ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.

Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2* izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.


Not:*Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise* o yer engebelidir. Fark az ise* düzlüktür.


MATEMATİK KONUM

Matematik konum:Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a* ve Greenwich‘e göre konumudur.

Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri ) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.
Türkiye'nin Matematik Konumu ve Sonuçları

1.*Türkiye 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer alır.

2.*Doğu - batı istikametinde 45° - 26° = 19° meridyen farkı vardır. Bu da 76 dakikalık yerel saat farkına sebep olur. Doğu - batı yönünde geniş olmadığı için bir ortak saat kullanılır.

3.*Kuzey - güney doğrultusunda 42° - 36° = 6° paralel farkı vardır. Bu da kuzey ucu ile güney ucu arasında 6° x 111 = 666 km yapar.

4.*Güneş ışınları yatay bir düzleme hiçbir zaman dik açı ile gelmez.

5.*Ülkemiz Ekvator'un kuzeyinde başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.

6.*Orta kuşakta yer aldığı için mevsimler belirgin olarak yaşanır.

7.*Kuzeye gidildikçe gece - gündüz arasındaki zaman farkı artar ve cisimlerin gölge boyları uzar.

8.*Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.

9.*Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır.

10.*Kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklık artar. Akdeniz kıyıları Karadeniz kıyılarından 7-8 derece daha sıcaktır.

11.*Kuzeye gidildikçe buharlaşma azalır bu nedenle Akdeniz Karadeniz'den daha tuzludur.


Alıntı