GERÇEK İZOTERM HARİTALARI
Yükseltinin etkisi dikkate alınarak çizilen sıcaklık haritalarıdır.


İNDİRGENMİŞ İZOTERM HARİTALARI
Her yer deniz seviyesinde kabul edilir. Yükseltinin etkisi ortadan kaldırılmıştır. Yani bütün yükseltilerin sıcaklığı her 200 m de 1 °C artırılarak deniz seviyesine indirgenir.
Sıcaklığın farklı dağılışında yer şekillerinin (Yükselti eğim bakı ve dağların uzanış doğrultusu) etkisi ortadan kaldırılarak çizilir.
NOT
Bir yerin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasında fark fazla ise o yerin yükseltisi fazladır. Fark az ise yükselti de azdır

Sıcaklık İle ilgili Problemler

Örnek 1: Bir yerin gerçek sıcaklığı (-5 °C) indirgenmiş sıcaklığı ise 17°C ise bu yerin denizden yüksekliği kaç metredir? Cevap: 17- (-5)= 17+5=22 °C
200 m'de 1°C değiştiğinden 22x200=4400 metredir.


Örnek 2 : 2900 m'de ölçülen sıcaklık (-8 °C) ise bu yerin indirgenmiş sıcaklığı kaç °C 'dir?
Cevap: 2900/200=145 °C sıcaklık artacaktır.
Buna göre (-8)+145=65 °C 'dir

Örnek 3 : 1800 m yükseklikteki bir merkezin indirgenmiş sıcaklığı 25 °C ise bu yerin gerçek sıcaklığı kaç °C olurdu?
Cevap: 1800/200= 9°C sıcaklık azalacaktır.
Buna göre 25-9= 16 °C 'dir.


Alıntı