Meridyenlerin en sıcak noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir.

Yer ekvatoruna göre sapmalar gösterir. Sebepleri: Okyanus akıntılarının farklılığı ve karasallıktır.