Bunlar kıvrımlı dağ sıraların veya kıvrım sistemlerinin oluştuğu hareketlerdir.

Bu hareketlere maruz kalan sahalarda tabakaların asıl durumları bozulur.

Kalın tabaka kütleieri düşey doğruıtuda geniş çapta yükseldikleri gibi yataydoğrultuda da büyük ölçüde yer değiştirirler.

Kıvrılmaya zorlanan kara parçası gevşek ve plastik yapıda değilse yani kıvrılma özelliğini kayıp
etmişse sertleşmişe kubbeleşme olayı görülmez kırılma gerçekleşir.

Çukur alanlarda biriken tortullar yan basınçlarla yükselir.

Kıvrılamayan bu sahalar yerkabuğunun bu hareketine bağlı olarak kırılmaya uğrar bu kırıklara fay denir.

Kırılma sonucunda çöken alanlara graben yükselen alanlara ise Horst denir.