Yağışlarla yer yüzüne inen suların geçirimli tabakadan yer altına sızarak yer altında oluşturdukları sulara yer altı suları denir.
Yer Altı Sularının Beslenmesinde Etkili Olan Faktörler
Yağış miktarı
Yağış türü : Yağışlar kar şeklinde ise beslenme fazla olur.
Zeminin geçirimliliği : Alüvyal ve karstik alanlarda geçirimlilik fazladır. Bu sebeple buralar yer altı suları bakımından zengindir.
Arazinin eğimi ğimin az olduğu alanlarda beslenme daha fazladır.
Bitki örtüsü: Yüzeysel akımı engellediği için.

TABAN SUYU

Alüvyal ovaların tabanında bulunurlar. Altta geçirimsiz tabaka ile sınırlandırılmış geçirimli tabaka üzerinde biriken sulardır. Beslenme durumuna göre taban suları bazen yüzeye kadar çıkabilir. Yer altı su seviyesinin düşük olduğu alanlarda ise kuyu açmak suretiyle bu sulardan faydalanılır.
Türkiye taban suları bakımından zengindir. Ör: Ege Bölgesinin çöküntü ovaları KonyaKayseri ErzurumErzincan Elazığ Bursa Adapazarı gibi.
Yer altı sularının tekrar yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir

SOĞUK SU KAYNAKLARI
Sularını yağışlarla yeryüzünden alırlar. Sularının sıcaklığı ve akımları yıl boyunca değişir.
BAŞLICALARI

TABAKA KAYNAĞI (YAMAÇ)

Geçirimli tabakların uç kısmından suların yüzeye çıktığı yerdir.
KARSTİK KAYNAK (VOKLÜZ)

Kalkerli arazilerde yer yüzüne çıkan kaynaklardır. En fazla Akdeniz Bölgesinde görülür. Ör: Düden suyu
Karstik kaynakların suları çok gürdür. Bu kaynakların en önemli özelliği sularının bol miktarda kireçiçermesidir.
ARTEZYEN KAYNAĞI

Tekne biçimindeki iki geçirimsiz tabakalar arasındaki geçirimli tabakaya açılan bir sondaj ile suların püskürerekyer yüzüne çıkmasıdır. Diğer kaynaklardan ayrılan yanı beşeri faktörlerin etkisiyle yer yüzüne çıkmasıdır.SICAK SU KAYNAKLARI

Sularını mağmaya yakın alanlardan alırlar.
Suları sıcak veya ılıktır.
Sularının sıcaklığı yıl boyunca aynıdır.
Akım değişikliği olmaz.
Bol miktarda eriyik madde içerir.
Dağılışı fay hatları ile paralellik gösterir.


FAY KAYNAĞI

Fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan kaynaklardır.
Halk arasında bu kaynaklara ılıca kaplıcaçermik içme ve maden suları denilmektedir.


Fay kaynakları en fazla Ege Bölgesi?nde İçbatı Anadolu Bölümü?nde görülür.
Ilıca-Kaplıcalara örnekler: Manisa (Kurşunlu Urganlı Alaşehir Demirci) Denizli (Pamukkale Karahayıt Sarayköy Buldan) Kütahya (Simav)Balıkesir (Edremit Gönen) Sivas (Balıklı Çermik) gibi merkezlerde vardır. Bu yerlerin ortak özelliği yer yapıları kırıklı olmasıdır


GAYZER KAYNAĞI

Etkin haldeki volkan dağlarından değişik aralıklarla püskürerek çıkan kaynaklardır. Türkiye?de örneklerine rastlanmaz. Çünkü volkan dağlarımız sönmüştür.

*

Alıntı