(DEPREMLER)


Yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.

1. Volkanik depremler


Volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir.

2. Çöküntü (Göçme) depremleri


Kayatuzu jips kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. Bu boşlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. Etki alanları en dar olan depremler bunlardır.


3. Tektonik (Dislokasyon) depremler


Yer kabuğunun derinliklerinde basınç ve gerilimler sonucu katmanların yer değiştirme oynama ve kırılma gibi hareketlerinin ortaya çıkardığı sarsıntılardır. Etki alanları en geniş olan ve en çok hasara neden olan depremler bunlardır.

Depremin yerin içinde oluştuğu kısmına iç merkez (hiposantr) denir. Depremin yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yere de dış merkez (episantr) denir. Deprem bilimi sismoloji deprem şiddetini ölçen alet de sismograf olarak adlandırılır.

Depremlerin ne kadar kuvvetli olduğunu belirlemek için iki türlü ölçek kullanılır.
Richter (Rihter) ölçeği
Mercalli - Sieberg ölçeği (Şiddet Iskalası)
Mercalli - Sieberg ölçeği sarsıntının yol açtığı zarar ve değişikliklere göre düzenlenmiştir. Richter ölçeği ise iç merkezde depremle boşalan enerjinin ölçülmesi esasına dayanır. Deprem sırasında boşalan bu enerjiye depremin büyüklüğü (magnitüdü) denir.
Pasifik Okyanusu Japonya çevresi Antil Adaları Doğu Hint Adaları Akdeniz çevresi ve Amerika kıtalarının batı kesimleri yeryüzünde depremlerin en çok olduğu alanlardır.
Buna karşılık eski jeolojik devirlerde oluşan Doğu Avrupa Kanada Sibirya Grönland Adası Avustralya ve İskandinav Yarımadası’nda hemen hemen hiç deprem olmamaktadır.


Türkiye’deki Deprem AlanlarıTürkiye nüfusunun % 60'a yakını faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yerleşmiştir.

Daha önce görülen Erzurum Erzincan Van Bolu çankırı Tokat Adapazarı Kütahya Burdur Lice Bingöl Dinar Ceyhan Gölcük ve Düzce depremlerinin büyük oranda can ve mal kaybına neden olmasında bu kentlerin fay hatları üzerinde yer almalarının önemli rolü olmuştur.

Konya Ovası Karaman Mersin (Taşeli PlAtosu çevresi) Ergene Havzası ve Mardin Eşiği deprem bakımından tehlikesi az olan yerlerdir.


Alıntı